Sejm zdecydował o przesunięciu z budżetu 2 mld zł na NFZ

Sejm zdecydował o przesunięciu z budżetu 2 mld zł na NFZ
(fot. PAP/Leszek Szymański)
1 rok temu
PAP / kk

Sejm zdecydował w czwartek o przesunięciu z budżetu 2 mld zł na NFZ oraz o dofinansowaniu Funduszu Wsparcia Policji.

Za przyjęciem noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 głosowało 298 posłów, przeciw był jeden, a od głosu wstrzymało się 133 osoby.

Nowelę przygotował rząd. Jako projekt o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 trafił w czwartek w trybie pilnym pod obrady Sejmu. Zakłada m.in. przekazanie z budżetu centralnego w tym roku dodatkowych środków dla Narodowego Funduszu Zdrowia do wysokości 2 mld zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu zapasowego. Środki te - jak zaznaczono - będą mogły być wykorzystane do 30 kwietnia 2020 r.

"Środki z funduszu zapasowego będą mogły być wykorzystane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na pokrycie zwiększenia w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej" - czytamy w uzasadnieniu.

Dodano również przepis, który przewiduje możliwość przeznaczenia z budżetu państwa środków do wysokości 1 mld zł na zasilenie Funduszu Wsparcia Policji – funduszu centralnego. Pozwoli to - jak podkreślono - na realizację w większym zakresie ustawowych zadań Funduszu, czyli pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakup niezbędnych towarów i usług.

Projekt noweli zakłada też umożliwienie pełnego wykorzystanie pieniędzy na realizację programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020 w wysokości ponad 103 mln zł.

Wiceminister finansów Tomasz Robaczyński w trakcie prac nad nowelą tłumaczył, że ma ona umożliwić m.in. pokrycie w większym stopniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowanych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych policji, a także zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług. Zmiany zawarte w noweli umożliwiają również "pełne wykorzystanie środków na zakup ambulansów zaplanowanych w budżecie Ministra Zdrowia i wydatków majątkowych w ochronie zdrowia zaplanowanych w budżecie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji". Wiceminister zaznaczył, że do końca kwietnia 2020 roku rząd zakupi dodatkowych 50 karetek. Do tej pory sfinansował zakup 150 takich pojazdów.

Datę wejścia w życie noweli ustawy określono na dzień następujący po dniu ogłoszenia ze względu na to, że ustawa służy realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Sejm zdecydował o przesunięciu z budżetu 2 mld zł na NFZ
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.