Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Ludziom łagodnym żyje się lżej.
Ludziom łagodnym żyje się lżej.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Upomnienie płynące z dzisiejszej Ewangelii dotyczy przysięgania na coś – na niebo, na ziemię, na Jerozolimę, na swoją głowę. Nic z tych rzeczy nie jest naszą własnością. Jakże więc możemy na to przysięgać?
Upomnienie płynące z dzisiejszej Ewangelii dotyczy przysięgania na coś – na niebo, na ziemię, na Jerozolimę, na swoją głowę. Nic z tych rzeczy nie jest naszą własnością. Jakże więc możemy na to przysięgać?
Ten, kto prawdziwie kocha Boga i ufa Mu, wygląda jak sama miłość. Wygląda jak Bóg, który jest Miłością. Taka miłość wyznana czynem jest najlepszym i najbardziej przekonującym świadectwem wobec innych.
Ten, kto prawdziwie kocha Boga i ufa Mu, wygląda jak sama miłość. Wygląda jak Bóg, który jest Miłością. Taka miłość wyznana czynem jest najlepszym i najbardziej przekonującym świadectwem wobec innych.
Można usłyszeć czasami zarzut, że chrześcijanie są cierpiętnikami, bo czczą „trupa na krzyżu”. Niedziela Męki Pańskiej zdaje się potwierdzać ten zarzut. Jeśli na krzyż nie spojrzymy z perspektywy pustego grobu, to rzeczywiście staniemy się wyznawcami Przegranego.
Można usłyszeć czasami zarzut, że chrześcijanie są cierpiętnikami, bo czczą „trupa na krzyżu”. Niedziela Męki Pańskiej zdaje się potwierdzać ten zarzut. Jeśli na krzyż nie spojrzymy z perspektywy pustego grobu, to rzeczywiście staniemy się wyznawcami Przegranego.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Takie poddanie się jest gwarancją naszego szczęścia, dlatego powinno być fundamentem wszystkich naszych modlitw.
Takie poddanie się jest gwarancją naszego szczęścia, dlatego powinno być fundamentem wszystkich naszych modlitw.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Nie oznacza to, że grzech już nie wróci, bo mniej lub bardziej świadomie znów wracamy do niego, ale zawsze możemy liczyć na oczyszczenie.
Nie oznacza to, że grzech już nie wróci, bo mniej lub bardziej świadomie znów wracamy do niego, ale zawsze możemy liczyć na oczyszczenie.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Jesteśmy zaproszeni do życia także w świecie duchowym, abyśmy lepiej zrozumieli świat materialny. Właściwie wszystko rozumie się dopiero z perspektywy życia w świecie duchowym.
Jesteśmy zaproszeni do życia także w świecie duchowym, abyśmy lepiej zrozumieli świat materialny. Właściwie wszystko rozumie się dopiero z perspektywy życia w świecie duchowym.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Tu chodzi o nasze szczęście, o naszą przyszłość. 
Tu chodzi o nasze szczęście, o naszą przyszłość. 
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
I może dlatego tak często czujemy się "znękani i porzuceni". Tymczasem tak nie musi być.
I może dlatego tak często czujemy się "znękani i porzuceni". Tymczasem tak nie musi być.
Nowe przykazanie miłości jest darem. Na czym polega jego nowość? I co to znaczy, że mamy kochać innych (nie siebie samych) tak jak Jezus?
Nowe przykazanie miłości jest darem. Na czym polega jego nowość? I co to znaczy, że mamy kochać innych (nie siebie samych) tak jak Jezus?
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / Słucham Pana
Jezus jest sędzią świata, ale w zupełnie innym wydaniu niż to mamy do czynienia w naszych sądach cywilnych.
Jezus jest sędzią świata, ale w zupełnie innym wydaniu niż to mamy do czynienia w naszych sądach cywilnych.
Jeśli w otaczającym nas świecie napotykamy złe wydarzenia, nie powinniśmy się skupiać wyłącznie na lęku, które one wywołują.
Jeśli w otaczającym nas świecie napotykamy złe wydarzenia, nie powinniśmy się skupiać wyłącznie na lęku, które one wywołują.
Sen jest z jednej strony symbolem ucieczki przed Bogiem, rodzajem zwątpienia i zniechęcenia. Z drugiej dramatyczną próbą uniknięcia zadania, do którego człowiek został wezwany.
Sen jest z jednej strony symbolem ucieczki przed Bogiem, rodzajem zwątpienia i zniechęcenia. Z drugiej dramatyczną próbą uniknięcia zadania, do którego człowiek został wezwany.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / Słucham Pana
Taka jest kolejność w życiu każdego człowieka: najpierw wpuszczamy Jezusa do siebie, a potem On wpuszcza nas do siebie.
Taka jest kolejność w życiu każdego człowieka: najpierw wpuszczamy Jezusa do siebie, a potem On wpuszcza nas do siebie.
Gdyby tamtego dnia nad brzegiem jeziora apostołowie rzeczywiście pozostawili wszystko, nie opuściliby Jezusa w Ogrójcu - pisze Dariusz Piórkowski SJ.
Gdyby tamtego dnia nad brzegiem jeziora apostołowie rzeczywiście pozostawili wszystko, nie opuściliby Jezusa w Ogrójcu - pisze Dariusz Piórkowski SJ.
"Ten to zna, kto Boga spotkał. I wie, że na Nim się może oprzeć. Boga spotkał, nie książkę, nie teorię, nie wykład, Boga, który mówi i daje łaskę" - mówi abp Grzegorz Ryś.
"Ten to zna, kto Boga spotkał. I wie, że na Nim się może oprzeć. Boga spotkał, nie książkę, nie teorię, nie wykład, Boga, który mówi i daje łaskę" - mówi abp Grzegorz Ryś.
Chrystus nie przyszedł powiększyć w świecie obszaru świętego spokoju, za którego parawanem chętnie ukrywamy nasze wszystkie wady i gnuśność.
Chrystus nie przyszedł powiększyć w świecie obszaru świętego spokoju, za którego parawanem chętnie ukrywamy nasze wszystkie wady i gnuśność.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / Słucham Pana
Nie ma nic dziwnego w tym, że niezliczone tłumy przychodzą do Jezusa - również dziś. Czy jednak o to Mu chodziło, aby te tłumy były jak największe?
Nie ma nic dziwnego w tym, że niezliczone tłumy przychodzą do Jezusa - również dziś. Czy jednak o to Mu chodziło, aby te tłumy były jak największe?
Mieczysław Łusiak SJ / Słucham Pana / Wojciech Jędrzejewski OP
Kiedy w naszym życiu pojawia się problem, przychodzimy do Boga z gotowymi pomysłami, a nawet wręcz oczekiwaniami, co On powinien zrobić. To błędna postawa.
Kiedy w naszym życiu pojawia się problem, przychodzimy do Boga z gotowymi pomysłami, a nawet wręcz oczekiwaniami, co On powinien zrobić. To błędna postawa.
Codzienne pranie, wyrąb lasu i wycieranie podłóg też może się uprzykrzyć. Nie należy chyba zbyt pochopnie porównywać się z innymi. Jeśli więc jesteśmy sługami, to jak usłyszeć, co mamy zrobić?
Codzienne pranie, wyrąb lasu i wycieranie podłóg też może się uprzykrzyć. Nie należy chyba zbyt pochopnie porównywać się z innymi. Jeśli więc jesteśmy sługami, to jak usłyszeć, co mamy zrobić?