Wojciech Kilar - laureatem nagrody Totus 2009

Wojciech Kilar - laureatem nagrody Totus 2009
Wojciech Kilar - laureatem nagrody Totus 2009 (fot. PAP / Tomasz Gzell)
PAP / demart

Kompozytor muzyki poważnej, twórca muzyki filmowej, pianista i dyrygent Wojciech Kilar został laureatem specjalnej, jubileuszowej nagrody Totus 2009, przyznawanej przez Fundację Konferencji Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Nagroda została przyznana za "wytrwałe otwieranie dróg piękna, wiodących ku wierze, nadziei i miłości, dokonywanego przez wiele lat i w wielu wymiarach życia".

W sobotę na Zamku Królewskim w Warszawie podczas uroczystej gali po raz dziesiąty przyznano nagrody w czterech kategoriach: osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza, propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II i Totus medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach.

W kategorii osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej uhonorowany został Krzysztof Kolberger za "konsekwentną służbę pięknu, utrzymaną w duchu papieskiego listu +Listu do artystów+, szczególnie zaś za umiejętność wydobywania sensu ze strof pisanych osobistym cierpieniem".

W kategorii promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza uhonorowano Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być razem" z Cieszyna za "owocne tworzenie więzi wśród osób wykluczonych społecznie i budowanie społeczeństwa obywatelskiego".

W kategorii nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II nagrodzono amerykańskiego pisarza George'a Weigela za "odważne podążanie drogami wskazanymi przez Jana Pawła II oraz za konsekwentne i skuteczne propagowanie jego nauczania".

DEON.PL POLECA

W kategorii Totus medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach nagrodzono zespół twórców filmu "Popiełuszko. Wolność jest w nas" za "stworzenie wybitnego filmu, który jest wyrazem dążenia do obrony chrześcijańskiej tożsamości, za długoletnią determinację, która doprowadziła do powstania tego dzieła".

Wojciech Kilar, dziękując za przyznaną mu nagrodę, powiedział: "Nie wyobrażam sobie bardziej zaszczytnego wyróżnienia niż nagrody od mojego Kościoła".

George Weigel w nadesłanym liście, dziękując za przyznane mu wyróżnienie, napisał: "Jan Paweł II był wielkim nauczycielem Kościoła i ludzkości. Od niego może nauczyć się cały świat, jak głosić wolność w zgodzie z prawdą i dobrem".

Nuncjusz apostolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk podczas uroczystości wręczenia nagród, nawiązując do hasła obchodów IX Dnia Papieskiego: "Jan Paweł II - papież wolności", podkreślił, że papież mówił o wolności w różnych wymiarach - wolności politycznej, wolności państwowej, ale podstawową rzeczą, którą chciał nam przekazać, "to była wolność osoby ludzkiej".

Hierarcha dodał, że "trud wolności składa się z prawości sumienia". "To jest wielki trud podejmowany każdego dnia, aby moje postępowanie i działanie odpowiadało temu, co podpowiada sumienie, abym nie był człowiekiem zakłamanym, abym żył na co dzień w prawdzie" - podkreślił nuncjusz.

Abp Kowalczyk przypomniał, że Jan Paweł II ten trud wolności podejmował każdego dnia, do końca swojego życia. "Cieszymy się, że zrodził się taki wielki, wolny człowiek, który ukazuje nam wolność osobistą i wolność konkretnej osoby ludzkiej. Wskazywał, że wolność w strukturach państwowych, partyjnych, ekonomicznych i religijnych wyrasta z prawości ludzkiego sumienia" - mówił nuncjusz.

Jak dodał, "im więcej będzie ludzi wolnych o prawym sumieniu, tym bardziej Polska będzie demokratyczna, bardziej sprawiedliwa, bardziej zgodna z ustawami, jakie uchwala, a same ustawy będą wyrastać z prawego sumienia".

Zdaniem nuncjusza, żeby to się mogło stać, musimy się solidaryzować z młodymi ludźmi, bo jak mówił Ojciec Święty, oni są "przyszłością narodu, przyszłością Polski, są nadzieją Kościoła".

Abp Kowalczyk zaapelował, aby w niedzielę podczas obchodów Dnia Papieskiego ta solidarność wyraziła się w konkretnej ofierze na wsparcie stypendystów Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

W uroczystości uczestniczyli m.in. przewodniczący Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", abp Tadeusz Gocłowski, biskupi, parlamentarzyści, a także przedstawiciele kultury i nauki, rektorzy wyższych uczelni.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Wojciech Kilar - laureatem nagrody Totus 2009
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.