1 rok temu
KAI / df
„Na świecie jest więcej żywności niż potrzebujemy, ale wciąż jedna na dziewięć osób cierpi głód. Odpowiedzialność względem biednych, głodnych i zapomnianych jest naszym obowiązkiem moralnym” – zaznaczył abp Berardito Auza na posiedzeniu ONZ w Nowym Jorku.
„Na świecie jest więcej żywności niż potrzebujemy, ale wciąż jedna na dziewięć osób cierpi głód. Odpowiedzialność względem biednych, głodnych i zapomnianych jest naszym obowiązkiem moralnym” – zaznaczył abp Berardito Auza na posiedzeniu ONZ w Nowym Jorku.
2 lata temu
KAI / df
"Opieka i odpowiedzialność, a nie eksploatacja i wyzysk - taka perspektywa powinna nam towarzyszyć w myśleniu o przyszłości mórz i oceanów" - powiedział stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, podczas 25. sesji Zgromadzenia Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, która zakończyła się w Kingston na Jamajce, gdzie organizacja ma swoją siedzibę.
"Opieka i odpowiedzialność, a nie eksploatacja i wyzysk - taka perspektywa powinna nam towarzyszyć w myśleniu o przyszłości mórz i oceanów" - powiedział stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, podczas 25. sesji Zgromadzenia Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, która zakończyła się w Kingston na Jamajce, gdzie organizacja ma swoją siedzibę.
2 lata temu
vaticannews.va / KAI / df
Ochrona miejsc kultu stanowi wyraz poszanowania dla wolności religijnej - podkreślił stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ abp Bernardito Auza.
Ochrona miejsc kultu stanowi wyraz poszanowania dla wolności religijnej - podkreślił stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ abp Bernardito Auza.
2 lata temu
KAI/ ed
- Bez uwzględnienia wielowymiarowości, o której wspomniał Franciszek, ONZ nie miałaby racji bytu. To jest jej konstytutywne DNA - pokreślił stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji.
- Bez uwzględnienia wielowymiarowości, o której wspomniał Franciszek, ONZ nie miałaby racji bytu. To jest jej konstytutywne DNA - pokreślił stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji.
2 lata temu
vaticannews / pch
Handel ludźmi jest poważną zbrodnią, która powinna być konsekwentnie potępiona i zwalczana przez wszystkich - to słowa stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ.
Handel ludźmi jest poważną zbrodnią, która powinna być konsekwentnie potępiona i zwalczana przez wszystkich - to słowa stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ.
3 lata temu
KAI/ ed
Nie tylko udział w negocjacjach jest obowiązkiem przedstawicieli Stolicy Apostolskiej w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Naszym szczególnym zadaniem jest ewangelizacja. Dla Stolicy Apostolskiej dyplomacja jest bowiem środkiem do szerzenia i obrony wiary - uważa abp Auza.
Nie tylko udział w negocjacjach jest obowiązkiem przedstawicieli Stolicy Apostolskiej w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Naszym szczególnym zadaniem jest ewangelizacja. Dla Stolicy Apostolskiej dyplomacja jest bowiem środkiem do szerzenia i obrony wiary - uważa abp Auza.
3 lata temu
KAI / jp
Było to już piąte spotkanie poświęcone temu problemowi. Stały obserwator Stolicy Apostloskiej podziękował za uwzględnienie części poprawek, które zgłoszono ostatnim razem.
Było to już piąte spotkanie poświęcone temu problemowi. Stały obserwator Stolicy Apostloskiej podziękował za uwzględnienie części poprawek, które zgłoszono ostatnim razem.
3 lata temu
PAP / kw
- Starania o zapewnienie migrantom godziwych warunków życia nie przyniosły należytych rezultatów, jesteśmy tym rozczarowani - powiedział abp Bernardito Auza na zakończenie obrad Komisji ds. Ludności i Rozwoju przy ONZ.
- Starania o zapewnienie migrantom godziwych warunków życia nie przyniosły należytych rezultatów, jesteśmy tym rozczarowani - powiedział abp Bernardito Auza na zakończenie obrad Komisji ds. Ludności i Rozwoju przy ONZ.
4 lata temu
KAI/ ed
Rolę religii we wskazywaniu zasad etycznych umożliwiających zrównoważony rozwój podkreślił stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
Rolę religii we wskazywaniu zasad etycznych umożliwiających zrównoważony rozwój podkreślił stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
4 lata temu
KAI/ ed
Potrzebę respektowania godności osób starszych, które ubogacają społeczeństwo, wskazał przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
Potrzebę respektowania godności osób starszych, które ubogacają społeczeństwo, wskazał przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
4 lata temu
Logo źródła: Radio Watykańskie kw
Globalne Porozumienie o Migracji da społeczności międzynarodowej możliwość wywiązania się ze zobowiązań, jakie podjęły w 2015 r. 193 państwa członkowskie ONZ, podpisując Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.
Globalne Porozumienie o Migracji da społeczności międzynarodowej możliwość wywiązania się ze zobowiązań, jakie podjęły w 2015 r. 193 państwa członkowskie ONZ, podpisując Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.
4 lata temu
KAI / jp
Żaden kraj na świecie nie jest wolny od hańby, jaką jest handel ludźmi. Ten proceder jest dobrze ukryty, ale ciągle przybiera na sile.
Żaden kraj na świecie nie jest wolny od hańby, jaką jest handel ludźmi. Ten proceder jest dobrze ukryty, ale ciągle przybiera na sile.
4 lata temu
KAI / jp
Mimo znacznego zmniejszenia liczby uchodźców i migrantów usiłujących przedostać się do Europy przez Morze Śródziemne obecny rok już jest rekordowy, gdy chodzi o tych, którzy w nim zatonęli.
Mimo znacznego zmniejszenia liczby uchodźców i migrantów usiłujących przedostać się do Europy przez Morze Śródziemne obecny rok już jest rekordowy, gdy chodzi o tych, którzy w nim zatonęli.
4 lata temu
KAI / kw
Kwestię palestyńską można rozpatrywać wyłącznie w kontekście krytycznej sytuacji, która uderza w cały Bliski Wschód, wychodząc także poza granice tego regionu.
Kwestię palestyńską można rozpatrywać wyłącznie w kontekście krytycznej sytuacji, która uderza w cały Bliski Wschód, wychodząc także poza granice tego regionu.
5 lat temu
KAI / kw
"Zwierzchnicy religijni i ludzie wierzący winni jako pierwsi głosić, że nikomu nie wolno manipulować wiarą ani wypaczać tekstów sakralnych dla usprawiedliwiania przemocy. Trzeba potępić każdego, kto uważa się za wierzącego, a planuje czy podejmuje działania sprzeczne z podstawowymi prawami i godnością każdego człowieka".
"Zwierzchnicy religijni i ludzie wierzący winni jako pierwsi głosić, że nikomu nie wolno manipulować wiarą ani wypaczać tekstów sakralnych dla usprawiedliwiania przemocy. Trzeba potępić każdego, kto uważa się za wierzącego, a planuje czy podejmuje działania sprzeczne z podstawowymi prawami i godnością każdego człowieka".
Logo źródła: Radio Watykańskie mg
W rozmowie z Radiem Watykańskim stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ podkreślił, że w tej organizacji spotkał się z bardzo pozytywnymi reakcjami na papieski dokument.
W rozmowie z Radiem Watykańskim stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ podkreślił, że w tej organizacji spotkał się z bardzo pozytywnymi reakcjami na papieski dokument.
6 lat temu
Logo źródła: Radio Watykańskie RV / ptt
Nasilające się zjawisko rekrutowania dzieci jako żołnierzy przez różne ugrupowania, także terrorystyczne, wymaga międzynarodowego przeciwdziałania. Wskazał na to na forum Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku stały obserwator Stolicy Apostolskiej. Abp Bernardito Auza wziął udział w otwartej debacie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, poświęconej dzieciom i zbrojnym konfliktom.
Nasilające się zjawisko rekrutowania dzieci jako żołnierzy przez różne ugrupowania, także terrorystyczne, wymaga międzynarodowego przeciwdziałania. Wskazał na to na forum Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku stały obserwator Stolicy Apostolskiej. Abp Bernardito Auza wziął udział w otwartej debacie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, poświęconej dzieciom i zbrojnym konfliktom.
6 lat temu
Logo źródła: Radio Watykańskie RV / ptt
"Potrzeba docenić rolę dialogu międzyreligijnego, międzykulturowego i międzycywilizacyjnego dla promowania ludzkiego i społecznego rozwoju" - to główna teza stanowiska Watykanu podczas konsultacji w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Dotyczyły one roli takiego dialogu w realizacji celów planu zrównoważonego rozwoju, opracowywanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych na okres po roku 2015. W nowojorskich rozmowach wziął udział abp Bernardito Auza.
"Potrzeba docenić rolę dialogu międzyreligijnego, międzykulturowego i międzycywilizacyjnego dla promowania ludzkiego i społecznego rozwoju" - to główna teza stanowiska Watykanu podczas konsultacji w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Dotyczyły one roli takiego dialogu w realizacji celów planu zrównoważonego rozwoju, opracowywanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych na okres po roku 2015. W nowojorskich rozmowach wziął udział abp Bernardito Auza.
6 lat temu
Logo źródła: Radio Watykańskie RV / ptt
Rola rodziny w promocji równości, godności i praw kobiet to główny temat seminarium zorganizowanego w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
Rola rodziny w promocji równości, godności i praw kobiet to główny temat seminarium zorganizowanego w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
6 lat temu
PAP / pk
Ponawiane wciąż przez papieża Franciszka apele o mobilizację sumień rządzących wobec losu prześladowanych chrześcijan i innych mniejszości religijnych przypomniał na forum ONZ stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji abp Bernardito Auza. Wziął on udział w specjalnym sympozjum zorganizowanym przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ na temat ochrony praw mniejszości religijnych na całym świecie.
Ponawiane wciąż przez papieża Franciszka apele o mobilizację sumień rządzących wobec losu prześladowanych chrześcijan i innych mniejszości religijnych przypomniał na forum ONZ stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji abp Bernardito Auza. Wziął on udział w specjalnym sympozjum zorganizowanym przez Radę Gospodarczą i Społeczną ONZ na temat ochrony praw mniejszości religijnych na całym świecie.