Są tacy, którzy na każdej Mszy zajmują pierwsze ławki żeby lepiej widzieć Pana Jezusa, ale gdy patrzą na sąsiada - odsuwają się jak najdalej. To nie jest pobożność.
Są tacy, którzy na każdej Mszy zajmują pierwsze ławki żeby lepiej widzieć Pana Jezusa, ale gdy patrzą na sąsiada - odsuwają się jak najdalej. To nie jest pobożność.
Dzięki niemu zrozumiesz wszystko czego nauczał Jezus.
Pisze o nich prorok Izajasz i tradycja Kościoła, ale jak właściwie je rozumieć? Do czego służą dary Ducha Świętego?
Pisze o nich prorok Izajasz i tradycja Kościoła, ale jak właściwie je rozumieć? Do czego służą dary Ducha Świętego?