vaticannews.va / KAI / pzk
Formacja kapłańska nigdy się nie kończy. Jeśli jej zaniechamy, to nie staniemy w miejscu, ale zaczniemy się cofać – wskazał papież wspólnocie seminarium archidiecezji neapolitańskiej. Przybyła ona do Watykanu z okazji 90. rocznicy założenia tej instytucji. W przekazanym im na tym specjalnym spotkaniu przemówieniu Franciszek porównał zarówno Kościół, jak i seminarium do wielkiego placu budowy.
Formacja kapłańska nigdy się nie kończy. Jeśli jej zaniechamy, to nie staniemy w miejscu, ale zaczniemy się cofać – wskazał papież wspólnocie seminarium archidiecezji neapolitańskiej. Przybyła ona do Watykanu z okazji 90. rocznicy założenia tej instytucji. W przekazanym im na tym specjalnym spotkaniu przemówieniu Franciszek porównał zarówno Kościół, jak i seminarium do wielkiego placu budowy.
PAP / tk
15 mężczyzn rozpocznie w październiku studia w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej – poinformowała krakowska kuria. Wśród przyjętych jest siedmiu kandydatów z archidiecezji krakowskiej i ośmiu z diecezji bielsko-żywieckiej.
15 mężczyzn rozpocznie w październiku studia w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej – poinformowała krakowska kuria. Wśród przyjętych jest siedmiu kandydatów z archidiecezji krakowskiej i ośmiu z diecezji bielsko-żywieckiej.
Paweł Pasierbek SJ / KAI / kk
„Seminarium wychowuje kandydatów do patrzenia na swe życie poprzez pryzmat Chrystusa oraz do życia we wspólnocie kapłańskiej. Z niej wypływa zaangażowanie duszpasterskie oraz świadectwo jedności, niezbędne do skutecznego posługiwania w Kościele”.
„Seminarium wychowuje kandydatów do patrzenia na swe życie poprzez pryzmat Chrystusa oraz do życia we wspólnocie kapłańskiej. Z niej wypływa zaangażowanie duszpasterskie oraz świadectwo jedności, niezbędne do skutecznego posługiwania w Kościele”.
KAI / kk
Podczas spotkania z przyszłymi księżmi Franciszek udzielał obszernych odpowiedzi na ich pytania. Odniósł się także do obecnych skandali.
Podczas spotkania z przyszłymi księżmi Franciszek udzielał obszernych odpowiedzi na ich pytania. Odniósł się także do obecnych skandali.
KAI / mp
“My, chrześcijanie, jesteśmy w Bangladeszu mniejszością, mamy jednak duży wpływ na społeczeństwo, gdyż jesteśmy bardzo aktywni i wiele robimy. Jesteśmy obecni zwłaszcza w systemie opieki zdrowotnej i w oświacie"
“My, chrześcijanie, jesteśmy w Bangladeszu mniejszością, mamy jednak duży wpływ na społeczeństwo, gdyż jesteśmy bardzo aktywni i wiele robimy. Jesteśmy obecni zwłaszcza w systemie opieki zdrowotnej i w oświacie"
Logo źródła: Radio Watykańskie / kw
Na troskę Piusa XI o wiernych pochodzących z terenów dotkniętych cierpieniem i prześladowaniem wskazał Ojciec Święty, spotykając się ze wspólnotą Papieskiego Kolegium Ukraińskiego św. Jozafata, które ten jego poprzednik na Stolicy Piotrowej założył 85 lat temu.
Na troskę Piusa XI o wiernych pochodzących z terenów dotkniętych cierpieniem i prześladowaniem wskazał Ojciec Święty, spotykając się ze wspólnotą Papieskiego Kolegium Ukraińskiego św. Jozafata, które ten jego poprzednik na Stolicy Piotrowej założył 85 lat temu.
KAI / PAP / kk
"To są gałęzie, które postanowiły uschnąć i które Bóg poleca nam obciąć" - podkreślił papież.
"To są gałęzie, które postanowiły uschnąć i które Bóg poleca nam obciąć" - podkreślił papież.
CNA / mm / kw
Mieli świętować święcenia księdza, który został wyświęcony po dziesięcioletniej służbie jako diakon.
Mieli świętować święcenia księdza, który został wyświęcony po dziesięcioletniej służbie jako diakon.
KAI / jp
"To właśnie pierwszeństwo dane relacji z Jezusem, który nas nazywa «przyjaciółmi», pozwala żyć duchowością solidną, głęboką, a równocześnie angażującą i ciało" wskazał Ojciec Święty młodym klerykom i ich opiekunom.
"To właśnie pierwszeństwo dane relacji z Jezusem, który nas nazywa «przyjaciółmi», pozwala żyć duchowością solidną, głęboką, a równocześnie angażującą i ciało" wskazał Ojciec Święty młodym klerykom i ich opiekunom.
NCR / kk
Nie ustaje gorąca dyskusja na temat "Amoris laetitia". Abp Scicluna oznajmił klerykom, że jeśli którykolwiek z nich nie zgadza się z papieżem Franciszkiem, to "niech wie gdzie są drzwi".
Nie ustaje gorąca dyskusja na temat "Amoris laetitia". Abp Scicluna oznajmił klerykom, że jeśli którykolwiek z nich nie zgadza się z papieżem Franciszkiem, to "niech wie gdzie są drzwi".
KAI / jp
Na przynależność kapłana do Jezusa, Kościoła i Królestwa Bożego wskazał Ojciec Święty, spotykając się ze wspólnotą Papieskiego Regionalnego Seminarium Duchownego im. Piusa XI z Apulii w południowych Włoszech.
Na przynależność kapłana do Jezusa, Kościoła i Królestwa Bożego wskazał Ojciec Święty, spotykając się ze wspólnotą Papieskiego Regionalnego Seminarium Duchownego im. Piusa XI z Apulii w południowych Włoszech.
KAI / ml
Szczególne pozdrowienia dla polskich wojskowych i seminarzystów skierował Ojciec Święty podczas dzisiejszej nadzwyczajnej audiencji jubileuszowej.
Szczególne pozdrowienia dla polskich wojskowych i seminarzystów skierował Ojciec Święty podczas dzisiejszej nadzwyczajnej audiencji jubileuszowej.
Logo źródła: Radio Watykańskie RV / ptt
"Co chcesz, abym czynił?" - to pytanie św. Teresy z Avili posłużyło w tym roku za hasło Dnia Seminarium, który wczoraj obchodzono w Kościele w Hiszpanii. Od czterech lat obserwuje się tam wzrost liczby seminarzystów. Dzień Seminarium jest obchodzony w uroczystość św. Józefa lub w najbliższą po niej niedzielę.
"Co chcesz, abym czynił?" - to pytanie św. Teresy z Avili posłużyło w tym roku za hasło Dnia Seminarium, który wczoraj obchodzono w Kościele w Hiszpanii. Od czterech lat obserwuje się tam wzrost liczby seminarzystów. Dzień Seminarium jest obchodzony w uroczystość św. Józefa lub w najbliższą po niej niedzielę.
KAI / ptsj
Kościół we Francji ma obecnie 848 seminarzystów, przygotowujących się do kapłaństwa w 35 placówkach formacyjnych. Pierwszy rok studiów rozpoczęło 136 kleryków. Dane te opublikował dziennik "La Croix" w związku z pielgrzymką seminarzystów do sanktuarium maryjnego w Lourdes, która odbyła się w dniach 8-10 listopada. Dla porównania - w 2001 r. było we Francji 1428 alumnów, a w 2009 r. - 1311.
Kościół we Francji ma obecnie 848 seminarzystów, przygotowujących się do kapłaństwa w 35 placówkach formacyjnych. Pierwszy rok studiów rozpoczęło 136 kleryków. Dane te opublikował dziennik "La Croix" w związku z pielgrzymką seminarzystów do sanktuarium maryjnego w Lourdes, która odbyła się w dniach 8-10 listopada. Dla porównania - w 2001 r. było we Francji 1428 alumnów, a w 2009 r. - 1311.
KAI / Radio Watykańskie / mh
Indywidualizm, materializm, sekularyzacja, niewłaściwe korzystanie z mediów oraz zranienia psychiczne z przeszłości to najpoważniejsze problemy azjatyckich kandydatów do kapłaństwa. Zastanawiali się nad nimi w Bangkoku seminaryjni formatorzy z 10 krajów Azji. W ostatnich dziesięcioleciach kontynent ten może się poszczycić dynamicznym wzrostem powołań do kapłaństwa - tylko w ostatnich 10 latach liczba księży i seminarzystów wzrosła tam o 30 proc.
Indywidualizm, materializm, sekularyzacja, niewłaściwe korzystanie z mediów oraz zranienia psychiczne z przeszłości to najpoważniejsze problemy azjatyckich kandydatów do kapłaństwa. Zastanawiali się nad nimi w Bangkoku seminaryjni formatorzy z 10 krajów Azji. W ostatnich dziesięcioleciach kontynent ten może się poszczycić dynamicznym wzrostem powołań do kapłaństwa - tylko w ostatnich 10 latach liczba księży i seminarzystów wzrosła tam o 30 proc.
Radio Watykańskie / drr
Bóg żyje i potrzebuje ludzi, którzy istnieją dla Niego i którzy zaniosą Go innym – napisał Benedykt XVI w opublikowanym dziś Liście do seminarzystów.
Bóg żyje i potrzebuje ludzi, którzy istnieją dla Niego i którzy zaniosą Go innym – napisał Benedykt XVI w opublikowanym dziś Liście do seminarzystów.
KAI / slo
Nie można stawać się kapłanem w pojedynkę. Potrzeba wspólnoty tych, którzy pragną służyć Kościołowi – pisze Benedykt XVI w opublikowanym dziś w Watykanie liście do seminarzystów. Dzieli się z nimi wspomnieniami swojego przygotowania do kapłaństwa i pokazuje ważne punkty formacji seminaryjnej.
Nie można stawać się kapłanem w pojedynkę. Potrzeba wspólnoty tych, którzy pragną służyć Kościołowi – pisze Benedykt XVI w opublikowanym dziś w Watykanie liście do seminarzystów. Dzieli się z nimi wspomnieniami swojego przygotowania do kapłaństwa i pokazuje ważne punkty formacji seminaryjnej.
Radio Watykańskie
Chrześcijaństwo nie tyle polega na przestrzeganiu zewnętrznych reguł, co na zgłębianiu tajemnicy Boga, który w darmowy sposób ofiarował samego siebie i cierpiał z miłości do nas, by na Jego wzór kształtować nasz sposób działania. Mówił o tym 12 lutego Benedykt XVI podczas wizyty w rzymskim seminarium duchownym.
Chrześcijaństwo nie tyle polega na przestrzeganiu zewnętrznych reguł, co na zgłębianiu tajemnicy Boga, który w darmowy sposób ofiarował samego siebie i cierpiał z miłości do nas, by na Jego wzór kształtować nasz sposób działania. Mówił o tym 12 lutego Benedykt XVI podczas wizyty w rzymskim seminarium duchownym.