Bez tego twoja wiara będzie pusta

Bez tego twoja wiara będzie pusta
(fot. shutterstock.com)
Logo źródła: WAM Raniero Cantalamessa OFMCap

Są pewne rzeczy, które nadają sens naszej wierze. O tej jednej, bez której nie może obyć się żaden chrześcijanin - pisze o. Raniero Cantalamessa.

"W domu mego Ojca jest wiele mieszkań; gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Teraz idę tam, aby przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, to znowu powrócę i zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie Ja jestem. A znacie drogę tam, dokąd idę" (J 14, 2-4). "Nie pozostawię was sierotami" (J 14, 18).

W kontekście tajemnicy wniebowstąpienia trzeba na nowo zrozumieć rolę Jezusa jako pośrednika między Bogiem a ludźmi. Aby to zrobić, trzeba rozbić "zamknięte drzwi" (J.-P. Sartre) pewnych współczesnych dramatów; trzeba otworzyć szeroko nowy horyzont komunikacji, nieskończony horyzont Boga i Bożego miłosierdzia.

Jezus oddaje nam siebie jako przestrzeń kontaktu Boga z ludźmi. Miejsce, w którym zachodzi osobista, prawdziwa komunikacja obfitująca w znaczenie, radość i przebaczenie. Miłosierdzie i przebaczenie są właśnie cechami, które wyróżniają tę komunikację. Bóg zna nasze wnętrze i naszą nędzę, ale nas nie odrzuca. Nie ma o nas takiego wyobrażenia, jakie często my mamy o sobie samych, które niekiedy napawa nas przerażeniem; On ukazuje nam swoje prawdziwe wyobrażenie o nas, a widzi w nas synów zanurzonych w swoim Synu.

Właściwa interpretacja tytułu "pośrednik" mówi, że w Jezusie człowiek może rozmawiać z Bogiem, który "wielokrotnie i na wiele sposób przemawiał dawniej do przodków przez proroków. W tych dniach ostatnich przemówił do nas przez Syna". Przemówił zatem do nas już nie przez pośredniczącą osobę, ponieważ Syn jest "odblaskiem chwały Boga i odbiciem Jego Istoty" (por. Hbr 1, 1-3).

Jezus jest bramą, przez którą można "wchodzić i wychodzić" (por. J 10, 9). Jest bramą otwartą na Boga! "Dzięki Niemu mamy dostęp do Ojca w jednym Duchu" (Ef 2, 18). "Dostęp", "brama", "droga" - pojęcia te funkcjonują we współczesnej terminologii komputerowej. Tutaj chodzi jednak o dostęp do zupełnie innych "danych", do zupełnie innych odpowiedzi.

Jezus - Bóg i człowiek - przypomina dom, który ma wejście od ruchliwej miejskiej ulicy, a jego brama niczym się nie różni od innych. Lecz kiedy wejdzie się do niego i wyjrzy z balkonu po przeciwnej stronie, okaże się, że rozciąga się przed nami widok na bezkresny krajobraz górski albo na morze, albo na wielki park, pełen zieleni i ciszy. Jako człowiek Jezus jest bramą otwartą dla każdego człowieka; jako Bóg Jezus jest balkonem otwartym na bezkres.

Jezus nie ogranicza się do umożliwienia nam dialogu z Bogiem. Jezus sam jest naszym dialogiem z Bogiem. "Chrystus modli się za nas, modli się w nas i jest przedmiotem naszych modlitw. Modli się za nas jako nasz najwyższy kapłan; modli się w nas jako nasz mistrz, a jest przedmiotem naszych modlitw jako Bóg" (św. Augustyn).

*  *  *

Raniero Cantalamessa OFMCap - ceniony w Polsce i na świecie duszpasterz i kierownik duchowy, kaznodzieja Domu Papieskiego. Doktor teologii i literatury klasycznej, wykładowca historii początków chrześcijaństwa na Katolickim Uniwersytecie w Mediolanie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Bez tego twoja wiara będzie pusta
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.