KAI / tk
- Każdemu z nas grozi postawa bierności i duchowość zasiedzenia, podobnie jak Piotrowi i jego towarzyszom na górze Tabor (…). Jezus jednak nie pozwolił na bierność, ale powiedział: "Wstańcie, zejdźmy z góry do naszych codziennych zajęć" - mówił abp Józef Guzdek w białostockim Sanktuarium bł. Bolesławy Lament.
- Każdemu z nas grozi postawa bierności i duchowość zasiedzenia, podobnie jak Piotrowi i jego towarzyszom na górze Tabor (…). Jezus jednak nie pozwolił na bierność, ale powiedział: "Wstańcie, zejdźmy z góry do naszych codziennych zajęć" - mówił abp Józef Guzdek w białostockim Sanktuarium bł. Bolesławy Lament.
Wspominana w liturgii 29 stycznia bł. Bolesława doświadczyła konsekwencji wielu podziałów politycznych oraz nienawiści narodowych i wyznaniowych. Dlatego ekumenizm i staranie o jedność Kościoła były istotnymi motywacjami jej działań. Były to nie tyle słowa, co codzienna praktyka, gesty dobroci i miłości. Obchodzimy dzisiaj pamiątkę błogosławionej siostry Bolesławy Lament.
Wspominana w liturgii 29 stycznia bł. Bolesława doświadczyła konsekwencji wielu podziałów politycznych oraz nienawiści narodowych i wyznaniowych. Dlatego ekumenizm i staranie o jedność Kościoła były istotnymi motywacjami jej działań. Były to nie tyle słowa, co codzienna praktyka, gesty dobroci i miłości. Obchodzimy dzisiaj pamiątkę błogosławionej siostry Bolesławy Lament.
© Copyright 1991 - Libreria Editrice Vaticana
Msza beatyfikacyjna matki Bolesławy Lament
Msza beatyfikacyjna matki Bolesławy Lament
Podczas Mszy św. beatyfikacyjnej Siostry Bolesławy Lament Jan Paweł II powiedział, że przez swoje ekumeniczne zaangażowanie na rzecz zjednoczenia prawosławnych i katolików wyprzedziła nauczanie II Soboru Watykańskiego. Był to ekumenizm miłości, polegający na codziennej praktyce wzajemnego szacunku wobec różnych chrześcijańskich tradycji. Ekumenizm ten rodził się z pragnienia, by służyć Jedynemu Panu Jezusowi Chrystusowi w jednym Kościele.
Podczas Mszy św. beatyfikacyjnej Siostry Bolesławy Lament Jan Paweł II powiedział, że przez swoje ekumeniczne zaangażowanie na rzecz zjednoczenia prawosławnych i katolików wyprzedziła nauczanie II Soboru Watykańskiego. Był to ekumenizm miłości, polegający na codziennej praktyce wzajemnego szacunku wobec różnych chrześcijańskich tradycji. Ekumenizm ten rodził się z pragnienia, by służyć Jedynemu Panu Jezusowi Chrystusowi w jednym Kościele.