Św. Maksymilian poznał sekret Maryi. Ty też możesz [Nowenna PEŁNA ŁASKI - dzień szósty]

Św. Maksymilian poznał sekret Maryi. Ty też możesz [Nowenna PEŁNA ŁASKI - dzień szósty]
(fot. shutterstock.com)
2 lata temu

Ojciec Kolbe miał niezwykła intuicję, która pomogła mu zrozumieć, dlaczego Matka Boża jest tak ważna w życiu człowieka. Módl się razem z nami słowami nowenny, która przygotowuje nas na godzinę cudów!

____________________________________________________________________________

Rozpoczynamy nowennę, która ma nas przygotować do uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. Dla wielu ukoronowaniem tego czasu będzie Godzina Łaski, którą odprawimy w samo południe 8 grudnia. Gdy Maryja według danej swym dzieciom obietnicy udziela łask każdemu, kto o nie szczerze prosi. 

Kim jest Maryja? Znasz ją naprawdę? To kobieta, która niszczy mity i łamie stereotypy o Bogu i człowieku. Ludzką naturę podnosi do Boga, Boga przynosi do człowieka, a sama staje się bliska każdemu bytowi - zrodzonemu i stworzonemu. Godzi w sobie to, co wydaje się trudne do pogodzenia: cielesność i duchowość. Jest z krwi, kości i ducha. Ta nowenna pozwoli ci poznać ją bardziej i pokochać jak własną matkę.

____________________________________________________________________________

Słowo Boże (1 J 4, 6-16):

My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.

Rozważanie

Jednym ze świętych, dla których tajemnica Niepokalanej była idealnym punktem widokowym na całość historii zbawienia był św. Maksymilian Kolbe. "Kontemplując boży plan zbawienia, który swoje źródło ma w Ojcu, który chciał w sposób wolny przekazać stworzeniom życie boże Jezusa Chrystusa i który objawił się w sposób cudowny w Maryi Niepokalanej, ojciec Kolbe zachwycony woła: tutaj wszędzie jest miłość ; bezinteresowna miłość Boga stanowi odpowiedź na wszystkie pytania; Bóg jest miłością zapewnia święty Jan (1 J 4: 8). Wszystko to, co istnieje jest odbiciem niewymuszonej miłości Boga, a zatem w każdym stworzeniu w jakiejś mierze znajdujemy jej nieskończone odbicie. W sposób wyjątkowy miłość jest centrum i szczytem osoby ludzkiej , uczynionej na obraz i podobieństwo Boga" (św. Jan Paweł II, Rzym, bazylika Santa Maria Maggiore , 8 grudnia 1982).

Rozważając tajemnicę Niepokalanej nie tylko dotykamy ostatecznego i niepodważalnego sensu historii zbawienia, ale stajemy przy źródle tej historii. Jest nią miłość Boga do człowieka. Jej pełne objawienie dokonało się w ofierze Jezusa, Syna Ojca. Zobaczyliśmy wtedy miłość, która nie wyklucza nikogo: ani łotra, który w ostatniej chwili swojego chybionego życia, próbuje się chwycić miłosierdzia współskazańca; ani wrogów, którzy pastwią się nad Jezusem; ani uczniów, którzy Go zdradzili i zostawili, mimo że pełni byli dobrych i mocnych postanowień. Ale czy w nią uwierzyliśmy? Nikt nie zostaje odrzucony. To także taka miłość, która nie szuka siebie, nie manipuluje. Bezinteresowna. Święty Paweł, który był zachwycony tą miłością, napisał o niej, że Jezus nie skorzystał ze sposobności i ogołocił siebie samego.

Modlitwa (wezwanie)

Maryjo Niepokalana, Ty zrodziłaś Jezusa, który objawił miłość bezinteresowną i obejmującą każdego człowieka. Matko, Ty wiesz jak bardzo pragniemy być tak kochani i tak kochać. Twoją modlitwą wyjednaj nam dar takiej miłości.

Uczynek miłosierdzia

W codziennych relacjach bardzo często deklarujemy naszą miłość: do żony, męża, dzieci, rodziców. I każdego dnia właściwie rozbijamy się o kwestię naszej interesowności.  Może nadszedł taki moment, w którym trzeba się poświęcić. Nie coś, nie kogoś, ale siebie. Ogołocić się i nie skorzystać ze sposobności. Spróbuj. Pewnie będzie bolało, ale wtedy mamy pewność, że poświęciliśmy siebie, a nie coś lub kogoś.

Modlitwa na zakończenie

Maryjo najświętsza,

Matko Boga, módl się za nami,

Abyśmy żyli Ewangelią.

Pomóż nam, byśmy nie skrywali światła Ewangelii,

Pod korcem naszej małej wiary.     

Pomóż nam być, mocą Ewangelii,

Światłem dla świata,

Aby ludzie mogli zobaczyć dobro

I wielbić Ojca,

Który jest w niebie. Amen

- Benedykt XVI

WPROWADZENIE<<

1. Właśnie dlatego szatan nienawidzi Maryi [dzień pierwszy]

2. Maryja ma moc nas uwolnić, bo sama jest ikoną wolności [dzień drugi]

3. W Maryi Bóg zawarł moc, która przewyższa siły zła [dzień trzeci]

4. Maryja strzeże Kościoła. Walczy o nas w najtrudniejszych bitwach [dzień czwarty]

5. Dlaczego Jezus stał się człowiekiem? Odpowiedź jest w Maryi [dzień piąty]

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Szymon Żyśko
20,94 zł
29,90 zł

Zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga, dlatego najbliżej Niego jesteśmy, będąc sobą.

Byli ludźmi takimi jak ty. Żyli intensywnie i kochali to, co robili. Ich historie to dowód na to, że niebo można odnaleźć tu i...

Skomentuj artykuł

Św. Maksymilian poznał sekret Maryi. Ty też możesz [Nowenna PEŁNA ŁASKI - dzień szósty]
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.