ONZ do Polski: zlegalizować związki partnerskie!

ONZ do Polski: zlegalizować związki partnerskie!
Rada Praw Człowieka ONZ w Genewie (fot. United States Mission Geneva / flickr.com / CC BY 2.0)
PAP / wm

Skuteczniejsza walka z rasizmem i dyskryminacją, legalizacja związków partnerskich dla osób tej samej płci oraz wzmożenie działań na rzecz zapobiegania przemocy wobec kobiet - oto niektóre z rekomendacji Rady Praw Człowieka ONZ dla Polski.

Podczas obrad w środę w Genewie Rada oceniła Polskę pod kątem przestrzegania praw człowieka w ramach tzw. Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka (Universal Periodic Review, UPR). Przeglądowi średnio co cztery lata podlega każde ze 192 państw członkowskich ONZ. Po raz pierwszy Polska została oceniona w 2008 roku.

Wśród poczynionych przez Polskę postępów Rada wymienia m.in. promowanie praw osób niepełnosprawnych, a także kobiet i dzieci oraz propagowanie równości płci. Odnotowano "ułatwienie dostępu na imprezy w ramach mistrzostw Europy w piłce nożnej", których Polska jest w tym roku współgospodarzem, a także złagodzenie kar za zniesławienie.

Jednocześnie Rada przedstawiła szereg rekomendacji, które jej zdaniem przyczyniłyby się do lepszego przestrzegania praw człowieka w Polsce.

DEON.PL POLECA


Zdaniem Rady Polska musi skuteczniej walczyć z rasizmem, antysemityzmem oraz innymi przejawami dyskryminacji wobec osób innego niż polskie pochodzenia, "szczególnie muzułmanów, Romów i osób pochodzących z Afryki". Należy przy tym zagwarantować, by "wszystkie przestępstwa na tle rasowym były dogłębnie badane, a sprawcy karani".

Inna rekomendacja głosi, że Polska powinna też zagwarantować Polkom możliwość skorzystania z legalnej aborcji w zgodzie z obowiązującym w tej kwestii prawem oraz sprecyzować, kiedy kobiecie przysługuje prawo do aborcji ciąży zagrażającej jej życiu lub zdrowiu.

Ponadto Polska powinna przyjąć Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Sprzeciw wobec części postulatów konwencji podtrzymuje minister sprawiedliwości Jarosław Gowin, który widzi w nim "wyraz ideologii feministycznej", służący "zwalczaniu tradycyjnej roli rodziny i promowaniu związków homoseksualnych". Zdaniem ministra niektóre zapisy konwencji są sprzeczne z konstytucją.

Dalej Rada apeluje do Polski o zagwarantowanie przestrzegania praw mniejszości seksualnych i przyjęcie prawa umożliwiającego im zawieranie związków partnerskich. Proponuje się też uwzględnienie kategorii tożsamości płci (gender, płeć rozumiana w sensie psychologicznym, kulturowym, a nie fizycznym) i orientacji seksualnej ofiary jako okoliczności obciążających sprawcę w przypadku przestępstw z nienawiści.

Rada Praw Człowieka apeluje też o większą przejrzystość w prowadzeniu śledztwa w sprawie domniemanych tajnych więzień CIA w Polsce. Wśród innych propozycji znalazło się również wykreślenie z kodeksu karnego przepisu mówiącego o odpowiedzialności karnej za zniesławienie oraz zapewnienie dostępu do edukacji wszystkim obywatelom, szczególnie dzieciom pochodzącym z mniejszości narodowych, w tym romskiej.

Rada Praw Człowieka ONZ z siedzibą w Genewie została utworzona w 2006 roku w miejsce krytykowanej za nieefektywność Komisji Praw Człowieka. Zajmuje się promowaniem praw człowieka i reaguje na przypadki ich naruszania. Do Rady należy 47 państw, które są wybierane według klucza geograficznego spośród 192 krajów członkowskich ONZ.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

ONZ do Polski: zlegalizować związki partnerskie!
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.