Dlaczego Jezus stał się człowiekiem? Odpowiedź jest w Maryi [Nowenna PEŁNA ŁASKI - dzień piąty]

Dlaczego Jezus stał się człowiekiem? Odpowiedź jest w Maryi [Nowenna PEŁNA ŁASKI - dzień piąty]
(fot. shutterstock.com)
2 lata temu

Dogmat Niepokalanego Poczęcia to doskonały punkt widokowy, z którego można podziwiać i uchwycić sens całej historii zbawienia. Od początku do pełni czasu.

____________________________________________________________________________

Rozpoczynamy nowennę, która ma nas przygotować do uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. Dla wielu ukoronowaniem tego czasu będzie Godzina Łaski, którą odprawimy w samo południe 8 grudnia. Gdy Maryja według danej swym dzieciom obietnicy udziela łask każdemu, kto o nie szczerze prosi. 

Kim jest Maryja? Znasz ją naprawdę? To kobieta, która niszczy mity i łamie stereotypy o Bogu i człowieku. Ludzką naturę podnosi do Boga, Boga przynosi do człowieka, a sama staje się bliska każdemu bytowi - zrodzonemu i stworzonemu. Godzi w sobie to, co wydaje się trudne do pogodzenia: cielesność i duchowość. Jest z krwi, kości i ducha. Ta nowenna pozwoli ci poznać ją bardziej i pokochać jak własną matkę.

____________________________________________________________________________

 

Słowo Boże (Ps 8, 4-10)

Czytanie z Księgi Psalmów

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza. O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!

Rozważanie

Jan Paweł II w jednym ze swoich ostatnich dzieł poświęconych sytuacji Kościoła w Europie - adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa - snuje również refleksję nad kondycją człowieka zachodniej cywilizacji. Zapewne nie tylko o Europejczyków chodzi. W pewnym momencie pisze, że "jesteśmy świadkami rozpowszechnionej fragmentaryzacji egzystencji".

Nie potrafimy już dzisiaj ogarnąć całości naszej egzystencji, wszystko dane nam jest we fragmencie i wszystko fragmentami piszemy. Robimy zdjęcia naszymi telefonami, żeby zatrzymać moment, sekundę, opatrujemy to jakimś zdawkowym komentarzem, który pojawia się na osi czasów mediów społecznościowych. I tracimy z oczu cały dzień. Żyjemy fragmentami szarpanej egzystencji, co sprawia, że coraz trudniej mówić nam i pisać o sensie całości. Właściwie jakbyśmy nie wierzyli, że taki sens całości istnieje, że człowiek powodowany i wspomagany łaską może do niego dotrzeć i go odczytać.

Wygląda to bardzo często tak, że czas, który jest żywiołem ludzkiego życia zredukowany został do godziny i żyjemy w przekonaniu, że żadna inna miara czasu nie istnieje. Że nie ma ani dnia, ani miesiąca ani roku.

Nadto, fragmenty, którymi karmią nas media najczęściej opowiadają o otchłani ludzkiej historii i wolności: o wojnach, gwałtach, przemocy i nienawiści, o wyzysku i poniewieraniu człowiekiem.

Dogmat Niepokalanego Poczęcia to doskonały punkt widokowy, z którego można podziwiać i uchwycić sens całej historii zbawienia. Od początku do pełni czasu. Od początku, od stworzenia człowieka (Bóg widział, że wszystko, co stworzył było dobre) przez wybór Abrahama, Izaaka i Jakuba, którzy konstytuowali Lud Wybrany, przez Przymierze na Synaju, aż po pełnię czasu, która oznaczała, że Słowo odwieczne, Syn Boży, stał się człowiekiem, rodząc się z Niepokalanej Maryi Panny.  

Ilekroć przypatrujemy się tej historii tylekroć pojawia się to samo pytanie: dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem? Czy dlatego, że Adam i Ewa zgrzeszyli i Stworzyciel chciał, musiał jakoś zareagować, czy też dlatego, że od samego początku w człowieka wpisano zdolność przyjęcia boskiej natury? Tak jakby człowiek od razu był myślany jako przybytek Boga, jako swoista ojczyzna Boga. Zatem tajemnica Niepokalanego Poczęcia to również wyraz determinacji Stworzyciela w realizacji swojego pierwotnego projektu, którego grzech człowieka nie może zrujnować.

Modlitwa (wezwanie)

Maryjo, Tradycja nazywa cię Arką, w której Stworzyciel schował swoje Słowo Odwieczne, pomóż nam medytować najgłębszy sens tego Słowa.

Uczynek miłosierdzia

Papież Franciszek wiele uwagi w swoim nauczaniu poświęca peryferiom egzystencjalnym, na których żyją ci pozbawieni swojej godności człowieczej. Spróbuj w Twoim świecie takie osoby z peryferii dostrzec. Może to żebrak, którego codziennie mijasz i któremu codziennie dajesz jakiś grosz. Dzisiaj zanim wręczysz mu pieniądze zapytaj go jak ma na imię. 

Modlitwa na zakończenie

Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca!

Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego!

Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha Świętego!

Bądź pozdrowiona, Przybytku Trójcy Przenajświętszej!

Pozdrowienie to mówi nam,

jak bardzo jesteś przeniknięta życiem samego Boga

— Jego głęboką i niewysłowioną tajemnicą.

Misterium tym przeniknięta jesteś całkowicie

od pierwszej chwili Twojego poczęcia.

Jesteś pełna łaski, jesteś Niepokalana! (Jan Paweł II, 8 grudnia 1997)

  

WPROWADZENIE<<

1. Właśnie dlatego szatan nienawidzi Maryi [dzień pierwszy]

2. Maryja ma moc nas uwolnić, bo sama jest ikoną wolności [dzień drugi]

3. W Maryi Bóg zawarł moc, która przewyższa siły zła [dzień trzeci]

4. Maryja strzeże Kościoła. Walczy o nas w najtrudniejszych bitwach [dzień czwarty]

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Szymon Żyśko
20,94 zł
29,90 zł

Zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga, dlatego najbliżej Niego jesteśmy, będąc sobą.

Byli ludźmi takimi jak ty. Żyli intensywnie i kochali to, co robili. Ich historie to dowód na to, że niebo można odnaleźć tu i...

Skomentuj artykuł

Dlaczego Jezus stał się człowiekiem? Odpowiedź jest w Maryi [Nowenna PEŁNA ŁASKI - dzień piąty]
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.