KAI/mk
Do ufności w miłosierdzie Boga i orędownictwo Matki Bożej zachęcał Polaków papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.
Do ufności w miłosierdzie Boga i orędownictwo Matki Bożej zachęcał Polaków papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.
PAP/mk
- Polacy są wspaniali, wszyscy Polacy - tak papież Franciszek wyraził się mówiąc na pokładzie samolotu lecącego do Kazachstanu o pomocy, jakiej Polska udziela uchodźcom z Ukrainy.
- Polacy są wspaniali, wszyscy Polacy - tak papież Franciszek wyraził się mówiąc na pokładzie samolotu lecącego do Kazachstanu o pomocy, jakiej Polska udziela uchodźcom z Ukrainy.
Vatican News / mł
Po audiencji ogólnej, podczas której mówił o prawdziwej wolności, papież Franciszek zwrócił się z przesłaniem do Polaków. 
Po audiencji ogólnej, podczas której mówił o prawdziwej wolności, papież Franciszek zwrócił się z przesłaniem do Polaków. 
KAI/mł
Podczas dzisiejszej audiencji generalnej papież Franciszek zwrócił się do Polaków, odnosząc się do  przypadającej w tym tygodniu rocznicy wyboru na papieża św. Jana Pawła II oraz wspomnienia liturgicznego św. Jadwigi Śląskiej.
Podczas dzisiejszej audiencji generalnej papież Franciszek zwrócił się do Polaków, odnosząc się do  przypadającej w tym tygodniu rocznicy wyboru na papieża św. Jana Pawła II oraz wspomnienia liturgicznego św. Jadwigi Śląskiej.
KAI / kk
Ojciec Święty ma dla nas wyjątkowe życzenia i prośbę.
Ojciec Święty ma dla nas wyjątkowe życzenia i prośbę.
KAI / df
"Polecam wam to ważne dzieło" - powiedział.
KAI / df
„Bądźcie wierni waszemu zwyczajowi modlitwy różańcowej w waszych wspólnotach, a szczególnie w rodzinach” - powiedział papież do Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.
„Bądźcie wierni waszemu zwyczajowi modlitwy różańcowej w waszych wspólnotach, a szczególnie w rodzinach” - powiedział papież do Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.
KAI / kk
"Naśladujmy go w bratniej miłości, niosąc pomoc głodnym, zagubionym życiowo, ubogim, potrzebującym, a zwłaszcza bezdomnym" - mówił dziś Franciszek.
"Naśladujmy go w bratniej miłości, niosąc pomoc głodnym, zagubionym życiowo, ubogim, potrzebującym, a zwłaszcza bezdomnym" - mówił dziś Franciszek.
KAI / pp
"Życzę, aby obchody stulecia urodzin św. Jana Pawła II tchnęły w was pragnienie odważnego podążania z Jezusem, który jest `Panem ryzyka, jest Panem wychodzenia zawsze «poza»`" - powiedział Franciszek w wideoprzesłaniu do krakowskiej młodzieży w stulecie urodzin papieża Polaka.
"Życzę, aby obchody stulecia urodzin św. Jana Pawła II tchnęły w was pragnienie odważnego podążania z Jezusem, który jest `Panem ryzyka, jest Panem wychodzenia zawsze «poza»`" - powiedział Franciszek w wideoprzesłaniu do krakowskiej młodzieży w stulecie urodzin papieża Polaka.
KAI / df
Do postrzegania rzeczywistości z perspektywy Boga zachęcił Franciszek pielgrzymów polskich w nawiązaniu do wczorajszego wspomnienia Matki Bożej Loretańskiej.
Do postrzegania rzeczywistości z perspektywy Boga zachęcił Franciszek pielgrzymów polskich w nawiązaniu do wczorajszego wspomnienia Matki Bożej Loretańskiej.
KAI / pp
Wyrazy uznania dla podtrzymywania żywej pamięci o bł. ks. Jerzym Popiełuszce a także zachęty dla wspierania Kościoła katolickiego działającego na wschodzie przekazał podczas dzisiejszej audiencji Franciszek pozdrawiają pielgrzymów polskich.
Wyrazy uznania dla podtrzymywania żywej pamięci o bł. ks. Jerzym Popiełuszce a także zachęty dla wspierania Kościoła katolickiego działającego na wschodzie przekazał podczas dzisiejszej audiencji Franciszek pozdrawiają pielgrzymów polskich.
KAI/ ed
"Chrystus żyje nieustannie; kocha nas, ofiaruje nam siebie, jako źródło miłosierdzia, przebaczenia, odkupienia" - przypomniał Ojciec Święty pozdrawiając pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji generalnej w Watykanie.
"Chrystus żyje nieustannie; kocha nas, ofiaruje nam siebie, jako źródło miłosierdzia, przebaczenia, odkupienia" - przypomniał Ojciec Święty pozdrawiając pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji generalnej w Watykanie.
KAI / sz
Papież odwołał się do Maryi Królowej Polski.
KAI / ml
Do modlitewnej pamięci o zmarłych zachęcił Ojciec Święty Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
Do modlitewnej pamięci o zmarłych zachęcił Ojciec Święty Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
KAI/ ed
"Proszę Boga, aby obecne i przyszłe pokolenia Polaków pozostawały wierne łasce chrztu, dając świadectwo miłości Chrystusa i Kościoła" - powiedział Franciszek pozdrawiając pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
"Proszę Boga, aby obecne i przyszłe pokolenia Polaków pozostawały wierne łasce chrztu, dając świadectwo miłości Chrystusa i Kościoła" - powiedział Franciszek pozdrawiając pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
KAI / rj
Papież zachęcił Polaków, by prosili Ducha Świętego o dar modlitwy osobistej i rodzinnej. O konieczności proszenia Ducha Świętego o dar modlitwy osobistej i rodzinnej przypomniał Franciszek Polakom podczas audiencji ogólnej 26 sierpnia w Watykanie.
Papież zachęcił Polaków, by prosili Ducha Świętego o dar modlitwy osobistej i rodzinnej. O konieczności proszenia Ducha Świętego o dar modlitwy osobistej i rodzinnej przypomniał Franciszek Polakom podczas audiencji ogólnej 26 sierpnia w Watykanie.
KAI / slo
Upraszajmy, szczególnie teraz w październiku, w modlitwie różańcowej, pokój dla świata i powrót do ewangelicznych wartości - zaapelował Franciszek pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.
Upraszajmy, szczególnie teraz w październiku, w modlitwie różańcowej, pokój dla świata i powrót do ewangelicznych wartości - zaapelował Franciszek pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.
KAI / mh
Od Maryi uczmy się pokory, rozpoznawania woli Bożej, posłuszeństwa i zawierzenia Bogu - powiedział papież Franciszek pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. W katechezie Ojciec Święty mówił o zbawczym znaczeniu zmartwychwstania, co ono oznacza dla naszego życia i dlaczego bez niego próżna jest nasza wiara.
Od Maryi uczmy się pokory, rozpoznawania woli Bożej, posłuszeństwa i zawierzenia Bogu - powiedział papież Franciszek pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. W katechezie Ojciec Święty mówił o zbawczym znaczeniu zmartwychwstania, co ono oznacza dla naszego życia i dlaczego bez niego próżna jest nasza wiara.
KAI / pz
Nawiązując do rozpoczynającego się jutro Triduum Sacrum papież Franciszek podczas swojej pierwszej audiencji ogólnej w Watykanie zachęcał Polaków, aby starali się wchodzić z coraz większą wiarą w Bożą logikę. "W logikę Krzyża, która nie jest przede wszystkim logiką cierpienia i śmierci, ale miłości i darowania siebie, przynoszącą życie" - powiedział Ojciec Święty na placu św. Piotra, gdzie zgromadziło się tysiące pielgrzymów z całego świata.
Nawiązując do rozpoczynającego się jutro Triduum Sacrum papież Franciszek podczas swojej pierwszej audiencji ogólnej w Watykanie zachęcał Polaków, aby starali się wchodzić z coraz większą wiarą w Bożą logikę. "W logikę Krzyża, która nie jest przede wszystkim logiką cierpienia i śmierci, ale miłości i darowania siebie, przynoszącą życie" - powiedział Ojciec Święty na placu św. Piotra, gdzie zgromadziło się tysiące pielgrzymów z całego świata.