Sejm m.in. o poprawkach Senatu do budżetu

Sejm m.in. o poprawkach Senatu do budżetu
(fot. shutterstock.com)
PAP / psd

Sejm na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu zajmie się poprawkami Senatu do budżetu na 2016 rok, w tym zwiększeniem dotacji na Fundusz Kościelny. Posłowie zajmą się ponadto projektami Nowoczesnej dot. ograniczenia praw związków zawodowych i likwidacji ciszy wyborczej.

Senat zgłosił w zeszłym tygodniu 20 poprawek do budżetu; podczas wtorkowego posiedzenia sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała za przyjęciem wszystkich poprawek. Senat zaproponował m.in. - wbrew stanowisku rządu - zwiększenie o 8 mln zł dotacji na Fundusz Kościelny. Dodatkowe pieniądze na FK miałyby pochodzić ze zmniejszonych środków na finansowanie wyborów i referendów przez Krajowe Biuro Wyborcze, a mają być przeznaczone m.in. na remonty zabytkowych obiektów sakralnych.

DEON.PL POLECA
Komisja przychyliła się też do poprawki, by o 2,5 mln zł zwiększyć wydatki bieżących Kancelarii Senatu, kosztem wydatków na nową siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa. Inna poprawka zakłada zwiększenie o ponad 5,4 mln zł wydatków pionu archeologicznego Instytutu Pamięci Narodowej. O tyle samo niższe miałyby być natomiast wydatki majątkowe Krajowej Rady Sądownictwa.

Poparcie uzyskały też poprawki zmniejszające o ponad 1,7 mln zł wydatki Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czemu sprzeciwiał się resort finansów. Zaoszczędzone w ten sposób środki miałyby zwiększyć pulę wydatków na kulturę fizyczną i turystykę. Chodzi o udział polskiej reprezentacji w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro i wydatki związane z procedurami upadłości biur podróży.

Poparta została też poprawka zakładająca, że 100 tys. zł ze zmniejszonego budżetu KRRiT powinno trafić do nowej rezerwy celowej na "konkurs na projekt pomnika Stanisława Pyjasa w Krakowie, w roku poprzedzającym 40. rocznicę jego śmierci". Inna poprawka zwiększa o 2 mln zł subwencje i dotacje na dokształcanie nauczycieli dla Polonii, kosztem budżetu MSZ.

Zgodnie z uchwalonym przez Sejm budżetem na 2016 r. deficyt w tym roku ma nie przekroczyć 54,7 mld zł. Przygotowując ustawę resort finansów założył, że PKB wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc., a deficyt sektora finansów publicznych - 2,8 proc. PKB. Zaplanowano, że dochody mają wynieść 313 mld 788 mln 526 tys. zł, a wydatki 368 mld 528 mln 526 tys. zł.

Sejm zajmie się także projektem Nowoczesnej dotyczącym ograniczenia praw związków zawodowych, poprzez zniesienie części obowiązków przedsiębiorców wobec związkowców.

Wśród proponowanych przez Nowoczesną rozwiązań znajduje m.in. likwidacja finansowania przez przedsiębiorcę tzw. etatów związkowych. Nowoczesna zapisała w projekcie, że związkowiec miałby prawo do zwolnienia od pracy zawodowej, ale nie otrzymywałby - jak obecnie - za ten czas wynagrodzenia od pracodawcy. Związki zawodowe - zgodnie z projektem - miałyby obowiązek przedstawiać sprawozdania finansowe, czego obecnie nie muszą robić.

Posłowie zajmą się ponadto projektami Nowoczesnej dotyczącymi zniesienia ciszy wyborczej i finansowania partii. Porządek może być uzupełniony o projekt dot. finansowania partii autorstwa klubu Kukiz'15.

Projekt noweli Kodeksu wyborczego przewiduje zniesienie ciszy wyborczej w dniu poprzedzającym wybory i referenda oraz w dniu głosowania. W dniu wyborów agitować nie można byłoby w budynku, w którym odbywa się głosowanie, ani w samym lokalu wyborczym. Projekt Nowoczesnej zakłada również, że publikowanie sondaży byłoby zabronione jedynie w dniu głosowania aż do zamknięcia lokali wyborczych.

Zmiany zaproponowane przez Nowoczesną ws. finansowania zakładają z kolei, że na budżet partii politycznej składałyby się dwie części: dotacja z budżetu państwa oraz darowizny osób prywatnych. Projekt wprowadza ograniczenia - roczna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz danej partii nie mogłaby przekroczyć 50 tys. zł.

Propozycja Nowoczesnej przewiduje też, m.in. że bezwzględny obowiązek publikowania szczegółowych sprawozdań finansowych, danych osób wpłacających i szczegółowego rozliczenia wydatków przez partie polityczne.

Klub Kukiz'15 proponuje natomiast likwidację finansowania partii z budżetu państwa i wprowadzenie możliwości odpisania od podatku dochodowego 5 zł z przeznaczeniem na wybraną partię.

Sejm zajmie się również projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, autorstwa Platformy. Projekt zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatku z obecnych 3 tys. do 8 tys. złotych, która miałaby być co roku waloryzowana.

Celem projektu PO jest wypełnienie październikowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalające kwotę wolną od podatku w wysokości 3089 zł, są niezgodne z konstytucją i tracą moc 30 listopada 2016 r. Według TK przepisy są niekonstytucyjne w zakresie, w jakim nie przewidują mechanizmu korygowania kwoty wolnej gwarantującego co najmniej minimum egzystencji.

PO zauważa, że podobne rozwiązania przewiduje projekt złożony pod koniec listopada przez prezydenta Andrzeja Dudę (również chodzi o podniesienie kwoty wolnej do 8 tys.), jednak nie zawiera mechanizmu dotyczącego waloryzacji. Pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ws. podniesienia kwoty wolnej od podatku odbyło się na początku grudnia. Projekt został skierowany do dalszych prac w komisji finansów publicznych.

Propozycja Platformy zakłada również rekompensatę dla samorządów ubytku w dochodach będącego konsekwencją zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Chodzi o podniesienie udziału w podatku PIT proporcjonalnie dla każdego z typów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę wynikającą ze straty będącej efektem większej kwoty wolnej.

Kolejny punkt posiedzenia Sejmu to projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz Kodeks karny wykonawczy, który zakłada powrót do rozwiązań obowiązujących przed 1 lipca zeszłego roku i objęcie systemem dozoru elektronicznego (SDE) części osób skazanych na kary więzienia.

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 1 lipca 2015 r. dozór elektroniczny stał się rodzajem kary ograniczenia wolności, a nie - jak było wcześniej - sposobem wykonania kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku. Istotą zmiany jest przywrócenie SDE jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności, a nie kary ograniczenia wolności. Rząd przyjął ten projekt przed miesiącem.

Elektroniczny system monitoringu skazanego kontroluje wykonywanie przez niego obowiązków nałożonych przez sąd i umożliwia odbywanie kary poza zakładem karnym, w miejscu zamieszkania. System, dzięki nadajnikowi, umożliwia monitorowanie miejsca pobytu skazanego. Zakładana na nogę bransoleta przypomina wyglądem duży zegarek. Umieszczony w niej nadajnik wysyła fale radiowe i komunikuje się z urządzeniem w domu osadzonego, które przekazuje sygnał do centrali.

Posłowie rozpatrzą również projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej, a także sprawozdanie komisji kultury i środków przekazu o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który dotyczy określania udziału audycji europejskich w wyspecjalizowanych programach telewizyjnych w drodze decyzji administracyjnych, wydawanych przez przewodniczącego KRRiT, a nie w drodze rozporządzenia.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Sejm m.in. o poprawkach Senatu do budżetu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.