Modlitwa Jana Pawła II o powołania kapłańskie i zakonne

Modlitwa Jana Pawła II o powołania kapłańskie i zakonne
Fot. Depositphotos.com
liturgia.wiara.pl / mł

Jak modlić się o powołania? O co prosić dla osób, które rozważają pójście do seminarium lub zakonu? 

Modlitwa o powołania jest jedną z bardzo ważnych modlitw dla całego Kościoła. Wierni są do niej nieustannie zachęcani, a sam fakt, że ktoś się o powołania modli, jest też ważnym wsparciem dla osób, które rozważają taką życiową drogę. Jedną z pięknych modlitw o powołania jest modlitwa ułożona przez Jana Pawła II i zamieszczona w orędziu papieskim na Światowe Dni Modlitw o Powołania w roku 1996.
 

Modlitwa Jana Pawła II o powołania: 

Panie, Ty pragnąłeś zbawić ludzi i dlatego założyłeś Kościół jako wspólnotę braci zjednoczonych w Twojej miłości. Nie przestawaj nawiedzać nas i powoływać tych, których wybrałeś, aby byli głosem Twojego Ducha Świętego, zaczynem społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego. Wyjednaj nam u niebieskiego Ojca duchowych przewodników, których potrzebują nasze wspólnoty: prawdziwych kapłanów żywego Boga, którzy oświeceni Twoim słowem, będą umieli mówić o Tobie i uczyć innych, jak rozmawiać z Tobą.

Pozwól wzrastać swojemu Kościołowi, mnożąc w nim osoby konsekrowane, które powierzają wszystko Tobie, abyś Ty mógł wszystkich zbawić. Niech nasze wspólnoty sprawują ze śpiewem i uwielbieniem Eucharystię jako ofiarę dziękczynienia za Twoją chwałę i dobroć, niech wychodzą na drogi świata, aby głosić radość i pokój - cenne dary Twojego zbawienia.

Spójrz, o Panie, na całą ludzkość i okaż miłosierdzie tym, którzy szukają Cię przez modlitwę i prawe życie, ale jeszcze Cię nie spotkali: objaw się im jako Droga, która prowadzi do Ojca, jako Prawda, która wyzwala, jako Życie, które nie ma końca. Pozwól nam, Panie, żyć w Twoim Kościele w duchu wiernej służby i całkowitego poświęcenia, aby nasze świadectwo było wiarygodne i owocne.
Amen.

 

DEON.PL POLECA

 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Janusz Umerle

Święty Paweł pisał, że uczeń Chrystusa jest glinianym naczyniem (por. 2 Kor 4,7), którego wyjątkowość kryje się w tym, co ono w sobie zawiera. W przypadku sakramentu święceń skarbem, który jest zdeponowany w sercu każdego...

Skomentuj artykuł

Modlitwa Jana Pawła II o powołania kapłańskie i zakonne
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.