Wspominany 12 lipca św. Brunon z Kwerfurtu nie jest za bardzo znany i czczony w Polsce, choć uczynił dla niej wiele i tu zginął jako męczennik. Żył na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia. Otwierała się przed nim kariera duchownego na dworze cesarskim. On jednak wybrał powołanie mnicha i misjonarza. Zafascynowany przykładem św. Wojciecha w młodym wieku oddał życie za Chrystusa na pojezierzu suwalskim. Polskę szczerze pokochał i pragnął jej dobra. Kościół wspomina dzisiaj św. Brunona z Kwerfurtu.
Wspominany 12 lipca św. Brunon z Kwerfurtu nie jest za bardzo znany i czczony w Polsce, choć uczynił dla niej wiele i tu zginął jako męczennik. Żył na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia. Otwierała się przed nim kariera duchownego na dworze cesarskim. On jednak wybrał powołanie mnicha i misjonarza. Zafascynowany przykładem św. Wojciecha w młodym wieku oddał życie za Chrystusa na pojezierzu suwalskim. Polskę szczerze pokochał i pragnął jej dobra. Kościół wspomina dzisiaj św. Brunona z Kwerfurtu.
Postać świętego Brunona nie jest za bardzo znana i czczona w Polsce, choć uczynił dla niej wiele. Żył na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia. Choć otwierała się przed nim kariera duchownego na dworze cesarskim, to jednak wybrał powołanie mnicha i misjonarza. W młodym wieku oddał życie za Chrystusa na terenie Polski, którą szczerze pokochał i pragnął jej dobra.
Postać świętego Brunona nie jest za bardzo znana i czczona w Polsce, choć uczynił dla niej wiele. Żył na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia. Choć otwierała się przed nim kariera duchownego na dworze cesarskim, to jednak wybrał powołanie mnicha i misjonarza. W młodym wieku oddał życie za Chrystusa na terenie Polski, którą szczerze pokochał i pragnął jej dobra.
KAI / kk
"Dzisiaj nasza Ojczyzna potrzebuje tego Ducha Prawdy, poznawania Prawdy i życia Prawdą, głoszenia Prawdy i stawania w obronie Prawdy. Na wszystkich stanowiskach, które chrześcijanie pełnią winni kierować się Prawdą, bo jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, a Duch Święty jest Duchem Prawdy" - wołał na historycznym Wzgórzu św. Brunona w Giżycku bp Jerzy Mazur. Biskup ełcki przewodniczył Mszy św. inaugurującej rozpoczęcie Lata z Chrystusem na Mazurach.
"Dzisiaj nasza Ojczyzna potrzebuje tego Ducha Prawdy, poznawania Prawdy i życia Prawdą, głoszenia Prawdy i stawania w obronie Prawdy. Na wszystkich stanowiskach, które chrześcijanie pełnią winni kierować się Prawdą, bo jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, a Duch Święty jest Duchem Prawdy" - wołał na historycznym Wzgórzu św. Brunona w Giżycku bp Jerzy Mazur. Biskup ełcki przewodniczył Mszy św. inaugurującej rozpoczęcie Lata z Chrystusem na Mazurach.
Logo źródła: WAM Bożena Diemjaniuk / Wyd. WAM
Lektura dzieł świętego Brunona staje się okazją do pozbycia się szablonów w myśleniu o epoce średniowiecza. Pokazuje też wspaniałego człowieka, który wybraną przez siebie drogą męczeństwa doszedł do upragnionego celu - wiecznego życia z Panem Bogiem.
Lektura dzieł świętego Brunona staje się okazją do pozbycia się szablonów w myśleniu o epoce średniowiecza. Pokazuje też wspaniałego człowieka, który wybraną przez siebie drogą męczeństwa doszedł do upragnionego celu - wiecznego życia z Panem Bogiem.