2 lata temu
CNA / ifstudies.org / kk
Jak wpływa wiara małżonków na szczęście po ślubie? Wyniki są zaskakujące.
Jak wpływa wiara małżonków na szczęście po ślubie? Wyniki są zaskakujące.
PAP / pk
"Profesor z przeszłością" - tak o Zygmuncie Baumanie - wybitnym socjologu, filozofie, a w latach 1945-1953 funkcjonariuszu komunistycznej bezpieki napisał "Guardian". Naukowiec zmarł w poniedziałek w wieku 91 lat w Leeds.
"Profesor z przeszłością" - tak o Zygmuncie Baumanie - wybitnym socjologu, filozofie, a w latach 1945-1953 funkcjonariuszu komunistycznej bezpieki napisał "Guardian". Naukowiec zmarł w poniedziałek w wieku 91 lat w Leeds.
KAI / ml
Ponad połowa Polaków (52%) sprzeciwia się przyjmowaniu do Polski uchodźców z terenów ogarniętych działaniami wojennymi.
Ponad połowa Polaków (52%) sprzeciwia się przyjmowaniu do Polski uchodźców z terenów ogarniętych działaniami wojennymi.
9 lat temu
Według nauki Kościoła społeczną normą jest pełna, szczęśliwa rodzina z kilkorgiem dzieci, chętnie wielopokoleniowa. Takich rodzin jest coraz mniej. Rośnie za to liczba osób żyjących w pojedynkę (ponad 5 mln według GUS). Tego zjawiska nie da się oddzielić od tzw. kryzysu rodziny. Mimo to sprawa nie jest tak oczywista i banalna, jak się wydaje.
Według nauki Kościoła społeczną normą jest pełna, szczęśliwa rodzina z kilkorgiem dzieci, chętnie wielopokoleniowa. Takich rodzin jest coraz mniej. Rośnie za to liczba osób żyjących w pojedynkę (ponad 5 mln według GUS). Tego zjawiska nie da się oddzielić od tzw. kryzysu rodziny. Mimo to sprawa nie jest tak oczywista i banalna, jak się wydaje.
10 lat temu
PAP / wm
Ostatnie 20-lecie nie przyniosło wyraźnych i jednoznacznych symptomów sekularyzacji i laicyzacji polskiego społeczeństwa - wynika z badań, na podstawie których socjolog ks. prof. Janusz Mariański z KUL opublikował książkę "Katolicyzm polski - ciągłość i zmiana".
Ostatnie 20-lecie nie przyniosło wyraźnych i jednoznacznych symptomów sekularyzacji i laicyzacji polskiego społeczeństwa - wynika z badań, na podstawie których socjolog ks. prof. Janusz Mariański z KUL opublikował książkę "Katolicyzm polski - ciągłość i zmiana".
Reuters / PAP / slo
Wbrew obiegowej opinii większość ludzi nie nienawidzi poranków - wynika z badania opublikowanego w czwartek w prestiżowym czasopiśmie naukowym "Science". Serwis Twitter okazuje się dla socjologów nieocenionym źródłem informacji o ludzkich zachowaniach.
Wbrew obiegowej opinii większość ludzi nie nienawidzi poranków - wynika z badania opublikowanego w czwartek w prestiżowym czasopiśmie naukowym "Science". Serwis Twitter okazuje się dla socjologów nieocenionym źródłem informacji o ludzkich zachowaniach.
10 lat temu
Logo źródła: WAM Ks. Andrzej Zwoliński / Wyd. WAM
Realistyczna ocena kondycji współczesnych społeczeństw nie pozwala na zupełne potępienie wszelkiego rodzaju wojny jako takiej. Takie potępienie mogłoby być równoznaczne z ułatwieniem bezkarnego działania cynicznej, nieodpowiedzialnej agresji w stosunkach międzynarodowych. Dopóki więc nie dojdzie do powstania jakiejś władzy międzynarodowej, zdolnej do rozstrzygania sporów i wymuszania swych decyzji, dopóty nie można odmawiać rządom prawa do wojny, z przypomnieniem, by wpierw wyczerpały wszystkie możliwe środki pokojowych rokowań.
Realistyczna ocena kondycji współczesnych społeczeństw nie pozwala na zupełne potępienie wszelkiego rodzaju wojny jako takiej. Takie potępienie mogłoby być równoznaczne z ułatwieniem bezkarnego działania cynicznej, nieodpowiedzialnej agresji w stosunkach międzynarodowych. Dopóki więc nie dojdzie do powstania jakiejś władzy międzynarodowej, zdolnej do rozstrzygania sporów i wymuszania swych decyzji, dopóty nie można odmawiać rządom prawa do wojny, z przypomnieniem, by wpierw wyczerpały wszystkie możliwe środki pokojowych rokowań.
11 lat temu
Logo źródła: WAM Krzysztof C. Matuszczek / Wyd. WAM
Publikacja niniejsza jest pierwszą systematyczną próbą spojrzenia na ostatnie piętnaście lat dyskusji w naukach społecznych na temat współczesnych wojen w świetle teorii systemów społecznych. Krzysztof Matuszek dowiódł tą pracą nie tylko znakomitej kompetencji teoretycznej, ale także w sposób owocny - i bardzo inspirujący również dla innych stanowisk teoretycznych - uporządkował zaniedbany w teorii systemowej przedmiot badań. Biorąc pod uwagę złożoność teorii systemów społecznych oraz wielowymiarowość zjawiska współczesnych wojen, jest to duże osiągnięcie.
Publikacja niniejsza jest pierwszą systematyczną próbą spojrzenia na ostatnie piętnaście lat dyskusji w naukach społecznych na temat współczesnych wojen w świetle teorii systemów społecznych. Krzysztof Matuszek dowiódł tą pracą nie tylko znakomitej kompetencji teoretycznej, ale także w sposób owocny - i bardzo inspirujący również dla innych stanowisk teoretycznych - uporządkował zaniedbany w teorii systemowej przedmiot badań. Biorąc pod uwagę złożoność teorii systemów społecznych oraz wielowymiarowość zjawiska współczesnych wojen, jest to duże osiągnięcie.