28 mln dzieci opuściło domy z powodu konfliktów

28 mln dzieci opuściło domy z powodu konfliktów
(fot. Jazzmany / Shutterstock.com)
PAP / pk

Dzieci stanowią nieproporcjonalnie wysoki i stale rosnący odsetek osób, które szukają schronienia poza granicami swojego kraju; niemal 50 mln dzieci na świecie zostało przesiedlonych, 28 mln z nich uciekło przed konfliktami - alarmuje UNICEF.

UNICEF apeluje, by pomóc dzieciom uchodźców, migrantów i przesiedleńców. Chodzi m.in o to, by ochronić je przed wykorzystaniem i przemocą, nie przetrzymywać dzieci ubiegających się o status uchodźcy, zapewnić im edukację i dostęp do opieki zdrowotnej.

Organizacja przedstawiła w środę swój raport "Uprooted: The growing crisis for refugee and migrant children", zawierający dane dotyczące m.in. sytuacji dzieci poszkodowanych sytuacjami kryzysowymi.

UNICEF przypomina, że jedna trzecia populacji na świecie to dzieci, ale wśród uchodźców stanowią one aż połowę. Organizacja sygnalizuje, że w ub.r. ok. 45 proc. wszystkich dzieci uchodźców, które znalazły się pod opieką UNHCR, pochodziło z Syrii i Afganistanu.

DEON.PL POLECA

28 mln dzieci musiało opuścić swoje domy z powodu przemocy i konfliktu: UNICEF szacuje, że 10 mln z nich to uchodźcy, milion to dzieci ubiegające się o azyl, których status nie został jeszcze określony, a 17 mln to dzieci, które zostały przesiedlone w granicach swojego kraju.

Według danych UNICEF, w ostatnim czasie najwięcej uchodźców przybyło do Turcji. Kraj ten jest także miejscem pobytu największej na świecie liczby dzieci uchodźców. Z kolei Liban gości największą liczbę uchodźców w stosunku do liczby ludności:, co piąty mieszkaniec tego kraju to uchodźca. Dla porównania: w Wielkiej Brytanii 1 na 530 osób to uchodźca, a w Stanach Zjednoczonych - 1 na 1200.

UNICEF alarmuje też, że coraz więcej dzieci przekracza granice na własną rękę. W ub.r. w 78 państwach świata ponad 100 tys. dzieci bez opieki ubiegało się o azyl. To trzy razy więcej niż w 2014 r.

UNICEF wskazuje, że dzieci, mające już za sobą traumatyczne doświadczenia związane z przemocą i konfliktem, przemieszczając się w poszukiwaniu lepszego życia spotykają na drodze kolejne niebezpieczeństwa: są narażone na utonięcie, niedożywienie, odwodnienie, porwanie, gwałt, czy wręcz śmierć. Organizacja podnosi ponadto, że w krajach, przez które podróżują i do których zmierzają, dzieci często muszą stawić czoła ksenofobii i dyskryminacji.

- Zapadające w pamięć zdjęcia konkretnych dzieci - Aylana Kurdi, którego ciało zostało wyrzucone na brzeg morza, czy Omrana Daqneesha zakrwawionego i oszołomionego w ambulansie, zaszokowały cały świat. Każdy z tych obrazów, każda dziewczynka lub chłopiec, reprezentuje miliony dzieci, którym grozi niebezpieczeństwo. A to wymaga, żeby nasze współczucie dla każdego dziecka przełożyło się na działanie na rzecz wszystkich dzieci - przekonuje dyrektor generalny UNICEF Anthony Lake, Dyrektor Generalny UNICEF.

Organizacja dowodzi, że migracja może stanowić nową szansę zarówno dla dzieci szukających schronienia, jak i społeczności, które je przyjmują.

- Analiza wpływu migracji na kraje wysokorozwinięte wskazuje, że imigranci więcej wpłacili do budżetu - najczęściej w postaci podatków - niż z niego otrzymali. Ponadto wypełnili lukę na rynku pracy podejmując zatrudnienie wymagające zarówno wysokich, jak i niskich kwalifikacji - przekonuje UNICEF. Co więcej, jak zauważa, imigranci przyczynili się również do wzrostu poziomu innowacji oraz wzrostu gospodarczego w krajach przyjmujących.

UNICEF sygnalizuje, że dzieci zmuszone do opuszczenia swoich domów często tracą potencjalne korzyści wynikające z migracji, takie jak edukacja. Dzieci uchodźców pozostają bowiem pięć razy częściej poza systemem edukacji niż dzieci niebędące uchodźcami.

- Bariery prawne powodują, że dzieci uchodźców i migrantów nie otrzymują świadczeń na takim samym poziomie, jak miejscowe dzieci. W najgorszych przypadkach ksenofobia może prowadzić do bezpośrednich ataków. W samych Niemczech w 2015 r. władze odnotowały 850 ataków na schroniska dla uchodźców - podaje organizacja.

Raport wskazuje na sześć obszarów działań, które powinny zostać podjęte, aby pomóc dzieciom uchodźców, migrantów i przesiedleńców. Są to m.in.: ochrona dzieci, szczególnie tych przemieszczających się bez opieki, przed wykorzystaniem i przemocą; zaprzestanie przetrzymywania dzieci ubiegających się o status uchodźcy poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań oraz zachowanie jedności rodziny jako najlepszego sposobu na ochronę dzieci i określenie ich statusu prawnego.

Wśród koniecznych działań zarekomendowano również zapewnienie wszystkim dzieciom uchodźców i migrantów możliwości edukacji oraz dostępu do opieki zdrowotnej i innych świadczeń; podjęcie działań zmierzających do usunięcia przyczyn, dla których uchodźcy i migranci decydują się opuścić swoje domy oraz wspieranie działań zwalczających ksenofobię, dyskryminację i marginalizację.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

28 mln dzieci opuściło domy z powodu konfliktów
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.