Łukasz Sośniak SJ / KAI / kk
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie zabrał głos w sprawie uchodźców. Zapewnił, że Watykan zaangażowany jest w poszukiwanie konkretnych rozwiązań ich trudnej sytuacji. „Liczy się przede wszystkim ochrona życia ludzkiego i jego godności, złagodzenie cierpienia i pomoc w rozwoju” – podkreślił abp Ivan Jurkovič.
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie zabrał głos w sprawie uchodźców. Zapewnił, że Watykan zaangażowany jest w poszukiwanie konkretnych rozwiązań ich trudnej sytuacji. „Liczy się przede wszystkim ochrona życia ludzkiego i jego godności, złagodzenie cierpienia i pomoc w rozwoju” – podkreślił abp Ivan Jurkovič.
KAI / kk
Nie ma praw, które byłyby mniej ważne od innych - stwierdził w Genewie przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ abp Ivan Jurkovič odnosząc się do ostatniego raportu poświęconego „wolności religii i wyznania oraz równości płci”. Dodał, że tekst ten nie odpowiada rzeczywistości społecznej i kulturalnej wielu krajów, szczególnie gdy chodzi o dyskryminację z powodu różnicy wiary.
Nie ma praw, które byłyby mniej ważne od innych - stwierdził w Genewie przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ abp Ivan Jurkovič odnosząc się do ostatniego raportu poświęconego „wolności religii i wyznania oraz równości płci”. Dodał, że tekst ten nie odpowiada rzeczywistości społecznej i kulturalnej wielu krajów, szczególnie gdy chodzi o dyskryminację z powodu różnicy wiary.
KAI / ms
"Cywilizacja będzie się rozwijać, jeśli uszanuje mądrość osób starszych" - powiedział abp Ivan Jurkovič, cytując słowa papieża Franciszka podczas przemówienia na 42. sesji Rady Praw Człowieka ONZ.
"Cywilizacja będzie się rozwijać, jeśli uszanuje mądrość osób starszych" - powiedział abp Ivan Jurkovič, cytując słowa papieża Franciszka podczas przemówienia na 42. sesji Rady Praw Człowieka ONZ.
KAI / kk
Działania międzynarodowych korporacji powinny być należycie regulowane, aby powodowane etycznym podejściem mogły zapewnić przyzwoity poziom życia. Powinno się to realizować poprzez szacunek do ludzkiej godności, a nie same interesy ekonomiczne.
Działania międzynarodowych korporacji powinny być należycie regulowane, aby powodowane etycznym podejściem mogły zapewnić przyzwoity poziom życia. Powinno się to realizować poprzez szacunek do ludzkiej godności, a nie same interesy ekonomiczne.
Logo źródła: America Magazine / pk
Abp Ivan Jurkovic odniósł się do przemówienia szefa Rady Praw Człowieka ONZ, który powiedział, że potrzeba uznania kobiet za równych mężczyznom oraz umożliwienia im pełnego korzystania z praw człowieka jest nagląca ze względu na "odrodzenie się podziałów w dzisiejszym świcie" - podaje America Magazine.
Abp Ivan Jurkovic odniósł się do przemówienia szefa Rady Praw Człowieka ONZ, który powiedział, że potrzeba uznania kobiet za równych mężczyznom oraz umożliwienia im pełnego korzystania z praw człowieka jest nagląca ze względu na "odrodzenie się podziałów w dzisiejszym świcie" - podaje America Magazine.
KAI / mp
Miliony migrantów narażone są na to, że mogą paść ofiarami tego haniebnego procederu - stwierdził dyplomata papieski.
Miliony migrantów narażone są na to, że mogą paść ofiarami tego haniebnego procederu - stwierdził dyplomata papieski.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / psd
Współczesny świat stoi przed wyzwaniami, którym można stawić czoło jedynie dzięki międzynarodowej solidarności - powiedział watykański dyplomata na posiedzeniu oenzetowskiej Rady Praw Człowieka.
Współczesny świat stoi przed wyzwaniami, którym można stawić czoło jedynie dzięki międzynarodowej solidarności - powiedział watykański dyplomata na posiedzeniu oenzetowskiej Rady Praw Człowieka.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / psd
"Używanie żywych organizmów do bezkrytycznego niszczenia życia, czy też korzystanie ze zdobyczy nauki do szerzenia śmierci zamiast leczenia chorób i niesienia ulgi w cierpieniach, stoi w sprzeczności z ludzką godnością" - podkreślił abp Ivan Jurkovič. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ wystąpił na VIII Konferencji Narodów Zjednoczonych w Genewie dotyczącej konwencji o broni biologicznej.
"Używanie żywych organizmów do bezkrytycznego niszczenia życia, czy też korzystanie ze zdobyczy nauki do szerzenia śmierci zamiast leczenia chorób i niesienia ulgi w cierpieniach, stoi w sprzeczności z ludzką godnością" - podkreślił abp Ivan Jurkovič. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ wystąpił na VIII Konferencji Narodów Zjednoczonych w Genewie dotyczącej konwencji o broni biologicznej.
RV / pk
Po prawie 69 latach uchwalona 29 listopada 1947 r. rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181 o utworzeniu w Palestynie dwóch państw, żydowskiego i arabskiego, jest dotąd wypełniona tylko w połowie - powiedział abp Ivan Jurkovič.
Po prawie 69 latach uchwalona 29 listopada 1947 r. rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181 o utworzeniu w Palestynie dwóch państw, żydowskiego i arabskiego, jest dotąd wypełniona tylko w połowie - powiedział abp Ivan Jurkovič.
KAI / pk
Było to 9 lat życia i pracy na dwóch różnych szczeblach posługi dyplomatycznej oraz 25 lat stałego rozwijania stosunków między Stolicą Apostolską a Rosją. W ten sposób podsumował lata spędzone w tym kraju długoletni nuncjusz apostolski w Moskwie abp Ivan Jurkovič.
Było to 9 lat życia i pracy na dwóch różnych szczeblach posługi dyplomatycznej oraz 25 lat stałego rozwijania stosunków między Stolicą Apostolską a Rosją. W ten sposób podsumował lata spędzone w tym kraju długoletni nuncjusz apostolski w Moskwie abp Ivan Jurkovič.