Apostola Apostolorum – św. Maria Magdalena

Apostola Apostolorum – św. Maria Magdalena
św. Maria Magdalena - Felipe Diricksen, Public domain, via Wikimedia Commons

Przez wieki postać Marii Magdaleny była inspiracją dla świata sztuki. Jej wizerunek był często kształtowany przez artystów. Z Ewangelii wiemy, że była obecna przy ukrzyżowaniu i śmierci Jezusa, a także kiedy zdejmowano Go z krzyża i grzebano. Była świadkiem śmierci, ale i pierwszą osobą, która mierzyła się z tajemnicą Zmartwychwstania. Wieść o tym przekazała uczniom Jezusa i dlatego nazwano ją Apostołką Apostołów.

Święta Maria Magdalena – postać biblijna i dlatego może się wydawać, że zawsze „coś wiemy”. Ale jeśli zapytamy o pierwsze skojarzenie, to jakie ono będzie?

Przez wieki postać tej świętej była inspiracją dla świata sztuki. Jej wizerunek był często kształtowany przez artystów. Pisarze, malarze potrzebowali jej postaci do stworzenia określonego wrażenia - zbudowania jakiejś historii. Utrwalał się więc, w przysłowiowej zbiorowej świadomości, wizerunek kobiety grzesznej, upadłej, jawnogrzesznicy, która obmywa stopy Jezusowi. W świecie sztuki łączyły się i mieszały osoby, wydarzenia i symbole, z którymi święta była przedstawiana.

Trzeba jednak również zaznaczyć, że także i dla badaczy Pisma Świętego Maria Magdalena była „powodem do dyskusji” i pojawiały się rozbieżne informacje. Warto bowiem pamiętać, że na kartach Ewangelii mamy do czynienia z trzema biblijnymi Mariami. Trzema różnymi postaciami, które mają swoje odrębne dzieje. I to właśnie niejednokrotnie było powodem zamieszania.

Maria Magdalena otrzyma znaczące miano Apostola Apostolorum, czyli Apostołki Apostołów i pamięć o niej będzie czczona w tym samym dniu, czyli 22 lipca, zarówno przez Kościół Wschodni i Zachodni.

Jedną z nich jest jawnogrzesznica, o której pisze św. Łukasz. Jest też Maria z Betanii, siostra Łazarza i Marty. Natomiast współcześnie bibliści, przekazują nam następujący obraz, tej, którą 22 lipca wspomina Kościół - to Maria pochodząca z Magdali, czyli „Wieży Ryb” - wsi nad Jeziorem Galilejskim. Przyłącza się ona do podążających za Jezusem po tym, gdy Ten wyrzuci z niej aż siedem złych duchów. Maria z Magdali wędruje, jak inne kobiety. Podąża z tymi, którzy zdecydowali się iść za Chrystusem. Troszczy się i wspomaga.

Kolejne wydarzenia, w których pojawia się Maria Magdalena, to także szczególne chwile w historii Zbawienia. Jest obecna przy ukrzyżowaniu i śmierci Jezusa, a także kiedy zdejmowano Go z krzyża i grzebano. Maria Magdalena jest świadkiem śmierci, ale jest też pierwszą, która mierzy się z tajemnicą Zmartwychwstania. To ona będzie w pustym grobie i ujrzy „dwa anioły w białym odzieniu siedzące”. I tę informację będzie musiała przekazać dalej. Powiedzieć Apostołom. To waśnie zadanie powierzone Marii Magdalenie. Ponadto, to również jej pierwszej objawi się Jezus po Zmartwychwstaniu. To ona zostanie zawołana po imieniu, na co odpowie słynnym „Rabbuni”, rozpoznając ukochanego Nauczyciela.

Św. Maria Magdalena - Juan Tinoco, Public domain, via Wikimedia Commonsśw. Maria Magdalena - Juan Tinoco, Public domain, via Wikimedia CommonsTe wydarzenia sprawią, że Maria Magdalena otrzyma jakże znaczące miano Apostola Apostolorum, czyli Apostołki Apostołów i pamięć o niej będzie czczona w tym samym dniu, czyli 22 lipca, zarówno przez Kościół Wschodni i Zachodni. Oba Kościoły pozostawią nam też przekazy o jej pozabiblijnych losach. Niestety dla tych, którzy badają koleje życie tej bardzo popularnej świętej, problemem jest to, że przekaz nie jest pełny i spójny.

Jak głosi tradycja Kościoła Wschodniego, po Pięćdziesiątnicy Maria miała wyjechać w kierunku Rzymu, by tam głosić Ewangelię. Być może stanęła przed cesarzem Tyberiuszem by ogłosić mu Zmartwychwstanie Pańskie. Może nawet domagała się dochodzenia w sprawie niesprawiedliwie wydanego wyroku na Jezusa. Jej życie miało dobiec końca w Efezie.

Natomiast na Zachodzie szerzyła się wersja-legenda, która wiązała Marię Magdalenę z południem Francji. Żydzi mieli umieścić ją wraz z innymi w łodzi bez wioseł. Liczyli, że zginie pochłonięta przez fale Morza Śródziemnego. Jak się okazało szczęśliwie dotarła do Massali, czyli dzisiejszej Marsylii i to dzięki niej nawróciła się Prowansja. Miała przez wiele lat jako pustelnica mieszkać w jaskini w pobliżu Axe - en - Provance. Jej sanktuarium istnieje w La Saint Baume.

Szczątki Marii Magdaleny znajdują się dziś w Vezelay we Francji. Trafiły tam przez Konstantynopol z Efezu, gdzie istniał grób i bazylika wzniesiona ku jej czci. Z Konstantynopola do Francji przewieźli je krzyżowcy.

Maria Magdalena jest opiekunką zakonów żeńskich i kobiet. Patronką Prowansji, Sycylii i Neapolu, a także dzieci, mających problemy z chodzeniem oraz fryzjerów, ogrodników, a także studentów i więźniów. Ponadto uciekają się do niej ci, którzy doświadczają kuszenia.

Historyczka, bibliotekarka i nauczycielka. Absolwentka jezuickiego DA XAVERIANUM w Opolu.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Marek Wójtowicz SJ
 • Cierpliwi
 • Energiczni
 • Łagodni
 • Nieustraszeni
 • Pogodni
 • Prości
 • Roztropni
 • Ufni
 • Wytrwali
 • Żarliwi
 • Znani i mniej znani

Nie nadzwyczajne zdolności czy silna wola, lecz przyjęcie Bożej łaski doprowadziło ich do chwały ołtarzy. Proponują teraz, by pójść w ich...

Skomentuj artykuł

Apostola Apostolorum – św. Maria Magdalena
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.