12 obietnic Jezusa dla czcicieli Jego Serca. „Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie”

12 obietnic Jezusa dla czcicieli Jego Serca. „Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie”
Fot. Jonathan Dick, OSFS / unsplash.com
misyjne.pl / tk

Jezus Chrystus cztery razy objawiał się św. Małgorzacie Alacoque, którą nazwał „umiłowaną uczennicą” Jego Serca. Powiedział jej, w jaki sposób można uratować ludzkość przed zatraceniem oraz przekazał 12 obietnic danych „Tym, którzy czcić będą Moje Serce Najświętsze”.

Jezus przekazał św. Małgorzacie Alacoque, że pragnie czci wizerunków Jego Serca oraz wynagradzania temu Sercu za własne i cudze grzechy, oziębłość, wzgardę, nieuszanowanie, lekceważenie i świętokradztwo.

Chrystus chciał także, aby w Godzinę Świętą, czyli w noc z czwartku na pierwszy piątek miesiąca adorowano Najświętszy Sakrament. Zapragnął także Komunii Świętej ofiarowanej w pierwsze piątki dziewięciu kolejnych miesięcy oraz osobnego święta ku czci Jego Serca, które to święto przypadałoby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała.

Jezus przekazał św. Małgorzacie Alacoque 12 obietnic dla czcicieli Jego Najświętszego Serca.

12 obietnic Jezusa

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

W piątek 10 czerwca 1675 r., po oktawie Bożego Ciała, miało miejsce ostatnie objawienie Jezusowego Serca świętej Małgorzacie Marii Alacoque. Jezus powiedział do niej:

"Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci Mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję".

Źródło: misyjne.pl / tk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Marek Wójtowicz SJ

Nie można wprost zliczyć tych wszystkich łask, które z kultu Najświętszego Serca Jezusa spłynęły na ludzi.
Pius XII, encyklika Haurietis aquas 

Kult Serca Jezusowego jest nieustannie żywy. Zwracający się ku niemu wierni doświadczają...

Skomentuj artykuł

12 obietnic Jezusa dla czcicieli Jego Serca. „Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie”
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.