Nie bójmy się iść "Pod prąd" - Mt 5, 1-12a

Nie bójmy się iść "Pod prąd" - Mt 5, 1-12a
(fot. Rickydavid / Foter / CC BY-NC-ND)
Mieczysław Łusiak SJ

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

DEON.PL POLECABłogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie".

Komentarz do Ewangelii

Wszyscy szukamy recepty na szczęście. W Kazaniu na górze Pan Jezus daje nam swoją. Osiem Błogosławieństw jest tylko wstępem do tej recepty. Szczęście, według Pana Jezusa, nie powinno być celem życia człowieka. Szczęście ma być owocem określonego sposobu życia. Ale zanim Jezus naucza na czym polega to życie, próbuje uczniom powywracać w głowie. Nie da się bowiem wprowadzić w życie tego, co Jezus uczy w całym Kazaniu na górze, jeśli najpierw nie nastąpi to odwrócenie myślenia, o którym mówią Błogosławieństwa.

Czasem dziwimy się, dlaczego tak trudno nam zapanować nad złością, lenistwem, popędem seksualnym, chciwością, zazdrością itd. A tymczasem może po prostu jeszcze nie powywracało nam się w głowie na sposób Jezusowy? Może ciągle próbujemy budować nasze życie na "błogosławieństwach" głoszonych przez innych "mistrzów"? Najpierw pozwólmy Jezusowi odmienić nasze myślenie i pójdźmy pod prąd potocznych recept na szczęście, a wówczas nasze życie z łatwością nabierze takiego kształtu, że zaowocuje szczęściem (także wiecznym).

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Nie bójmy się iść "Pod prąd" - Mt 5, 1-12a
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.