Logo źródła: Być dla innych
Po sławetnej liście księdza Sawy, kolejną rewię szatańskich zagrożeń, tym razem w placówkach oświatowych, również katolickich, kilkanaście dni temu zaserwowała nam w "Magazynie Naszego Dziennika" (17-18 sierpnia 2013), pani Paulina Gajkowska.
Po sławetnej liście księdza Sawy, kolejną rewię szatańskich zagrożeń, tym razem w placówkach oświatowych, również katolickich, kilkanaście dni temu zaserwowała nam w "Magazynie Naszego Dziennika" (17-18 sierpnia 2013), pani Paulina Gajkowska.
Franz J. Mönks, Irene H. Ypenburg / slo
Pedagogika Nowego Wychowania skupiała się głównie na dziecku. Dążono do stworzenia szkoły, funkcjonującej zgodnie z naturą dziecka i w oparciu o jego potrzeby. Ruch Nowego Wychowania w Europie chciał zdystansować się od "starej szkoły" XIX wieku, w której dominowały autorytet oraz intelektualizm.
Pedagogika Nowego Wychowania skupiała się głównie na dziecku. Dążono do stworzenia szkoły, funkcjonującej zgodnie z naturą dziecka i w oparciu o jego potrzeby. Ruch Nowego Wychowania w Europie chciał zdystansować się od "starej szkoły" XIX wieku, w której dominowały autorytet oraz intelektualizm.
Jirina Prekop / slo
To, co nazywamy łóżeczkiem dla dzieci, nie jest w rzeczywistości niczym innym niż pierwszym strasznym więzieniem, które rodzina funduje walczącej o swój duchowy byt istotce.
To, co nazywamy łóżeczkiem dla dzieci, nie jest w rzeczywistości niczym innym niż pierwszym strasznym więzieniem, które rodzina funduje walczącej o swój duchowy byt istotce.
Teresa Ewa Olearczyk / slo
Cisza w pedagogice pojawiła się w sposób świadomy i zamierzony dzięki Marii Montessori, która wskazywała na wykorzystanie jej w wychowaniu.
Cisza w pedagogice pojawiła się w sposób świadomy i zamierzony dzięki Marii Montessori, która wskazywała na wykorzystanie jej w wychowaniu.
Logo źródła: List Rafał Szczypka / slo
Trafiliśmy kiedyś na publikacje Marii Montessori. Szczególnie zainteresowała książka, w której opisuje ona doświadczenia w edukacji religijnej dzieci do 6 roku życia w przedszkolu. Później spotkaliśmy Simone, która wspomniała nam o Katechezie Dobrego Pasterza...
Trafiliśmy kiedyś na publikacje Marii Montessori. Szczególnie zainteresowała książka, w której opisuje ona doświadczenia w edukacji religijnej dzieci do 6 roku życia w przedszkolu. Później spotkaliśmy Simone, która wspomniała nam o Katechezie Dobrego Pasterza...
Logo źródła: Nowy Dziennik Katarzyna Kowalska / slo
Jej córki to stereotypowe Amerykanki azjatyckiego pochodzenia: same A w szkole, grają na pianinie i skrzypcach, występują w Carnegie Hall. Swoją opowieścią o wychowaniu dzieci Amy Chua wywołała burzę medialną.
Jej córki to stereotypowe Amerykanki azjatyckiego pochodzenia: same A w szkole, grają na pianinie i skrzypcach, występują w Carnegie Hall. Swoją opowieścią o wychowaniu dzieci Amy Chua wywołała burzę medialną.
Logo źródła: Wychowawca Ewa Łatacz / slo
Maria Montessori pisała: „Jedną z ważniejszych rzeczy w życiu jest metodyczne kontrolowanie własnego sumienia. Potrzeba do tego nie tylko źródła światła, ale także znajomości zasad moralnych, zwłaszcza miłości. Jedynie dzięki miłości możemy udoskonalić naszą wrażliwość”.
Maria Montessori pisała: „Jedną z ważniejszych rzeczy w życiu jest metodyczne kontrolowanie własnego sumienia. Potrzeba do tego nie tylko źródła światła, ale także znajomości zasad moralnych, zwłaszcza miłości. Jedynie dzięki miłości możemy udoskonalić naszą wrażliwość”.