Chrześcijańska wiara w zmartwychwstanie jest zakorzeniona w powstaniu z martwych Jezusa

Chrześcijańska wiara w zmartwychwstanie jest zakorzeniona w powstaniu z martwych Jezusa
fot. depositphotos.com

Centralnym tematem tego fragmentu jest zmartwychwstanie, życie po powstaniu z martwych. W Izraelu ta prawda była sformułowana dosyć późno. Żydzi nie wychodzili w tym od nieśmiertelności duszy, ale od miłości Boga, która nie ustaje nawet w obliczu śmierci.

Z ewangelii wg św. Łukasza: 

Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».  
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa "O krzaku", gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją». 

Obraz: Ten fragment ewangelii przedstawia trochę absurdalną w naszym odczuciu sytuację, kiedy siedmiu braci jeden po drugim, biorą przeżywającą ich wdowę i umierają bezdzietnie. Brak potomstwa to była w Izraelu tragedia zarówno dla kobiety, jak i mężczyzny. Popatrzę na ten obraz i zobaczę, jakie odczucia we mnie wzbudza. 

DEON.PL POLECA

Myśl: Centralnym tematem tego fragmentu jest zmartwychwstanie, życie po powstaniu z martwych. W Izraelu ta prawda była sformułowana dosyć późno. Żydzi nie wychodzili w tym od nieśmiertelności duszy, ale od miłości Boga, która nie ustaje nawet w obliczu śmierci. Chrześcijańska wiara w zmartwychwstanie jest zakorzeniona w powstaniu z martwych Jezusa. Żydowscy Saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie i wyśmiewali je. Jezus wskazuje jednak, że nowe życie w przyszłej rzeczywistości nie potrzebuje małżeństwa i rodzenia dzieci, bo śmierć nie jest już zagrożeniem. Przy okazji w rabiniczny sposób przytacza piękną „definicję” Boga: „nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych”. 

Emocja: Frustracja z powodu niespełnienia. Bezdzietność była i ciągle jest osobistą i wspólną, małżeńską czy rodzinną tragedią. Symbolizuje także niezdolność do przynoszenia wszelkiego rodzaju owoców życia. Spełnienie chrześcijanina polega jednak na tym, że jest „synem Bożym”. To jest jedyny owoc, który mamy przynieść. 

Wezwanie: Poproszę o łaskę życia tu i teraz dla Boga, jako Jego dziecko. Podziękuję za doświadczenia zmartwychwstania i życia, powstania z grzechu i życie w łasce. 
Spróbuję zapamiętać jakąś myśl z tej modlitwy. 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Józef Tischner, Joanna Podsadecka, Tomasz Ponikło

Trzy wielkie odsłony - Wiara ludzi wolnychMiłość w czasach niepokoju. Niepublikowane wykłady oraz Tischner. Nadzieja na miarę próby. Ostatnie słowa

Głęboka wiara i wielkie pytania ks. Józefa Tischnera

Jak wierzyć w świecie, który żongluje...

Skomentuj artykuł

Chrześcijańska wiara w zmartwychwstanie jest zakorzeniona w powstaniu z martwych Jezusa
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.