Modlitwa, chociaż nieraz trudna, "nudna" i pozbawiona uczuć ma nas pokrzepić. Nie chodzi o emocjonalne witaminy. Na modlitwie schodzimy na głębszy poziom.
Modlitwa, chociaż nieraz trudna, "nudna" i pozbawiona uczuć ma nas pokrzepić. Nie chodzi o emocjonalne witaminy. Na modlitwie schodzimy na głębszy poziom.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / Słucham Pana
Owi ludzie nakarmieni paroma chlebami i rybami zapewne nie zdawali sobie sprawy z tego, że zostali nasyceni w skutek cudu.
Owi ludzie nakarmieni paroma chlebami i rybami zapewne nie zdawali sobie sprawy z tego, że zostali nasyceni w skutek cudu.
Jeśli my mamy błędny obraz Boga, to potem konsekwentnie tworzymy zupełnie zwariowany Kościół. Oparty na swoim własnym myśleniu. Wszyscy będą od tego cierpieć, jak zrobimy Kościół po swojemu.
Jeśli my mamy błędny obraz Boga, to potem konsekwentnie tworzymy zupełnie zwariowany Kościół. Oparty na swoim własnym myśleniu. Wszyscy będą od tego cierpieć, jak zrobimy Kościół po swojemu.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / Słucham Pana
Co ostatecznie będzie bardziej zaludnione, niebo czy piekło? Czy wiemy coś na ten temat?
Co ostatecznie będzie bardziej zaludnione, niebo czy piekło? Czy wiemy coś na ten temat?
Od paru wieków w Kościele mamy taki kłopot, że Duch wprawdzie jest wierzącym udzielany, ale nie przez wszystkich przyjmowany. I to wcale nie ze złej woli.
Od paru wieków w Kościele mamy taki kłopot, że Duch wprawdzie jest wierzącym udzielany, ale nie przez wszystkich przyjmowany. I to wcale nie ze złej woli.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / Słucham Pana
Czytamy go tak często, że może nie zauważamy tego jednego szczegółu.
Czytamy go tak często, że może nie zauważamy tego jednego szczegółu.
Niestety, do dzisiaj Kościół przez wielu wiernych i pasterzy postrzegany jest bardziej jako kościół - zagroda, niż wspólnota z żywych ludzi.
Niestety, do dzisiaj Kościół przez wielu wiernych i pasterzy postrzegany jest bardziej jako kościół - zagroda, niż wspólnota z żywych ludzi.
Mieczysław Łusiak SJ, Wojciech Jędrzejewski OP
Może złość ludzi, którzy nie są w Kościele, na nas chrześcijan bierze się stąd, że oni by chcieli, żeby nasza wiara była po prostu głębsza.
Może złość ludzi, którzy nie są w Kościele, na nas chrześcijan bierze się stąd, że oni by chcieli, żeby nasza wiara była po prostu głębsza.
Mieczysław Łusiak SJ, Wojciech Jędrzejewski OP
Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi: przyjmij swój smutek, masz prawo być smutny, bo na dnie smutku znajdziesz płomyk radości.
Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi: przyjmij swój smutek, masz prawo być smutny, bo na dnie smutku znajdziesz płomyk radości.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Jezus zaczął rozmowę z ową kobietą od prośby: "Daj Mi pić". Czyż nie nastawiamy się pozytywnie do człowieka, który prosi nas nie o pieniądze, ale o coś tak podstawowego do życia jak woda?
Jezus zaczął rozmowę z ową kobietą od prośby: "Daj Mi pić". Czyż nie nastawiamy się pozytywnie do człowieka, który prosi nas nie o pieniądze, ale o coś tak podstawowego do życia jak woda?
Jak zareagowałby Jezus, gdyby widział dwóch katolików okładających się biczami hejtu tylko dlatego, że jeden jest krytyczny wobec rządu, a drugi nie?
Jak zareagowałby Jezus, gdyby widział dwóch katolików okładających się biczami hejtu tylko dlatego, że jeden jest krytyczny wobec rządu, a drugi nie?
Mieczysław Łusiak SJ
Bardzo ważne jest to, żeby znalazła się osoba, która powie: Słuchajcie, jest problem.
Bardzo ważne jest to, żeby znalazła się osoba, która powie: Słuchajcie, jest problem.
Mieczysław Łusiak SJ
Bóg zawsze był obecny i jest obecny nadal w historii świata i w historii każdego człowieka. I nie kłóci się to z obecnością zła na przestrzeni lat i wieków. Bóg bowiem wchodzi w historię taką, jaką my sami w dużej mierze tworzymy.
Bóg zawsze był obecny i jest obecny nadal w historii świata i w historii każdego człowieka. I nie kłóci się to z obecnością zła na przestrzeni lat i wieków. Bóg bowiem wchodzi w historię taką, jaką my sami w dużej mierze tworzymy.
Mieczysław Łusiak SJ
Do czego służą pieniądze? Odpowiedź na to pytanie może wydawać się oczywista. W dzisiejszej Ewangelii Jezus daje odpowiedź na to pytanie, ale inną niż powszechnie przyjęta.
Do czego służą pieniądze? Odpowiedź na to pytanie może wydawać się oczywista. W dzisiejszej Ewangelii Jezus daje odpowiedź na to pytanie, ale inną niż powszechnie przyjęta.
Mieczysław Łusiak SJ
Dziś jest niedziela - Dzień Pański, czyli dzień Miłości Pana do nas, objawiającej się nam w Eucharystii i na wiele innych sposobów. Wykorzystajmy dobrze ten dzień!
Dziś jest niedziela - Dzień Pański, czyli dzień Miłości Pana do nas, objawiającej się nam w Eucharystii i na wiele innych sposobów. Wykorzystajmy dobrze ten dzień!
Stanisław Biel SJ
Dzisiejsza Ewangelia przynosi obraz przepasanych bioder i zapalonych pochodni. Zapalone pochodnie i przepasane biodra są znakiem oczekiwania. W Palestynie w czasach Jezusa słudzy, aby nie zasnąć, czuwali przy zapalonych pochodniach. Ponadto podciągali długą szatę i przepasywali pasem biodra. Umożliwiało to swobodne poruszanie i wykonywanie prac.
Dzisiejsza Ewangelia przynosi obraz przepasanych bioder i zapalonych pochodni. Zapalone pochodnie i przepasane biodra są znakiem oczekiwania. W Palestynie w czasach Jezusa słudzy, aby nie zasnąć, czuwali przy zapalonych pochodniach. Ponadto podciągali długą szatę i przepasywali pasem biodra. Umożliwiało to swobodne poruszanie i wykonywanie prac.
Mieczysław Łusiak SJ
Jezus nie wymaga od nas, abyśmy dawali z siebie dużo. On wymaga, byśmy dawali wszystko. Owo "wszystko" może oznaczać "niewiele" - to nie ma znaczenia dla Boga.
Jezus nie wymaga od nas, abyśmy dawali z siebie dużo. On wymaga, byśmy dawali wszystko. Owo "wszystko" może oznaczać "niewiele" - to nie ma znaczenia dla Boga.
Mieczysław Łusiak SJ
Pan Jezus jest bardzo radykalny i bezkompromisowy, ale faktycznie nigdy nie krzyczał w sposób agresywny i nie spierał się z nikim w sposób gwałtowny
Pan Jezus jest bardzo radykalny i bezkompromisowy, ale faktycznie nigdy nie krzyczał w sposób agresywny i nie spierał się z nikim w sposób gwałtowny
Mieczysław Łusiak SJ
Idąc za Jezusem wiele tracimy. Nie ma w tym jednak nic nadzwyczajnego.
Idąc za Jezusem wiele tracimy. Nie ma w tym jednak nic nadzwyczajnego.
Mieczysław Łusiak SJ
Każdemu z nas Jezus chce dać chociaż trochę swojej władzy. Tak! Władzy! Tu nie chodzi tylko o jakieś zwykłe dary, o jakieś umiejętności, czy coś podobnego. On daje nam swoją władzę!
Każdemu z nas Jezus chce dać chociaż trochę swojej władzy. Tak! Władzy! Tu nie chodzi tylko o jakieś zwykłe dary, o jakieś umiejętności, czy coś podobnego. On daje nam swoją władzę!