PAP / tk
W Polsce od 1998 r. tego dnia obchodzony jest Dzień Świętości Życia.
W Polsce od 1998 r. tego dnia obchodzony jest Dzień Świętości Życia.
Twitter.com / tk
Papież Franciszek za pomocą konta na Twitterze zaprosił wszystkie wspólnoty i osoby wierzące do włączenia się w akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.
Papież Franciszek za pomocą konta na Twitterze zaprosił wszystkie wspólnoty i osoby wierzące do włączenia się w akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.
Powołanie kierowane przez Boga do człowieka posiada w sobie element nie z tego świata. Jest oznajmieniem woli Bożej, z którą co prawda można się nie zgodzić, ale ze świadomością straty. Przyjęcie powołania niesie radość, ale też lęk i niepewność - co tak naprawdę przyniesie życie w bliskości z Bogiem…
Powołanie kierowane przez Boga do człowieka posiada w sobie element nie z tego świata. Jest oznajmieniem woli Bożej, z którą co prawda można się nie zgodzić, ale ze świadomością straty. Przyjęcie powołania niesie radość, ale też lęk i niepewność - co tak naprawdę przyniesie życie w bliskości z Bogiem…
Czy nie powinniśmy bardziej uroczyście i wyraźnie świętować Zwiastowania, właśnie dzisiaj, by podkreślić, że mamy do czynienia z człowiekiem od samego początku?
Czy nie powinniśmy bardziej uroczyście i wyraźnie świętować Zwiastowania, właśnie dzisiaj, by podkreślić, że mamy do czynienia z człowiekiem od samego początku?
Logo źródła: Niedziela Ks. Marek Łuczak
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego od wielu już lat jest okazją do uczczenia świętości życia. Wybór tego dnia jest do tego stopnia logiczny, że byłoby trudno znaleźć w Biblii wydarzenie lepiej odpowiadające tej tajemnicy.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego od wielu już lat jest okazją do uczczenia świętości życia. Wybór tego dnia jest do tego stopnia logiczny, że byłoby trudno znaleźć w Biblii wydarzenie lepiej odpowiadające tej tajemnicy.
Stanisław Biel SJ
Zwiastowanie Maryi jest również naszym zwiastowaniem. Bóg przekazuje Maryi wielką tajemnicę, największy Dar, jaki może dać - swojego Syna. Ale również przekazuje Go nam i przez nas innym.
Zwiastowanie Maryi jest również naszym zwiastowaniem. Bóg przekazuje Maryi wielką tajemnicę, największy Dar, jaki może dać - swojego Syna. Ale również przekazuje Go nam i przez nas innym.
Spotkanie Gabriela z nazaretańską dziewczyną można odczytać jako przykład dialogu Boga z człowiekiem, wszak anioł mówi w imieniu posyłającego. Jeśli Niepokalana jest ikoną Kościoła, reprezentującą każdego wierzącego, zwiastowanie zawiera uniwersalne przesłanie.
Spotkanie Gabriela z nazaretańską dziewczyną można odczytać jako przykład dialogu Boga z człowiekiem, wszak anioł mówi w imieniu posyłającego. Jeśli Niepokalana jest ikoną Kościoła, reprezentującą każdego wierzącego, zwiastowanie zawiera uniwersalne przesłanie.