2 lata temu
Miesięcznik "Znak" / kw
"Obecny kryzys Kościoła przypomina Reformację" - opinię ks. Tomáša Halíka przywołuje Janusz Poniewierski, znawca tematyki Kościoła, publicysta miesięcznika "Znak".
"Obecny kryzys Kościoła przypomina Reformację" - opinię ks. Tomáša Halíka przywołuje Janusz Poniewierski, znawca tematyki Kościoła, publicysta miesięcznika "Znak".
3 lata temu
KAI / kw
- Nieodzowne jest podjęcie przez teologów wysiłku "przemyślenia wielkich tematów wiary chrześcijańskiej w obrębie głęboko zmienionej kultury" - powiedział papież Franciszek podczas spotkania z członkami Włoskiego Towarzystwa Teologicznego.
- Nieodzowne jest podjęcie przez teologów wysiłku "przemyślenia wielkich tematów wiary chrześcijańskiej w obrębie głęboko zmienionej kultury" - powiedział papież Franciszek podczas spotkania z członkami Włoskiego Towarzystwa Teologicznego.
4 lata temu
KAI / ml
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch uważa, że wspólne obchody jubileuszu Reformacji są szansą dla ekumenizmu.
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch uważa, że wspólne obchody jubileuszu Reformacji są szansą dla ekumenizmu.
4 lata temu
Już od kilku lat słyszy się głosy w sprawie "reformy reformy" ogłoszonej przez Pawła VI po Soborze Watykańskim II. Dodatkowo niektórzy duchowni, a wśród nich kardynał Robert Sarah, dali wiarę tym pogłoskom i zalecają księżom, aby ci powrócili do sprawowania mszy raczej przodem do ołtarza niż przodem do zebranych.
Już od kilku lat słyszy się głosy w sprawie "reformy reformy" ogłoszonej przez Pawła VI po Soborze Watykańskim II. Dodatkowo niektórzy duchowni, a wśród nich kardynał Robert Sarah, dali wiarę tym pogłoskom i zalecają księżom, aby ci powrócili do sprawowania mszy raczej przodem do ołtarza niż przodem do zebranych.
5 lat temu
Logo źródła: eSPe Przemysław Radzyński / eSPE
Czy łatwiej nam znajdować Boga w ciszy, czy w głośnej modlitwie charyzmatycznej - o nowych wspólnotach w Kościele opowiada Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny miesięcznika "Więź".
Czy łatwiej nam znajdować Boga w ciszy, czy w głośnej modlitwie charyzmatycznej - o nowych wspólnotach w Kościele opowiada Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny miesięcznika "Więź".
6 lat temu
Pierwszy wniosek jaki się nasuwa po lekturze (nawet pobieżnej) Instrumentum to świadomość jakiejś bezdennej przepaści między codziennym życiem zdecydowanej większości ochrzczonych a doktryną Kościoła. To właściwie dotyczy wszystkich omawianych aspektów życia chrześcijańskich rodzin. Czytając poszczególne punkty pogłębiała się we mnie świadomość jakiejś niewyobrażalnej klęski misji Kościoła.
Pierwszy wniosek jaki się nasuwa po lekturze (nawet pobieżnej) Instrumentum to świadomość jakiejś bezdennej przepaści między codziennym życiem zdecydowanej większości ochrzczonych a doktryną Kościoła. To właściwie dotyczy wszystkich omawianych aspektów życia chrześcijańskich rodzin. Czytając poszczególne punkty pogłębiała się we mnie świadomość jakiejś niewyobrażalnej klęski misji Kościoła.
Libreria Editrice Vaticana
Katecheza podczas audiencji generalnej, 16.01.2013.
Katecheza podczas audiencji generalnej, 16.01.2013.
Libreria Editrice Vaticana
Katecheza podczas audiencji generalnej, 10.10.2012.
Katecheza podczas audiencji generalnej, 10.10.2012.
8 lat temu
Od rozpoczęcia Vaticanum II minęło 50 lat. Dlaczego go zwołano? Co dał Kościołowi? Dlaczego właśnie sobór powszechny? Papież Jan XXIII mówił, że nagły pomysł zwołania soboru uważa za natchnienie Ducha Świętego, będące odpowiedzią na gorące modlitwy. Ówczesny papieski sekretarz stanu, kardynał Tardini, który jako pierwszy o tym usłyszał, szczerze wyznał później iż uznał, że Jan XXIII na chwilę stracił rozum...
Od rozpoczęcia Vaticanum II minęło 50 lat. Dlaczego go zwołano? Co dał Kościołowi? Dlaczego właśnie sobór powszechny? Papież Jan XXIII mówił, że nagły pomysł zwołania soboru uważa za natchnienie Ducha Świętego, będące odpowiedzią na gorące modlitwy. Ówczesny papieski sekretarz stanu, kardynał Tardini, który jako pierwszy o tym usłyszał, szczerze wyznał później iż uznał, że Jan XXIII na chwilę stracił rozum...
8 lat temu
Wiele lat temu Joseph Ratzinger zauważył, że na Soborze "już podczas jego posiedzeń, a potem, coraz wyraźniej w okresie posoborowym, pojawił się rzekomy «duch Soboru», który w rzeczywistości był jego «anty-duchem».
Wiele lat temu Joseph Ratzinger zauważył, że na Soborze "już podczas jego posiedzeń, a potem, coraz wyraźniej w okresie posoborowym, pojawił się rzekomy «duch Soboru», który w rzeczywistości był jego «anty-duchem».
8 lat temu
KAI / pz
Kardynał Kurt Koch sprzeciwił się argumentom wysuwanym m.in. przez lefebrystyczne Bractwo św. Piusa X, że nie wszystkie teksty II Soboru Watykańskiego mają moc obowiązującą.
Kardynał Kurt Koch sprzeciwił się argumentom wysuwanym m.in. przez lefebrystyczne Bractwo św. Piusa X, że nie wszystkie teksty II Soboru Watykańskiego mają moc obowiązującą.
8 lat temu
Lefebryści notorycznie relatywizują i pomniejszają znaczenie ostatniego soboru, bo ich zdaniem nie miał on charakteru doktrynalnego, tylko duszpasterski, a więc: niewiążący. Warto zatem sobie i im uświadomić, że odrzucenie Vaticanum II oznacza zanegowanie czegoś z samej istoty Kościoła.
Lefebryści notorycznie relatywizują i pomniejszają znaczenie ostatniego soboru, bo ich zdaniem nie miał on charakteru doktrynalnego, tylko duszpasterski, a więc: niewiążący. Warto zatem sobie i im uświadomić, że odrzucenie Vaticanum II oznacza zanegowanie czegoś z samej istoty Kościoła.
8 lat temu
KAI / pz
Bractwo Kapłańskie św. Piusa X uważa, że niezbędnym warunkiem (sine qua non) nawiązania jedności z Rzymem jest zapewnienie jego członkom swobody "obrony, poprawiania, krytykowania także publicznego zwolenników błędów i innowacji modernizmu, liberalizmu II Soboru Watykańskiego oraz ich konsekwencji".
Bractwo Kapłańskie św. Piusa X uważa, że niezbędnym warunkiem (sine qua non) nawiązania jedności z Rzymem jest zapewnienie jego członkom swobody "obrony, poprawiania, krytykowania także publicznego zwolenników błędów i innowacji modernizmu, liberalizmu II Soboru Watykańskiego oraz ich konsekwencji".
8 lat temu
KAI / pz
Biskup Karol Wojtyła był członkiem grupy teologów, którzy w 1965 roku opracowali tekst konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Soboru Watykańskiego II “Gaudium et spes". Przypomina o tym w wywiadzie dla dziennika włoskiego episkopatu “Avvenire" kard. Roberto Tucci, ówczesny naczelny redaktor czasopisma włoskich jezuitów “La Civilta Cattolica", który także należał do tego grona.
Biskup Karol Wojtyła był członkiem grupy teologów, którzy w 1965 roku opracowali tekst konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Soboru Watykańskiego II “Gaudium et spes". Przypomina o tym w wywiadzie dla dziennika włoskiego episkopatu “Avvenire" kard. Roberto Tucci, ówczesny naczelny redaktor czasopisma włoskich jezuitów “La Civilta Cattolica", który także należał do tego grona.
8 lat temu
Dawid Gospodarek / pz
Czy jest potrzebna ciągłość między przedsoborowym i soborowym nauczaniem? Czy rację mają teologowie tacy jak o. Iwon Congar OP, ks. Jan Küng lub abp Marceli Lefebvre uważający, że w kwestii wolności religijnej ostatni Sobór uczy rzeczy zupełnie nowych i mamy do czynienia z zerwaniem? A może uzasadniona jest opinia obecnego papieża uważającego, że istnieje jakaś ciągłość?
Czy jest potrzebna ciągłość między przedsoborowym i soborowym nauczaniem? Czy rację mają teologowie tacy jak o. Iwon Congar OP, ks. Jan Küng lub abp Marceli Lefebvre uważający, że w kwestii wolności religijnej ostatni Sobór uczy rzeczy zupełnie nowych i mamy do czynienia z zerwaniem? A może uzasadniona jest opinia obecnego papieża uważającego, że istnieje jakaś ciągłość?