Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Jeśli kogoś dobrze znamy, to rozpoznamy go nawet z dużej odległości, w tłumie – wystarczy, że mignie nam przed oczyma.
Jeśli kogoś dobrze znamy, to rozpoznamy go nawet z dużej odległości, w tłumie – wystarczy, że mignie nam przed oczyma.
The Diocese of Reykjavik / youtube.com / kk
Jeśli zastanawiasz się co dalej robić ze swoim życiem - możesz pomóc.
Jeśli zastanawiasz się co dalej robić ze swoim życiem - możesz pomóc.
Logo źródła: DEON LIVE Roman Groszewski SJ
Kiedy zapytasz mnichów o to, co to znaczy być mnichem, to odpowiedzą ci bardzo prostą definicję. Jest ona kluczem do rozwiązania wszystkich problemów duchowych.
Kiedy zapytasz mnichów o to, co to znaczy być mnichem, to odpowiedzą ci bardzo prostą definicję. Jest ona kluczem do rozwiązania wszystkich problemów duchowych.
KAI / pk
Kapłańskie dyżury są adresowane do tych, którzy uważają, że nie ma dla nich miejsca w Kościele. Akcja "Agora na OFFie" rusza 11 maja.
Kapłańskie dyżury są adresowane do tych, którzy uważają, że nie ma dla nich miejsca w Kościele. Akcja "Agora na OFFie" rusza 11 maja.
Relevant Magazine / birthmoviesdeath.com / kk
"To położyło mnie na łopatki" mówi znany hollywoodzki aktor. Choć przeżył okrutną tragedię, to dzięki swym rolom ponownie zaczął poszukiwać Boga.
"To położyło mnie na łopatki" mówi znany hollywoodzki aktor. Choć przeżył okrutną tragedię, to dzięki swym rolom ponownie zaczął poszukiwać Boga.
Logo źródła: Życie Duchowe Cezary Sękalski
Prawda wiary o tym, że "Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze", choć pewnie doktrynalnie poprawna, sprawiała, że nieustannie czułem się jak na ławie oskarżonych.
Prawda wiary o tym, że "Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze", choć pewnie doktrynalnie poprawna, sprawiała, że nieustannie czułem się jak na ławie oskarżonych.
Abp Bruno Forte
Bóg objawiony i ukryty - taki jest Bóg Adwentu. Dlatego objawienie nie jest ideologią, czystą wizją, ale jest słowem, które otwiera bezkresne ścieżki wiecznej Ciszy.
Bóg objawiony i ukryty - taki jest Bóg Adwentu. Dlatego objawienie nie jest ideologią, czystą wizją, ale jest słowem, które otwiera bezkresne ścieżki wiecznej Ciszy.
Mieczysław Łusiak SJ
Dlaczego Jan Chrzciciel z taką łatwością rozpoznał kim jest Jezus? Dlaczego dostrzegł Ducha zstępującego na Jezusa, podczas gdy wielu stało obok, a nie dostrzegli? Aby poznać, że Jezus jest Bogiem, trzeba być poszukującym Boga, trzeba dbać o swoje życie duchowe tak jak Jan. Kto nie dba o swoje życie duchowe, ten będzie miał problemy z dostrzeganiem tego, co duchowe.
Dlaczego Jan Chrzciciel z taką łatwością rozpoznał kim jest Jezus? Dlaczego dostrzegł Ducha zstępującego na Jezusa, podczas gdy wielu stało obok, a nie dostrzegli? Aby poznać, że Jezus jest Bogiem, trzeba być poszukującym Boga, trzeba dbać o swoje życie duchowe tak jak Jan. Kto nie dba o swoje życie duchowe, ten będzie miał problemy z dostrzeganiem tego, co duchowe.
Eric Voegelin powiada: "Największy problem dzisiejszych chrześcijan nie polega na tym, że nie mają właściwych odpowiedzi, ale że zapomnieli o pytaniach, które zostały postawione i ku którym owe odpowiedzi zmierzały".
Eric Voegelin powiada: "Największy problem dzisiejszych chrześcijan nie polega na tym, że nie mają właściwych odpowiedzi, ale że zapomnieli o pytaniach, które zostały postawione i ku którym owe odpowiedzi zmierzały".
Logo źródła: Posłaniec "Posłaniec" luty 2010
Na łamach lutowego numeru "Posłańca" szukamy odpowiedzi na pytanie: gdzie jesteś, Boże? Refleksję o tym, na jakich ścieżkach człowiek poszukuje Boga, na jakich zbliża się do prawdy i kiedy oddala się od Stwórcy, podejmują: Andrzej Sarnacki, Stanisław Ziemiański, Marek Orzechowski oraz inni autorzy.
Na łamach lutowego numeru "Posłańca" szukamy odpowiedzi na pytanie: gdzie jesteś, Boże? Refleksję o tym, na jakich ścieżkach człowiek poszukuje Boga, na jakich zbliża się do prawdy i kiedy oddala się od Stwórcy, podejmują: Andrzej Sarnacki, Stanisław Ziemiański, Marek Orzechowski oraz inni autorzy.