Deon.pl
"Tendencja najnowszych lat w kwerendzie daje świadomość, iż nie jest ona zniżkowa. Zapewniamy jednak, że nie możemy i nie będziemy lekceważyć żadnych przypadków wykorzystywania seksualnego, ani najnowszych ani z przeszłości. Te wyniki - sprzed wielu lat, są obrazem zaniedbania, dlatego działamy teraz, aby za kilka lat te przypadki się nie namnożyły" - mówił o. Adam Żak koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, Dyrektor Centrum Ochrony Dziecka.
"Tendencja najnowszych lat w kwerendzie daje świadomość, iż nie jest ona zniżkowa. Zapewniamy jednak, że nie możemy i nie będziemy lekceważyć żadnych przypadków wykorzystywania seksualnego, ani najnowszych ani z przeszłości. Te wyniki - sprzed wielu lat, są obrazem zaniedbania, dlatego działamy teraz, aby za kilka lat te przypadki się nie namnożyły" - mówił o. Adam Żak koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, Dyrektor Centrum Ochrony Dziecka.
KAI / df
Centrum Ochrony Dziecka zakończyło szkolenia „zespołów ds. prewencji” powołanych przez ordynariuszy we wszystkich polskich diecezjach – poinformował KAI o. Adam Żak, dyrektor Centrum. Uczestniczyły w nich zespoły z diecezji przynależących do poszczególnych metropolii, gdyż szkolenia były organizowane na poziomie metropolii.
Centrum Ochrony Dziecka zakończyło szkolenia „zespołów ds. prewencji” powołanych przez ordynariuszy we wszystkich polskich diecezjach – poinformował KAI o. Adam Żak, dyrektor Centrum. Uczestniczyły w nich zespoły z diecezji przynależących do poszczególnych metropolii, gdyż szkolenia były organizowane na poziomie metropolii.
KAI / mh
Dotychczasowe badania naukowe nie potwierdzają tezy o związku pomiędzy celibatem a wykorzystywaniem seksualnym osób małoletnich, co nie oznacza, że w pojedynczych przypadkach niedojrzałe przeżywanie celibatu nie ma wpływu na takie zachowania - zauważa o. Adam Żak SJ, dyrektor Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie.
Dotychczasowe badania naukowe nie potwierdzają tezy o związku pomiędzy celibatem a wykorzystywaniem seksualnym osób małoletnich, co nie oznacza, że w pojedynczych przypadkach niedojrzałe przeżywanie celibatu nie ma wpływu na takie zachowania - zauważa o. Adam Żak SJ, dyrektor Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie.
KAI / Anna Wojtas/ kn
Kościół jest zainteresowany nie tylko poznaniem skali zjawiska wykorzystania seksualnego nieletnich przez duchownych ale również ewangelicznym oczyszczeniem - podkreśla o. Adam Żak SJ, dyrektor Centrum Ochrony Dziecka.
Kościół jest zainteresowany nie tylko poznaniem skali zjawiska wykorzystania seksualnego nieletnich przez duchownych ale również ewangelicznym oczyszczeniem - podkreśla o. Adam Żak SJ, dyrektor Centrum Ochrony Dziecka.
KAI / kn
Koniecznie trzeba w Polsce stworzyć system punktów kontaktowych dla osób pokrzywdzonych - postulował w drugim dniu obrad międzynarodowej konferencji nt. wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele o. Adam Żak SJ, dyrektor Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii "Ignatianum" w Krakowie.
Koniecznie trzeba w Polsce stworzyć system punktów kontaktowych dla osób pokrzywdzonych - postulował w drugim dniu obrad międzynarodowej konferencji nt. wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele o. Adam Żak SJ, dyrektor Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii "Ignatianum" w Krakowie.
KAI / mh
Komitet Narodów Zjednoczonych ds. Praw Dziecka przyjął rolę i ton urzędu cenzorskiego w obronie poprawności politycznej a nie słusznych zasad - ocenia w komentarzu dla KAI o. Adam Żak SJ, koordynator Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży. W raporcie ONZ oskarżył Watykan o stosowanie zasad, które umożliwiły duchownym molestowanie dzieci i wezwał do udostępnienia dokumentacji dotyczącej przestępców oraz osób, które ukrywały przestępstwa.
Komitet Narodów Zjednoczonych ds. Praw Dziecka przyjął rolę i ton urzędu cenzorskiego w obronie poprawności politycznej a nie słusznych zasad - ocenia w komentarzu dla KAI o. Adam Żak SJ, koordynator Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży. W raporcie ONZ oskarżył Watykan o stosowanie zasad, które umożliwiły duchownym molestowanie dzieci i wezwał do udostępnienia dokumentacji dotyczącej przestępców oraz osób, które ukrywały przestępstwa.
KAI / Rozmawiała Anna Wojtas / mh
To nie jest tak, że do tej pory nic się nie robiło a pedofile lub inni sprawcy nadużyć mieli wolną rękę. Niemniej jednak w dobie globalnej informacji konieczna jest większa przejrzystość a nie dyskrecja - mówi jezuita o. Adam Żak, mianowany w czerwcu br. przez Konferencję Episkopatu Polski koordynatorem ds. ochrony dzieci i młodzieży.
To nie jest tak, że do tej pory nic się nie robiło a pedofile lub inni sprawcy nadużyć mieli wolną rękę. Niemniej jednak w dobie globalnej informacji konieczna jest większa przejrzystość a nie dyskrecja - mówi jezuita o. Adam Żak, mianowany w czerwcu br. przez Konferencję Episkopatu Polski koordynatorem ds. ochrony dzieci i młodzieży.
KAI / mh
Biskupi na 362. zebraniu plenarnym KEP rozmawiali 22 czerwca na temat szczegółów redakcji aneksów do "Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski w związku z oskarżeniami duchownych o przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu z osobą małoletnią poniżej 18 roku życia". Same "Wytyczne" - przygotowane zgodnie z bardzo rygorystycznymi zaleceniami Stolicy Apostolskiej - czekają teraz na zatwierdzenie z jej strony.
Biskupi na 362. zebraniu plenarnym KEP rozmawiali 22 czerwca na temat szczegółów redakcji aneksów do "Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski w związku z oskarżeniami duchownych o przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu z osobą małoletnią poniżej 18 roku życia". Same "Wytyczne" - przygotowane zgodnie z bardzo rygorystycznymi zaleceniami Stolicy Apostolskiej - czekają teraz na zatwierdzenie z jej strony.