#Ewangelia: tego wymaga od nas wszystkich Jezus

#Ewangelia: tego wymaga od nas wszystkich Jezus
(fot. shutterstock.com)
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP

Jezus jest bardzo wymagający wobec swoich uczniów. I dobrze! Czyż nie jest tak, że najbardziej cenimy tych nauczycieli, którzy byli dobrzy, sprawiedliwi i kompetentni, ale też wymagający?

Słowa Ewangelii [Łk 12, 39-48]:

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?»

Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.

Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».

[Wojciech Jędrzejewski OP]:

[Mieczysław Łusiak SJ]:

W dzisiejszej ewangelii Jezus jawi się jako bardzo wymagający wobec swoich uczniów. I dobrze! Czyż nie jest tak, że najbardziej cenimy tych nauczycieli, którzy byli dobrzy, sprawiedliwi i kompetentni, ale też wymagający? Dobry nauczyciel powinien być wymagający.

Nie ma nic dziwnego w tym, że Jezus chce, aby Jego nauka przekładała się na konkret w życiu Jego uczniów. To dla naszego dobra. "Sługa wierny i roztropny" będzie szczęśliwy. Niewierny natomiast poniesie karę polegającą na odłączeniu od Boga, bo nie można być z Bogiem, kiedy odrzuca się Miłość.

Św. Jan Paweł II powiedział w 1983 roku w Częstochowie do młodzieży: "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali". Nie bójmy się wymagań! One nie są po to, aby nas Bóg potępił w razie nie sprostania im, ale dla naszego rozwoju, który jest warunkiem bycia szczęśliwym.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Jacek Bolewski SJ
14,92 zł
19,90 zł

Jeśli troszczysz się i niepokoisz o wiele, pamiętaj, że potrzeba tylko Jednego

Modlitwa imieniem Jezus jest odpowiedzią na głód duchowy XXI wieku. Znana od wieków w tradycji chrześcijańskiego Wschodu, zyskuje coraz większą popularność także na Zachodzie....

Skomentuj artykuł

#Ewangelia: tego wymaga od nas wszystkich Jezus
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.