TK o podwyższeniu wieku emerytalnego

TK o podwyższeniu wieku emerytalnego
(fot. PAP/Bartłomiej Zborowski)
PAP / mm

Sejm i prokurator generalny opowiedzieli się we wtorek przed TK za uznaniem konstytucyjności podwyższenia wieku emerytalnego. PG wnosi o uznanie za niekonstytucyjne jedynie dwóch przepisów - o emeryturach częściowych i dotyczącego prokuratorów wojskowych.

Sejm ocenia wszystkie zaskarżone przepisy jako konstytucyjne.

Trybunał Konstytucyjny bada konstytucyjność przepisów podnoszących wiek emerytalny do 67 lat, i zrównujących go dla kobiet i mężczyzn. O sprawdzenie zgodności tych zmian z ustawą zasadniczą wniosły NSZZ "Solidarność", OPZZ i grupa posłów PiS.

Borys Budka (PO) w imieniu Sejmu podtrzymał stanowisko przedstawione na piśmie w ponad stustronicowym uzasadnieniu, że zaskarżone przepisy są zgodne z konstytucją.

Budka podkreślił, że Sejm nie uważa też, że naruszone zostały przepisy konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie zabezpieczenia społecznego. Podnosił, że nie jest tak, jak twierdzą skarżący, że konwencja pozwala na podniesienie wieku emerytalnego ponad 65 lat jedynie w przypadku, gdy w danym kraju pozwala na to życie obywateli w dobrym zdrowiu. Budka podkreślił, że treść tego artykułu konwencji mówi o tym, że z badań ma wynikać możliwość dłuższej pracy w populacji danego kraju.

Chybione są też zarzuty o zaskoczeniu przyszłych emerytów nowymi rozwiązaniami, skoro jest to rozłożone na lata i docelowy wiek emerytalny dla mężczyzn zostanie osiągnięty w 2020 r., a dla kobiet w 2040 r. - przekonywał Budka. W jego ocenie wymaga podkreślenia, że "żaden przepis konstytucji, żadna norma nie wprowadza wieku emerytalnego, pozostawia to ustawodawcy zwykłemu" - parlamentowi, bo - jak mówił - dynamiki społecznej nie można zapisać w konstytucji.

Zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand nie zmienił wcześniejszego stanowiska PG wobec zaskarżonych przepisów. Prokurator uznaje za niekonstytucyjne jedynie dwa przepisy z kilkunastu badanych przez TK: dotyczące emerytur częściowych oraz zmienione zaskarżoną nowelizacją przepisy dotyczące prokuratorów wojskowych.

Hernand przekonywał przed Trybunałem, że niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa jest zapis podnoszący wiek spoczynku prokuratorów wojskowych - w przypadku pierwszej grupy wchodzącej do nowelizowanego systemu: osób urodzonych w 1953 r. - o 5 lat w przypadku kobiet, i 6 lat i 9 miesięcy dla mężczyzn. Podwyższenie następuje automatycznie, a nie stopniowo - podkreślał we wtorek.

W sprawie emerytur częściowych prokuratura uzasadniała na piśmie, że skoro przepisy generalnie zostały stworzone po to, by zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, powinno to dotyczyć również tego rozwiązania. Tymczasem pozwalają one przejść na częściową emeryturę w różnym wieku - kobietom, gdy skończą 62 lata i jeden miesiąc życia, po przepracowaniu 35 lat, a mężczyznom - po 65 latach i sześciu miesiącach, po przepracowaniu 40 lat. Taki zapis dyskryminuje mężczyzn - ocenił prokurator generalny.

Nowelizacja ustawy z maja 2012 r. podniosła do 67 lat wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Dotychczas kobiety przechodziły na nią w wieku 60 lat, a mężczyźni - 65 lat.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

TK o podwyższeniu wieku emerytalnego
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.