Jak wprowadzić Słowo w czyn?

Jak wprowadzić Słowo w czyn?
(fot. shutterstock.com)
ks. Leszek Mateja

Słuchając Słowa Bożego, nie wystarczy tylko go zapamiętać lub powtarzać. Trzeba koniecznie wprowadzić je w czyn. Odkryj ukryty sens Biblii i dowiedz się, jak trwale wprowadzać w życie słowa Pisma Świętego.

Wstęp:

DEON.PL POLECA
Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo (Jk 1, 22-25)

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
według postanowienia swej woli. (Ef 1, 4-5)

DEON.PL POLECA

Dzień VII

Ostatnią biblijną zasadą, która wskazuje, jak można owocnie spotkać się ze Słowem Bożym, jest wprowadzanie poznanego słowa w czyn. Wprost mówi o tym św. Jakub: Jk 1, 22-25.

Warto przytoczyć dosłowne tłumaczenie pierwszego wersetu: "Stawajcie się zaś czynicielami słowa, a nie jedynie słuchaczami, oszukującymi samych siebie" (Jk 1, 22).

"Czyniciel słowa" odkrywa Słowo Boże jako dawar - "słowo-czyn", czyli tak jak rozumieli to Hebrajczycy. Wszystkie poprzednie biblijne zasady spotkania ze Słowem Bożym zmierzają do wyrażenia poznanego słowa w czynie.

Kolejne dwa wersety rozważanego fragmentu odkrywają równie interesującą prawdę, zwłaszcza jeśli przytoczy się je w dosłownym tłumaczeniu: "Bo jeśli ktoś słuchaczem słowa jest, a nie czynicielem, ten jest podobny do męża oglądającego twarz urodzenia jego w lustrze; obejrzał bowiem siebie samego i odszedł, i zaraz zapomniał, jaki był" ( Jk 1, 23-24).

Zwróć uwagę na sformułowanie "twarz urodzenia jego", które sugeruje, że słuchający Słowa Bożego, odkrywając Jego ukryty sens - logos, odsłania zarazem swoje prawdziwe oblicze - to, które nadał mu Bóg Stwórca.

Tak odczytane Słowo Boże ujawnia prawdziwą tożsamość słuchającego, do tego stopnia że można mówić o nowym narodzeniu tego człowieka. Jest to jednak dopiero połowa sukcesu, bo tylko ten, kto wytrwa w realizacji tego słowa: "ten szczęśliwy będzie w tym czynieniu" (Jk 1, 25b). Słowo Boże jest zatem jak lustro ukazujące prawdziwe oblicze człowieka ukształtowane przez Boga. Dopiero jednak realizacja poznanego Słowa uczyni człowieka takim, jakim zamyślił go sobie Bóg Ojciec: Ef 1, 4-5.

Jeśli Bóg odsłonił ci prawdę o tobie i zobaczyłeś "twarz swego urodzenia", zapamiętaj to słowo i wytrwale wprowadzaj je w życie, a plan Boga wobec ciebie w pełni się dokona, abyś był święty i nieskalany przed Jego obliczem.

*  *  *

Cykl tekstów "Jak czytać Pismo Święte?" będzie publikowany w oparciu o rozważania ks. Leszka Matei. Krok po kroku poprowadzimy cię przez karty Biblii, pokazując, że jest ona zrozumiała dla każdego. Towarzyszyć ci będą ojcowie Kościoła, najlepsi nauczyciele lektury Pisma Świętego. Nauczysz się codziennej modlitwy Słowem Bożym, które ożyje w twoim sercu i życiu. Spotkasz Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie i mówi do ciebie: poznaj Mnie.

Przeczytaj także:

Ks. Leszek Mateja - doktor teologii z zakresu patrystyki, proboszcz parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rusocicach w archidiecezji krakowskiej. Od wielu lat ze swoimi parafianami wspólnie czyta Pismo Święte.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Jak wprowadzić Słowo w czyn?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.