32 rady, by żyć lepiej i szczęśliwiej

32 rady, by żyć lepiej i szczęśliwiej
(fot. shutterstock.com)
Tomasz Nowak OP

Gdyby mnie jednak ktoś dociskał o praktyki dobrego życia, to owszem, jest garść zasad i rytuałów, które wpływają na jego jakość. Oto one.

"Żyć trzeba umieć. Jakże często bowiem żyć nie umiemy. Do­bre życie jest umiejętnością. Jesteśmy biegli w wielu umie­jętnościach, ale mało kto opanował umiejętność życia. (...) Warunkiem umiejętnego życia jest myślenie" - pisze prof. Ta­deusz Gadacz w esejach O umiejętności życia.

Myślenie, namysł nad sobą, samoświadome poszukiwanie siebie, Boga i człowie­ka - to moja pasja, do której uporczywie zachęcam wszystkich, którzy chcą słuchać. Miałem rzec, że nie ma jednej odpowie­dzi na pytanie: "Jak żyć?". Ale przecież jest, bo On Jest. Jak żyć? Z Bogiem - mawiało się kiedyś na pożegnanie zamiast "cześć", "pa, pa" czy "bywaj". Z Bogiem i w Bogu, bo jeśli człowiek autentycznie i uczciwie żyje w tej relacji, wówczas żyje przy­zwoicie, szczęśliwie i w pełni.

Gdyby mnie jednak ktoś doci­skał o praktyki dobrego życia, to owszem, jest garść zasad i rytuałów, które wpływają na jego jakość:

1) Zawsze, wszędzie, na wszystkie sposoby szukaj do­bra, nie zła.

2) Zła nie dotykaj.

3) Dbaj o higienę umysłu.

4) Rób sobie technologiczny szabat.

5) Naucz się przyjmować komplementy - ich depre­cjonowanie to nie skromność, a brak kindersztuby.

6) Nie pozwól, by lęk kierował twym życiem.

7) Naucz się być sam, ze sobą, w swoim towarzystwie.

8) Bądź ciekawy: ludzi, świata, siebie. I Boga!

9) Mów prawdę. Nazywaj rzeczy po imieniu.

10) Nie biadol nad porażkami - traktuj je jak niezbędną (także dla wzrostu duchowego) naukę.

11) Pamiętaj imiona spotkanych ludzi - w ten sposób pokazujesz im, że są ważni.

12) Nie broń się ani się nie usprawiedliwiaj.

13) Bądź miłosierny dla siebie i innych.

14) Nie bój się ciszy.

15) Hamuj galopadę myśli - co nagle, to po diable.

16) Jedz mniej, a częściej. Stawiaj na jakość, nie ilość: szczególnie w relacjach z ludźmi!

17) Wystaw twarz na deszcz, wskocz czasem w kałużę, zrób orła na śniegu.

18) Ciesz się jak dziecko. Nie rezygnuj ze spontanicz­ności. Nie pozwól życiu ani bliźniemu zabić w sobie dziecka.

19) Nie narzekaj - w żadnej sytuacji.

20) Wędruj, biegaj, spaceruj, poczuj wiatr na twarzy.

21) Zafunduj sobie odrobinę ascezy. Jesteś tego wart(a). Dyscyplina i rytm oczyszczają, pomagają osiągnąć harmonię, redukują chaos.

22) Zawsze mów to, co myślisz, ale nie mów zawsze.

23) Nie wahaj się przepraszać i przyjmować przeprosin - prawdziwie wybaczaj.

24) Bądź w stałym kontakcie z własnym sumieniem.

25) Jak najczęściej przyjmuj komunię świętą - karm się Chlebem.

26) Nie lekceważ drobnych przyjemności, ale nie po­zwól, by przyjemności kierowały twoim życiem.

27) Opieraj się czasowi, nie żyj w przeszłości ani w przyszłości, bądź obecny teraz, w tym, co robisz.

28) Módl się.

29) Don't take anything for granted. Nic ci się nie należy.

30) Wylecz się z kompleksu Zbawiciela.

31) "Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie. Nie bądź odważny w języku, a gnuśny i leniwy w swych czynach" (Syr 4, 28-29).

32) Od czasu do czasu odmów modlitwę św. Tomasza:

Panie, Ty wiesz lepiej aniżeli ja sam, że się sta­rzeję i pewnego dnia będę stary. Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. Od­bierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek. Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym. Czyn­nym, lecz nie narzucającym się. Szkoda mi nie spo­żytkować wielkich zasobów mądrości, jakie posia­dam, ale Ty, Panie, wiesz, że chciałbym zachować do końca paru przyjaciół.

Wyzwól mój umysł od niekończącego się brnięcia w szczegóły i dodaj mi skrzydeł, bym w lot prze­chodził do rzeczy. Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i cierpień, w miarę jak ich przy­bywa, a chęć wyliczania ich staje się z upływem lat coraz słodsza. Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieścia-mi o cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwość wysłuchania ich. Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę Cię o większą pokorę i mniej niezachwianą pew­ność, gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi. Użycz mi chwalebnego poczucia, że cza­sami mogę się mylić.

Zachowaj mnie w miarę miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać. Nie chcę być świętym, ale zgryźliwi starcy to jedno ze szczytowych osiągnięć szatana. Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach; daj mi, Panie, łaskę mówienia im o tym.

Tekst pochodzi z książki "Droga Wodza. Jak orzeł w kurniku".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

32 rady, by żyć lepiej i szczęśliwiej
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.