Tę chorobę może uleczyć tylko Bóg

Tę chorobę może uleczyć tylko Bóg
(fot. shutterstock.com)
ks. Leszek Mateja

Bardzo wiele osób odczuwa ten brak: czyta Biblię i nie wie, o co chodzi, nie rozumie jej. Dowiedz się, co zrobić, by zaspokoić swój głód i spotkać Boga w Jego słowie - pisze ks. Leszek Mateja.

Dzień I

Słowo Boże jest pokarmem, którego człowiek w naturalny sposób powinien być spragniony. "Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana" (Pwt 8, 3)

Jeśli nie odczuwasz głodu słuchania Słowa Bożego, to jest to symptom choroby, którą może uleczyć tylko Bóg:

"Oto nadejdą dni -

DEON.PL POLECA

wyrocznia Pana Boga -
gdy ześlę głód na ziemię,
nie głód chleba ani pragnienie wody,
lecz głód słuchania słów Pańskich.
Wtedy błąkać się będą od morza do morza,
z północy na wschód będą krążyli,
by znaleźć słowo Pańskie,
lecz go nie znajdą" (Am 8, 11-12).

Zwróć uwagę, że prorok Amos zapowiada głód słuchania słów Pańskich, ale ci, którzy będą go odczuwać, pozostaną niezaspokojeni, bo ich nie znajdą.

Pierwszym darem, o który powinieneś prosić, jest głód Słowa Bożego, a kolejnym znalezienie go. Współczesny człowiek często tłumi w sobie łaknienie Słowa Bożego, koncentrując się na zaspokajaniu potrzeb doczesnych i nadmiernie ufając osiągnięciom techniki.

Prorok Amos przestrzega tych, którzy szukają w Słowie Bożym tylko jakiejś przepowiedni pomyślnej dla siebie. Jego słowa są również ostrzeżeniem dla współczesnych ludzi, którzy szukaliby w lekturze Pisma Świętego intelektualnej rozrywki lub sami, bez pomocy Ducha Świętego, próbowaliby odczytać sens Bożego przesłania. Wtedy - choć będą czytać Biblię - nie spotkają się ze Słowem Bożym.

Bóg uczy cię pokory w odniesieniu do Słowa Bożego. Proś o ten dar oraz o głód Słowa Bożego i łaskę spotkania z Jezusem na kartach Pisma Świętego.

*  *  *

Cykl tekstów "Jak czytać Pismo Święte?" będzie publikowany w oparciu o rozważania ks. Leszka Matei. Krok po kroku poprowadzimy cię przez karty Biblii, pokazując, że jest ona zrozumiała dla każdego. Towarzyszyć ci będą ojcowie Kościoła, najlepsi nauczyciele lektury Pisma Świętego. Nauczysz się codziennej modlitwy Słowem Bożym, które ożyje w twoim sercu i życiu. Spotkasz Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie i mówi do ciebie: poznaj Mnie.

Przeczytaj także:

Ks. Leszek Mateja - doktor teologii z zakresu patrystyki, proboszcz parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rusocicach w archidiecezji krakowskiej. Od wielu lat ze swoimi parafianami wspólnie czyta Pismo Święte.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Tę chorobę może uleczyć tylko Bóg
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.