Jak przyjąć w życiu to, co mówi nam Biblia?

Jak przyjąć w życiu to, co mówi nam Biblia?
(fot. shutterstock.com)
ks. Leszek Mateja

Święty Łukasz podkreśla, że tylko szlachetnym - pięknym i dobrym - sercem można zatrzymać usłyszane Słowo Boże. Co to znaczy? Na to pytanie odpowiada ks. Leszek Mateja.

Wstęp

Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny (Mt 13, 23).

Bo stwardniało serce tego ludu,
ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli,
żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli,
ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił (Mt 13, 15).

DEON.PL POLECA

W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny (Mk 4, 20).

W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość (Łk 8, 15).

Dzień IV

W minionym dniu rozważałeś wyjaśnienie przypowieści o siewcy na podstawie Ewangelii według św. Mateusza, w której podkreślona jest konieczność słuchania i zrozumienia Słowa Bożego, aby wydało ono owoce w twoim życiu: Mt 13, 23. Nie chodzi tu jednak o zrozumienie czysto intelektualne, ale o zrozumienie sercem, do czego wzywa prorok Izajasz, cytowany kilka wersetów wcześniej: Mt 13, 15b.

Co to znaczy zrozumieć sercem? Na to pytanie odpowiadają zakończenia tej przypowieści podane w wersji ewangelistów Marka i Łukasza. Święty Marek podkreśla aspekt słuchania i przyjęcia Słowa Bożego: Mk 4, 20. Zrozumieć sercem Słowo Boże to inaczej przyjąć je jako swoje, tak aby ono na stałe zamieszkało w sercu, myśli i życiu człowieka. Przyjąć Słowo Boże to także uwierzyć - zaufać mu i być mu wiernym.

Do tych wniosków nawiązuje ewangelista Łukasz: Łk 8, 15, który mówi o usłyszeniu i zatrzymaniu w sercu Słowa Bożego. Zrozumieć sercem Słowo Boże to zatem przyjąć je i zatrzymać w swym sercu. Święty Łukasz podkreśla, że tylko szlachetnym - pięknym i dobrym - sercem można zatrzymać usłyszane Słowo Boże.

Nasuwa się pytanie: przecież samo Słowo czyni serce człowieka pięknym i dobrym, jak więc można osiągnąć taki stan wcześniej? Odpowiedzią jest ostatnie słowo, które pojawia się w Łukaszowym wyjaśnieniu tej przypowieści, a jest nim wytrwałość. Dzięki wytrwałości w słuchaniu, czytaniu, rozważaniu Słowa Bożego twoje serce będzie coraz piękniejsze i lepsze, co sprawi, że dokładniej zrozumiesz sercem przyjmowane i zatrzymywane Słowo Boże. Przygoda ze słuchaniem i rozumieniem Słowa Bożego nie ma końca przynajmniej tu, na ziemi. Dzięki wzrastaniu w łasce Bożej twoje zrozumienie Słowa Bożego będzie coraz doskonalsze, a twoje życie bardziej owocne.

Codziennie słuchaj Słowa Bożego - czytaj je, przyjmuj i zatrzymuj w sercu, a wtedy je zrozumiesz i wydasz jego owoce w życiu.

*  *  *

Cykl tekstów "Jak czytać Pismo Święte?" będzie publikowany w oparciu o rozważania ks. Leszka Matei. Krok po kroku poprowadzimy cię przez karty Biblii, pokazując, że jest ona zrozumiała dla każdego. Towarzyszyć ci będą ojcowie Kościoła, najlepsi nauczyciele lektury Pisma Świętego. Nauczysz się codziennej modlitwy Słowem Bożym, które ożyje w twoim sercu i życiu. Spotkasz Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie i mówi do ciebie: poznaj Mnie.

Przeczytaj także:

Ks. Leszek Mateja - doktor teologii z zakresu patrystyki, proboszcz parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rusocicach w archidiecezji krakowskiej. Od wielu lat ze swoimi parafianami wspólnie czyta Pismo Święte.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Jak przyjąć w życiu to, co mówi nam Biblia?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.