Wniosek klubu PiS o odwołanie Sikorskiego

Wniosek klubu PiS o odwołanie Sikorskiego
(fot. PAP/Jakub Kamiński)
PAP / slo

Wniosek klubu PiS o odwołanie marszałka Radosława Sikorskiego i informacja szefa MSZ Grzegorza Schetyny o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015 - to najważniejsze punkty rozpoczynającego się w środę trzydniowego posiedzenia Sejmu.

Na wtorkowym posiedzeniu Prezydium Sejmu zapadła decyzja, że wniosek PiS o odwołanie Sikorskiego będzie rozpatrzony na posiedzeniu Sejmu w tym tygodniu. Debata ma odbyć się w czwartek, głosowanie - w piątek.

Klub PiS pod koniec października złożył wniosek o odwołanie Sikorskiego z funkcji marszałka Sejmu w związku z publikacją amerykańskiego portalu Politico, w której przytoczono wypowiedzi b. szefa MSZ. Wynikało z nich, że w 2008 roku w Moskwie ówczesny premier (dziś prezydent) Rosji Władimir Putin miał mówić premierowi Donaldowi Tuskowi o podziale Ukrainy.

Sikorski przyznał później, że podczas wizyty polskiej delegacji rządowej w Rosji nie doszło do rozmowy dwustronnej Tusk-Putin. Stwierdził, że w tej sprawie zawiodła go pamięć.

Również w czwartek Sejm wysłucha informacji rządu o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015, którą przedstawi minister SZ Grzegorz Schetyna. Po informacji planowana jest debata krótka; całość ma zająć ponad 5,5 godziny.

DEON.PL POLECA

Wystąpienie szefa MSZ zapowiedziała w sejmowym expose 1 października premier Ewa Kopacz. Mówiła wtedy, że odbudowanie zaufania obywateli wymaga budowania ponadpartyjnego porozumienia w sprawach, które są polską racją stanu, a więc w polityce zagranicznej i obronnej.

Priorytety polskiej polityki zagranicznej prezentowane są w Sejmie każdego roku. Ostatnia informacja została przedstawiona w maju tego roku, przez poprzedniego ministra SZ Radosława Sikorskiego.

W środę posłowie zajmą się projektem Prawa restrukturyzacyjnego, który przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Ma on wprowadzić m.in. zasadę "drugiej szansy" dla firm w kłopotach, kres uprzywilejowania budżetu państwa przy zaspokajaniu wierzytelności bankruta oraz utworzenie rejestru restrukturyzacji i upadłości.

Celem postępowań restrukturyzacyjnych, oprócz zaspokojenia wierzycieli, ma być przede wszystkim ratowanie przedsiębiorstwa i pozostawienie go w obrocie gospodarczym, a dzięki temu ratowanie m.in. miejsc pracy. W zamyśle twórców nowe regulacje mają dać przedsiębiorcom do ręki prosty, szybko działający i skuteczny instrument, który pozwoli na restrukturyzację i zawarcie układu z wierzycielami.

Również w środę posłowie zajmą się projektem, który ma przywrócić skrócony czas pracy niektórym pracownikom medycznym, m.in. radiologom. Od lipca radiolodzy zamiast 5 godzin, pracują 7 godzin 35 minut dziennie.

Od 2 lipca zaczęły obowiązywać nowe normy czasu pracy dla części pracowników medycznych, m.in. radiologów, którzy korzystali dotychczas ze skróconego czasu pracy. Ich czas pracy został wydłużony do 7 godzin 35 minut dziennie; przepisy nie regulują jednak zmiany wynagrodzenia.

Resort zdrowia wyjaśniał, że przepisy zakładające wydłużenie czasu pracy zostały przyjęte w ustawie o działalności leczniczej z 2011 r. i dotyczą osób zatrudnionych w zakładach i pracowniach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej stosujących źródła promieniowania jonizującego, a także zakładach i pracowniach fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów.

Posłowie zajmą się też projektem tzw. ustawy okołobudżetowej, który jest ściśle związany z projektem budżetu na 2015 r. i zakłada m.in. zamrożenie funduszu płac w budżetówce, wsparcie restrukturyzacji Przewozów Regionalnych, zmiany w podatku akcyzowym dot. m.in. opodatkowania cygar i cygaretek.

Do najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie ustawy okołobudżetowej zaliczono m.in. "zamrożenie" maksymalnych wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, czyli wynikających z tzw. ustawy kominowej. Do ustalenia maksymalnych wysokości wynagrodzeń dla tych osób będzie przyjmowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r.

W porządku obrad Sejmu jest ponadto rządowy projekt ustawy, który ma wprowadzić elektroniczne zwolnienia lekarskie. Przewiduje on też wprowadzenie urlopu rodzicielskiego i zasiłku z tego tytułu dla samotnych ojców w przypadku śmierci matki dziecka. Reguluje zasady przyznawania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, sposób ich obliczania i zasady dokumentowania prawa do tych zasiłków.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie mają zacząć funkcjonować od początku przyszłego roku, jednak do końca 2017 r. będą funkcjonować razem z papierowymi drukami. Zmiany dotyczące zasiłków macierzyńskich mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu ustawy. Wprowadzenie e-zwolnień ma poprawić m.in. efektywność obsługi zaświadczeń lekarskich, skrócić czas ich wystawiania oraz znieść obowiązek przekazywania zwolnienia do zakładu pracy przez pracownika.

W czwartek posłowie omówią poprawki Senatu do noweli ustawy hazardowej, które mają charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Nowelizacja wprowadza znaczne zmniejszenie formalności i kosztów dla organizacji pożytku publicznego urządzających loterie fantowe i gry bingo fantowe.

Nowela przewiduje podniesienie progu, do którego nie trzeba uzyskiwać zgody Izby Celnej na organizację loterii, do 15-krotności kwoty bazowej, przy czym w ciągu roku obrotowego łączna wartość nagród w puli loterii fantowej nie będzie mogła przekroczyć 30-krotności kwoty bazowej. Oznacza to, że organizacja pożytku publicznego będzie mogła teraz bez zezwolenia urządzić loterię fantową lub grę bingo fantową, w której wartość puli nagród sięgałaby ponad 50 tys. zł.

Tego samego dnia Sejm będzie debatował nad przygotowanym przez senatorów projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, który ma wprowadzić do procedury karnej możliwości zaskarżenia postanowień sądów odwoławczych co do wysokości zwrotu kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu.

Projekt ma dostosować system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2013 r., gdy Trybunał orzekł, że obecny zapis procedury karnej w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia postanowienia o kosztach nieopłaconej przez strony pomocy prawnej z urzędu, zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy, jest niezgodny z konstytucyjnym prawem do sądu.

W piątek, po głosowaniach posłowie rozpatrzą też przygotowany przez klub Twojego Ruchu projekt zmian w Kodeksach - wykroczeń i karnym, który ma doprecyzować pojęcia "po spożyciu" oraz "pod wpływem" środków odurzających. Wprowadza on limity stężenia tych substancji w organizmie, których przekroczenie byłoby karane.

Autorzy powołują się na doświadczenia amerykańskich stanów Waszyngton i Kolorado, w których na mocy referendów posiadanie, uprawa i handel marihuaną do celów rekreacyjnych nie podlega karze. Sugerują też ustalenie poziomu 5ng/ml jako odpowiadającego przyjętemu w Polsce dopuszczalnemu limitowi 0,2 promila alkoholu, różnicującego sankcję między wykroczeniem a przestępstwem.

Na początku posiedzenie posłowie będą głosować nad wprowadzeniem do porządku obrad rządowej informacji nt. zaawansowania budowy i terminu oddania do eksploatacji gazoportu w Świnoujściu oraz informacji ws. wprowadzenia w błąd Komisji Infrastruktury w związku ze sprzedażą spółki Polskie Koleje Linowe.

W piątek ślubowanie poselskie ma złożył Ewa Czeszejko-Sochacka. W ławach sejmowych PO zastąpi byłego premiera Donalda Tuska, który od grudnia obejmie funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Wniosek klubu PiS o odwołanie Sikorskiego
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.