Lubujący przesiadywać w fotelach mężczyźni mają podpórkę dla swojego siedzenia, szczególnie że słowa te padają aż 23 razy w Nowym Testamencie.
Lubujący przesiadywać w fotelach mężczyźni mają podpórkę dla swojego siedzenia, szczególnie że słowa te padają aż 23 razy w Nowym Testamencie.
KAI / ml
"Święci Piotr i Paweł poprzez swoje dzieje osobiste i kościelne ukazują nam dziś i mówią, że Pan jest zawsze z nami, idzie z nami, nigdy nas nie opuszcza" - powiedział Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.
"Święci Piotr i Paweł poprzez swoje dzieje osobiste i kościelne ukazują nam dziś i mówią, że Pan jest zawsze z nami, idzie z nami, nigdy nas nie opuszcza" - powiedział Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.
KAI / kw
O tym, w jaki sposób zatraca się nasz dostęp do wiary i prawdziwej doktryny mówił papież Franciszek podczas dzisiejszej homilii.
O tym, w jaki sposób zatraca się nasz dostęp do wiary i prawdziwej doktryny mówił papież Franciszek podczas dzisiejszej homilii.
KAI / kk
W dzisiejszej homilii papież wskazał na wzór pasterza i trzy postawy, które powinien przyjmować każdy duchowny.
W dzisiejszej homilii papież wskazał na wzór pasterza i trzy postawy, które powinien przyjmować każdy duchowny.
Logo źródła: Catholic Gentleman Sam Guzman
Każdego dnia burzliwe potoki słów i emocji wypływają z Internetu. Pornografia, fałszywe newsy... Wszędzie widać tylko tragedie i nieszczęścia. Łatwo przychodzi nam także to, by myśleć o sobie źle. Wtedy atakuje diabeł. Co zrobić, by go pokonać? Oto recepta świętego Pawła.
Każdego dnia burzliwe potoki słów i emocji wypływają z Internetu. Pornografia, fałszywe newsy... Wszędzie widać tylko tragedie i nieszczęścia. Łatwo przychodzi nam także to, by myśleć o sobie źle. Wtedy atakuje diabeł. Co zrobić, by go pokonać? Oto recepta świętego Pawła.
ml
Modlitwa to podstawa chrześcijańskiej duchowości. Przekonaj się, co mówili do niej święci, błogosławieni i wielcy ludzie Kościoła.
Modlitwa to podstawa chrześcijańskiej duchowości. Przekonaj się, co mówili do niej święci, błogosławieni i wielcy ludzie Kościoła.
bp Grzegorz Ryś
Kościół głosi ideał czystości, ale nie dlatego, żebyśmy uważali, że miłość - także w wymiarze erotycznym - jest czymś nieczystym. Niczego takiego chrześcijaństwo nie głosi - mówi bp Ryś.
Kościół głosi ideał czystości, ale nie dlatego, żebyśmy uważali, że miłość - także w wymiarze erotycznym - jest czymś nieczystym. Niczego takiego chrześcijaństwo nie głosi - mówi bp Ryś.
Majka Moller
Z pewnością bardzo dobrze znasz te słowa pochodzące z jednego z listów św. Pawła. Czy potrafisz jednak odczytać je w zupełnie inny sposób niż robiłeś to dotychczas? Wiesz, że może to zmienić twoje życie?
Z pewnością bardzo dobrze znasz te słowa pochodzące z jednego z listów św. Pawła. Czy potrafisz jednak odczytać je w zupełnie inny sposób niż robiłeś to dotychczas? Wiesz, że może to zmienić twoje życie?
Logo źródła: 2ryby 2 ryby
Obyście tylko trwali w wierze, pewni, mocni i niezachwiani w nadziei Ewangelii...
Obyście tylko trwali w wierze, pewni, mocni i niezachwiani w nadziei Ewangelii...
Apostoł narodów nie przestaje fascynować, o czym świadczą liczne inicjatywy, jakie powstały w Kościele w Roku Świętego Pawła. Ojciec Święty Benedykt XVI wygłosił o nim szereg katechez podkreślając znaczenie duchowej przemiany Szawła, zagorzałego obrońcy Prawa Mojżeszowego, w Pawła, ucznia Jezusa zmartwychwstałego. Apostoł uczył nas też wdzięczności.
Apostoł narodów nie przestaje fascynować, o czym świadczą liczne inicjatywy, jakie powstały w Kościele w Roku Świętego Pawła. Ojciec Święty Benedykt XVI wygłosił o nim szereg katechez podkreślając znaczenie duchowej przemiany Szawła, zagorzałego obrońcy Prawa Mojżeszowego, w Pawła, ucznia Jezusa zmartwychwstałego. Apostoł uczył nas też wdzięczności.
Nawrócenie nie daje widocznych korzyści, na przykład uzdrowienia. Może się odbyć w cichości serca i bez mocnych doświadczeń duchowych, tak że człowiek tego nie zauważy.
Nawrócenie nie daje widocznych korzyści, na przykład uzdrowienia. Może się odbyć w cichości serca i bez mocnych doświadczeń duchowych, tak że człowiek tego nie zauważy.
W swojej homilii z okazji wspomnienia św. Józefa Rzemieślnika Papież Franciszek powiedział, że "dziś nie można już powiedzieć za św. Pawłem: 'Kto nie chce pracować, niech też nie je', ale trzeba powiedzieć: 'Kto nie pracuje, utracił godność!', ponieważ "nie znalazł możliwości pracy". Wręcz owe społeczeństwo ogołociło ową osobę z godności."
W swojej homilii z okazji wspomnienia św. Józefa Rzemieślnika Papież Franciszek powiedział, że "dziś nie można już powiedzieć za św. Pawłem: 'Kto nie chce pracować, niech też nie je', ale trzeba powiedzieć: 'Kto nie pracuje, utracił godność!', ponieważ "nie znalazł możliwości pracy". Wręcz owe społeczeństwo ogołociło ową osobę z godności."
Logo źródła: Radio Watykańskie KAI / Radio Watykańskie / CTV / slo
Kościół bardzo potrzebuje apostolskiego zapału w głoszeniu Jezusowego orędzia, a nie "salonowego chrześcijaństwa" miłującego święty spokój. Mówił o tym Franciszek podczas porannej Mszy 16 maja w kaplicy Domu św. Marty. Wzięła w niej udział m.in. grupa pracowników Papieskiej Rady "Iustitia et Pax".
Kościół bardzo potrzebuje apostolskiego zapału w głoszeniu Jezusowego orędzia, a nie "salonowego chrześcijaństwa" miłującego święty spokój. Mówił o tym Franciszek podczas porannej Mszy 16 maja w kaplicy Domu św. Marty. Wzięła w niej udział m.in. grupa pracowników Papieskiej Rady "Iustitia et Pax".
Stanisław Biel SJ
Człowiekiem, z którego listów przebija duchowy pokój, jest Paweł. Paweł nie tylko pisze o pokoju, ale żyje w jego dynamice, walczy o pokój.
Człowiekiem, z którego listów przebija duchowy pokój, jest Paweł. Paweł nie tylko pisze o pokoju, ale żyje w jego dynamice, walczy o pokój.
Kościół przypomina nam, że choć jako jednostki i lokalne wspólnoty niektórzy wolą św. Piotra, a inni opowiadają się za św. Pawłem, to nie powinniśmy nigdy ulegać pokusie podziału, gdyż wszyscy, mimo różnic, jesteśmy dziećmi tego samego Boga.
Kościół przypomina nam, że choć jako jednostki i lokalne wspólnoty niektórzy wolą św. Piotra, a inni opowiadają się za św. Pawłem, to nie powinniśmy nigdy ulegać pokusie podziału, gdyż wszyscy, mimo różnic, jesteśmy dziećmi tego samego Boga.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / pz
W świecie, który wierzy jedynie w skuteczność ludzkich środków, musimy świadczyć o mocy, którą Bóg daje nam w czasie modlitwy - powiedział Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Dziś mówił o mistyce św. Pawła.
W świecie, który wierzy jedynie w skuteczność ludzkich środków, musimy świadczyć o mocy, którą Bóg daje nam w czasie modlitwy - powiedział Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Dziś mówił o mistyce św. Pawła.
Logo źródła: Życie Duchowe Paweł Góralczyk SAC
Wyzwolenie w Chrystusie, wyzwolenie do prawdziwej miłości i do pełni prawdy stanowi centrum głębokiej refleksji teologii św. Pawła. Dla Apostoła Narodów wolność jest sprawą wybitnie osobistą. On sam doświadczył wyzwalającej mocy zmartwychwstałego Pana i posiada specjalną prorocką misję wyzwolenia wczesnego chrześcijaństwa z błędnych interpretacji prawa, które mogłyby krępować Ewangelię.
Wyzwolenie w Chrystusie, wyzwolenie do prawdziwej miłości i do pełni prawdy stanowi centrum głębokiej refleksji teologii św. Pawła. Dla Apostoła Narodów wolność jest sprawą wybitnie osobistą. On sam doświadczył wyzwalającej mocy zmartwychwstałego Pana i posiada specjalną prorocką misję wyzwolenia wczesnego chrześcijaństwa z błędnych interpretacji prawa, które mogłyby krępować Ewangelię.
KAI / wm
Uroczystość dwóch największych Apostołów - Piotra i Pawła Kościół obchodzi 29 czerwca. Św. Piotr był uczniem wybranym przez Jezusa do pełnienia posługi prymatu w Kościele. Gorliwość misyjna św. Pawła sprawiła, że bardzo wielu miejscach głosił Ewangelię i zakładał Kościoły. Zyskał miano "Apostoła Narodów". Obaj przez swoje męczeństwo są związani z Rzymem.
Uroczystość dwóch największych Apostołów - Piotra i Pawła Kościół obchodzi 29 czerwca. Św. Piotr był uczniem wybranym przez Jezusa do pełnienia posługi prymatu w Kościele. Gorliwość misyjna św. Pawła sprawiła, że bardzo wielu miejscach głosił Ewangelię i zakładał Kościoły. Zyskał miano "Apostoła Narodów". Obaj przez swoje męczeństwo są związani z Rzymem.
Logo źródła: Posłaniec Jan Gać / apio
Ruiny Cezarei są rozległe i tylko częściowo odkryte i przebadane. Na dzieje miasta nakładają się pozostałości czterech epok: rzymskiej, bizantyńskiej, arabskiej i krucjat.
Ruiny Cezarei są rozległe i tylko częściowo odkryte i przebadane. Na dzieje miasta nakładają się pozostałości czterech epok: rzymskiej, bizantyńskiej, arabskiej i krucjat.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie
Eksploracja grobu Apostoła Narodów i dynamizacja nowej ewangelizacji to najważniejsze owoce Roku św. Pawła – uważa abp Rino Fisichella, który w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej dokonał dziś bilansu tego wydarzenia. Przypomniał on, że właśnie na zakończenie tego roku Benedykt XVI ogłosił swój zamiar utworzenia Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, którą kieruje abp Fisichella.
Eksploracja grobu Apostoła Narodów i dynamizacja nowej ewangelizacji to najważniejsze owoce Roku św. Pawła – uważa abp Rino Fisichella, który w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej dokonał dziś bilansu tego wydarzenia. Przypomniał on, że właśnie na zakończenie tego roku Benedykt XVI ogłosił swój zamiar utworzenia Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, którą kieruje abp Fisichella.