1 tydzień temu
KAI / pk
"Nierówności w opiece zdrowotnej są niesprawiedliwe, ale można im zaradzić poprzez strategie mające na celu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej, zwłaszcza dla grup najbardziej narażonych i zmarginalizowanych" - czytamy w watykańskim przesłaniu na przypadający dziś Światowy Dzień Zdrowia.
"Nierówności w opiece zdrowotnej są niesprawiedliwe, ale można im zaradzić poprzez strategie mające na celu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej, zwłaszcza dla grup najbardziej narażonych i zmarginalizowanych" - czytamy w watykańskim przesłaniu na przypadający dziś Światowy Dzień Zdrowia.
9 miesięcy temu
Łukasz Sośniak SJ / KAI / kk
Konsekwencje pandemii szczególnie dotknęły środowisko marynarzy. Bardzo pogorszyły się warunki ich pracy. Wielu nie miało kontaktu z rodzinami o wiele dłużej niż przewidywały to kontrakty.
Konsekwencje pandemii szczególnie dotknęły środowisko marynarzy. Bardzo pogorszyły się warunki ich pracy. Wielu nie miało kontaktu z rodzinami o wiele dłużej niż przewidywały to kontrakty.
1 rok temu
KAI / pk
Kard. Peter Turkson odwiedził rzymską klinikę Gemelli i spotkał się z lekarzami, którzy leczą tam zarażonych koronawirusem. Jednym z pacjentów jest kard. Angelo De Donatis, papieski wikariusz dla rzymskiej diecezji.
Kard. Peter Turkson odwiedził rzymską klinikę Gemelli i spotkał się z lekarzami, którzy leczą tam zarażonych koronawirusem. Jednym z pacjentów jest kard. Angelo De Donatis, papieski wikariusz dla rzymskiej diecezji.
1 rok temu
Krzysztof Bronk / KAI / kk
Kraje o słabym systemie służby zdrowia nie będą w stanie sprostać skutkom epidemii koronawiursa i zadbać o wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Trzeba więc wzmocnić współpracę i solidarność na szczeblu międzynarodowym, dzieląc się sprzętem i zasobami. Wskazuje na to pochodzący z Ghany kard. Peter Turkson.
Kraje o słabym systemie służby zdrowia nie będą w stanie sprostać skutkom epidemii koronawiursa i zadbać o wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Trzeba więc wzmocnić współpracę i solidarność na szczeblu międzynarodowym, dzieląc się sprzętem i zasobami. Wskazuje na to pochodzący z Ghany kard. Peter Turkson.
1 rok temu
KAI / df
W Davos, gdzie odbywa się Światowe Forum Ekonomiczne, kard. Peter Turkson wezwał światowych przywódców do wykorzystania nowych technologii dla wspólnego dobra. „Ziemia płacze i biedni też płaczą. Jesteśmy wezwani by osuszyć te łzy. Nie mamy innej planety” – powiedział przedstawiciel Watykanu.
W Davos, gdzie odbywa się Światowe Forum Ekonomiczne, kard. Peter Turkson wezwał światowych przywódców do wykorzystania nowych technologii dla wspólnego dobra. „Ziemia płacze i biedni też płaczą. Jesteśmy wezwani by osuszyć te łzy. Nie mamy innej planety” – powiedział przedstawiciel Watykanu.
1 rok temu
KAI / pk
Gospodarka, jaką popiera papież Franciszek jest gospodarką społeczną, której nie należy mylić z gospodarką socjalistyczną - powiedział kard. Peter Turkson.
Gospodarka, jaką popiera papież Franciszek jest gospodarką społeczną, której nie należy mylić z gospodarką socjalistyczną - powiedział kard. Peter Turkson.
2 lata temu
KAI / ms
Dzięki działalności Fundacji Jana Pawła II dla Sahelu wiele osób udało się wyciągnąć ze skrajnej biedy - powiedział kard. Peter Turkson po powrocie z Dakaru, gdzie odbyło się posiedzenie rady administracyjnej watykańskiej fundacji.
Dzięki działalności Fundacji Jana Pawła II dla Sahelu wiele osób udało się wyciągnąć ze skrajnej biedy - powiedział kard. Peter Turkson po powrocie z Dakaru, gdzie odbyło się posiedzenie rady administracyjnej watykańskiej fundacji.
2 lata temu
PAP / kk
Wezwał do niej prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Wiąże się z ważnym nadchodzącym wydarzeniem, które będzie miało miejsce w Polsce.
Wezwał do niej prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Wiąże się z ważnym nadchodzącym wydarzeniem, które będzie miało miejsce w Polsce.
2 lata temu
KAI / sz
Apelem do Europejczyków o pielęgnowanie chrześcijańskiej postawy przebaczenia, miłosierdzia i poświęcenia zakończył się XI Zjazd Gnieźnieński. Międzynarodowe spotkanie z udziałem duchownych różnych wyznań, przedstawicieli władz, ludzi nauki i kultury z 13 krajów odbywało się od piątku pod hasłem "Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa". Gościem spotkania był prezydent Andrzej Duda. Zjazd zorganizowało 14 organizacji i stowarzyszeń katolickich i ekumenicznych.
Apelem do Europejczyków o pielęgnowanie chrześcijańskiej postawy przebaczenia, miłosierdzia i poświęcenia zakończył się XI Zjazd Gnieźnieński. Międzynarodowe spotkanie z udziałem duchownych różnych wyznań, przedstawicieli władz, ludzi nauki i kultury z 13 krajów odbywało się od piątku pod hasłem "Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa". Gościem spotkania był prezydent Andrzej Duda. Zjazd zorganizowało 14 organizacji i stowarzyszeń katolickich i ekumenicznych.
3 lata temu
Logo źródła: Radio Watykańskie / pk
Na trwającej w Astanie wystawie światowej Stolica Apostolska zorganizowała dziś spotkanie międzyreligijne poświęcone pokojowi i ochronie stworzenia.
Na trwającej w Astanie wystawie światowej Stolica Apostolska zorganizowała dziś spotkanie międzyreligijne poświęcone pokojowi i ochronie stworzenia.
4 lata temu
Logo źródła: Radio Watykańskie / pk
Rozwoju nie można ograniczać jedynie do wzrostu gospodarczego, musi on mieć na celu dobro wspólne wszystkich. Mówiono o tym na międzynarodowym kongresie zorganizowanym w Watykanie w 50-lecie jedynej encykliki społecznej Pawła VI.
Rozwoju nie można ograniczać jedynie do wzrostu gospodarczego, musi on mieć na celu dobro wspólne wszystkich. Mówiono o tym na międzynarodowym kongresie zorganizowanym w Watykanie w 50-lecie jedynej encykliki społecznej Pawła VI.
4 lata temu
RV / pk
Papież Franciszek wysłał do pogrążonego w wojnie Sudanu Południowego swego specjalnego przedstawiciela. Kard. Peter Turkson zawiózł przywódcom zwaśnionych stron przesłanie, w którym Ojciec Święty z wielkim naciskiem apeluje o położenie kresu przemocy i wzywa do budowania pokoju.
Papież Franciszek wysłał do pogrążonego w wojnie Sudanu Południowego swego specjalnego przedstawiciela. Kard. Peter Turkson zawiózł przywódcom zwaśnionych stron przesłanie, w którym Ojciec Święty z wielkim naciskiem apeluje o położenie kresu przemocy i wzywa do budowania pokoju.
5 lat temu
Logo źródła: Radio Watykańskie slo
Do współpracy chrześcijan i muzułmanów w ochronie środowiska zachęca kard. Peter Turkson. Przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" wystosował przesłanie do uczestników muzułmańskiego forum ekologicznego, które odbywa się w Stambule.
Do współpracy chrześcijan i muzułmanów w ochronie środowiska zachęca kard. Peter Turkson. Przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" wystosował przesłanie do uczestników muzułmańskiego forum ekologicznego, które odbywa się w Stambule.
5 lat temu
KAI / kn
Pogląd, jakoby encyklika Franciszka "Laudato si’" stanowiła atak na biznes i wolny rynek, jest niesłuszny - powiedział watykańskiej agencji Zenit kard. Peter Turkson, przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax".
Pogląd, jakoby encyklika Franciszka "Laudato si’" stanowiła atak na biznes i wolny rynek, jest niesłuszny - powiedział watykańskiej agencji Zenit kard. Peter Turkson, przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax".
RV / pk
"Kiedy bronimy prawa do życia, czynimy to także po to, aby od poczęcia do naturalnego kresu było ono życiem godnym, które nie zna plag głodu i nędzy, przemocy i prześladowania". Pisze o tym Ojciec Święty w liście do kard. Petera Turksona, przewodniczącego Papieskiej Rady "Iustitia et Pax".
"Kiedy bronimy prawa do życia, czynimy to także po to, aby od poczęcia do naturalnego kresu było ono życiem godnym, które nie zna plag głodu i nędzy, przemocy i prześladowania". Pisze o tym Ojciec Święty w liście do kard. Petera Turksona, przewodniczącego Papieskiej Rady "Iustitia et Pax".
6 lat temu
Logo źródła: Radio Watykańskie slo
Idąc za apelami Papieża, Kościół śpieszy z pomocą mieszkańcom dotkniętych epidemią eboli krajów Afryki Zachodniej. Do dwóch z nich, które - obok Gwinei - najbardziej wskutek niej ucierpiały, udał się przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax".
Idąc za apelami Papieża, Kościół śpieszy z pomocą mieszkańcom dotkniętych epidemią eboli krajów Afryki Zachodniej. Do dwóch z nich, które - obok Gwinei - najbardziej wskutek niej ucierpiały, udał się przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax".
6 lat temu
KAI / kn
"Dać duszę Europie" - to hasło konferencji międzynarodowej, która odbywa się w Zakopanem z udziałem hierarchów kościelnych oraz przedstawicieli duchowieństwa niemal z całej Europy.
"Dać duszę Europie" - to hasło konferencji międzynarodowej, która odbywa się w Zakopanem z udziałem hierarchów kościelnych oraz przedstawicieli duchowieństwa niemal z całej Europy.
6 lat temu
KAI / drr
Nauczanie Kościoła o dobru wspólnym i rozwoju przypomniał w Monachium kard. Peter Turkson, przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax". Wystąpił on tam wieczorem 7 lipca na spotkaniu pod hasłem "Sprawiedliwość, pokój, rozwój - globalne partnerstwo w służbie światowego dobra wspólnego".
Nauczanie Kościoła o dobru wspólnym i rozwoju przypomniał w Monachium kard. Peter Turkson, przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax". Wystąpił on tam wieczorem 7 lipca na spotkaniu pod hasłem "Sprawiedliwość, pokój, rozwój - globalne partnerstwo w służbie światowego dobra wspólnego".
7 lat temu
KAI / kn
Zasady solidarności i pomocniczości, a także ochrona godności człowieka oraz promocja dobra wspólnego to podstawowe zasady, które powinny znaleźć się w każdym systemie gospodarczym.
Zasady solidarności i pomocniczości, a także ochrona godności człowieka oraz promocja dobra wspólnego to podstawowe zasady, które powinny znaleźć się w każdym systemie gospodarczym.
7 lat temu
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / mh
Wolność wyznania jest nieodłączna od wolności opinii i sumienia. Musi zatem wiązać się z możliwością zmiany religii i publicznego wyznawania wiary osobiście czy we wspólnocie religijnej. Ta wolność nie wszędzie na świecie jest jednak uznawana i chroniona. Przypomniał dziś o tym w Bratysławie przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" podczas kongresu pt. "Kościół a prawa człowieka". Zorganizowano go tam z inicjatywy Konferencji Episkopatu Słowacji.
Wolność wyznania jest nieodłączna od wolności opinii i sumienia. Musi zatem wiązać się z możliwością zmiany religii i publicznego wyznawania wiary osobiście czy we wspólnocie religijnej. Ta wolność nie wszędzie na świecie jest jednak uznawana i chroniona. Przypomniał dziś o tym w Bratysławie przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" podczas kongresu pt. "Kościół a prawa człowieka". Zorganizowano go tam z inicjatywy Konferencji Episkopatu Słowacji.