KAI / radioniepokalanow.pl / mł
W swoim nauczaniu papież Franciszek dużo mówi o modlitwie. Często też dzieli się swoimi ulubionymi modlitwami i zwyczajami. W jego życiu ważne są modlitwy do Maryi. Podczas jednej z audiencji przyznał, że zaraz po tym, jak wejdzie do swojego gabinetu, by rozpocząć pracę, modli się do Matki Bożej, a wieczorem rozważa siedem boleści Maryi.
W swoim nauczaniu papież Franciszek dużo mówi o modlitwie. Często też dzieli się swoimi ulubionymi modlitwami i zwyczajami. W jego życiu ważne są modlitwy do Maryi. Podczas jednej z audiencji przyznał, że zaraz po tym, jak wejdzie do swojego gabinetu, by rozpocząć pracę, modli się do Matki Bożej, a wieczorem rozważa siedem boleści Maryi.
Następnego dnia po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego, 15 września, Kościół obchodzi wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Oddaje cześć Tej, która współcierpiała z Chrystusem. Już ewangelista św. Łukasz, opisując Ofiarowanie Jezusa w świątyni, przytacza słowa Symeona, który zapowiedział Maryi, że jej ‘duszę miecz przeniknie’. Ona została wybrana przez Boga na Matkę Zbawiciela. I dlatego ma swój szczególny udział w całym zbawczym dziele Chrystusa.
Następnego dnia po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego, 15 września, Kościół obchodzi wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Oddaje cześć Tej, która współcierpiała z Chrystusem. Już ewangelista św. Łukasz, opisując Ofiarowanie Jezusa w świątyni, przytacza słowa Symeona, który zapowiedział Maryi, że jej ‘duszę miecz przeniknie’. Ona została wybrana przez Boga na Matkę Zbawiciela. I dlatego ma swój szczególny udział w całym zbawczym dziele Chrystusa.
KAI / kk
"Matka Kościoła z wielkim bólem zrodziła nas wszystkich". Franciszek wyznał, że każdym wieczorem, gdy się modli, rozważa siedem boleści Maryi. Czym są?
"Matka Kościoła z wielkim bólem zrodziła nas wszystkich". Franciszek wyznał, że każdym wieczorem, gdy się modli, rozważa siedem boleści Maryi. Czym są?
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / Słucham Pana
Warto Ją mieć w swoim życiu, tak jak rodzoną matkę, a może jeszcze bardziej.
Warto Ją mieć w swoim życiu, tak jak rodzoną matkę, a może jeszcze bardziej.
Julia Płaneta
Dzisiaj obchodzimy święto Matki Bożej Bolesnej. Od XIV w. pojawiał się w Kościele motyw siedmiu boleści Maryi. Przedstawiamy je na poniższej infografice.
Dzisiaj obchodzimy święto Matki Bożej Bolesnej. Od XIV w. pojawiał się w Kościele motyw siedmiu boleści Maryi. Przedstawiamy je na poniższej infografice.