Zostali napełnieni Duchem Świętym - Dz 2, 1 - 11

Zostali napełnieni Duchem Świętym - Dz 2, 1 - 11
Jean II Restout - Zesłanie Ducha Świętego
9 lat temu
Stanisław Biel SJ

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

Św. Łukasz rozpoczyna opis Zesłania Ducha Świętego obrazem uczniów zebranych wraz z Maryją na modlitwie. Duch Święty nie przychodzi na skutek wysiłku i koncentracji psychiki, jak się nieraz mylnie sądzi. Apostołowie wprawdzie przygotowali się przez dni milczenia, skupienia, spokoju, modlitwy i medytacji słowa Bożego, ale przyjście Ducha było nagłe. Duch, który przychodzi z nieba jest darem niespodziewanym, nie zaprogramowanym. Jezus udziela Go z obfitością każdemu, kto się na Niego otworzy w pokorze, w wyciszeniu i w modlitwie.

Zesłanie Ducha Świętego przypomina „szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru”. Wiatr jest znakiem mocy Boga. Jest też obrazem powietrza, które umożliwia życie. Tylko tam, gdzie jest powietrze płuca mają sens. Duch Święty dla ludzkiego ducha jest tym, czym jest powietrze dla życia biologicznego. Tylko człowiek, który „oddycha Duchem Boga” może w pełni realizować swoje człowieczeństwo.

Ponadto „ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden”. Ogień jest drugim symbolem Ducha Świętego. W starożytności ogień był elementem tworzącym kulturę. Z drugiej jednak strony może być siłą niszczącą. Ogień Ducha Świętego, który przynosi Chrystus burzy mury nieprzyjaźni, nienawiści siłą miłości. Ogień Ducha wypala wszystko, co stare i czyni nowego, duchowego człowieka; wypala wszystkie lęki i niepokoje i wnosi nową nadzieję.

Św. Łukasz podkreśla, że „każdy z języków spoczywa na innym uczniu”. Duch Święty „wchodzi w każdego”, respektując jego własną indywidualność, ale zarazem obdarzając go swoją pełnią. Każdy otrzymuje pełnię Ducha Świętego, Jego dary.

Bezpośrednim skutkiem działania Ducha Świętego jest odwaga i moc ewangelizacyjna oraz jedność. Apostołowie po napełnieniu Duchem, otwarli drzwi Wieczernika, przełamali lęki, wyszli na zewnątrz do zgromadzonego tłumu. I z odwagą głosili Chrystusa.

Ponadto przemawiali jednym językiem i byli zrozumiani przez wszystkich. Cud, który dokonał się w dniu Pięćdziesiątnicy, trwa również i dziś. Starożytny afrykański autor z VI wieku pisze: „Jeżeli ktoś powie jednemu z naszych: Otrzymałeś Ducha Świętego, czemu więc nie przemawiasz wszystkimi językami? - ten niech odpowie: Owszem, przemawiam nimi, bo należę do Kościoła, który przemawia wszystkimi językami”. Chrystus działa dziś w Kościele przez swego Ducha i Jego dary. Dlatego Kościół mówi i rozumie językami wszystkich narodów, dociera do wszystkich kultur i mentalności. W Kościele wszyscy mogą doświadczyć, że są braćmi i siostrami i wzajemnie porozumiewać się „językiem miłości”, którego uczy i „rozlewa w sercach” Duch Święty (por. Rz 5, 5). Owocem Ducha Świętego jest „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22).

Który z siedmiu darów Ducha Świętego jest mi dziś szczególnie potrzebny? Jakie są owoce Ducha we mnie? Czy łączę ludzi, czy raczej wnoszę podziały, niepokój, rozbicie? Jakim „językiem” przemawiam na co dzień? Jakie świadectwo daję Duchowi Świętemu? Czy jest to świadectwo udanego życia – zadowolonego, pełnego nadziei, jasnego spojrzenia w przyszłość w wolności i radości?

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Zostali napełnieni Duchem Świętym - Dz 2, 1 - 11
Komentarze (6)
M
Michaił
12 czerwca 2011, 12:54
 Otrzymailiśmy Ducha Świętego podczas sakramentu. Jednak do jego odkrycia potrzeba nieraz wiele czasu. Na codzień swoim postępowaniem, wyborami i czynami powinniśmy potwierdzać istnienie w nas Ducha Świętego. W taki oto sposób głośmy Chrystusa. Bo świat nie potrzebuje przecież tego by mówić, że Bóg istnieje gdyż jest to oczywiste. Światu potrzebne jest świadectwo życia w miłości, dobroci i prawdzie. Czyli ukazanie tych wartości, które niesie postawa chrześcijanina i najzwyklejszego dobrego człowieka.
AC
Anna Cepeniuk
12 czerwca 2011, 10:47
Bardzo dziękuję za ten tekst......... Wróciłam z Eucharustii, na której wygłoszona homilia była wyjatkowo przygnębiająca, a wręcz oskarżająca..........A przecież o te same teksty chodziło.... Cieszę się więc tym, że na tym portalu mogę znaleźć coś co pokrzepia i pobudza do refleksji. Słowa, które podnoszą, a nie przygnębiają i pytania, na których warto się zatrzymać i udzielić sobie odpowiedzi. Pozdrwiam wszystkich poszukujących owoców działania Ducha Świętego w swoim życiu.
R
REWELACJA
11 czerwca 2011, 22:20
Witam, zapraszam do "zabawy" - wylosujcie jeden z Darów Ducha i rozważcie Jego działanie w swoim życiu. Zapraszam na chwilę refleksji na stronie: <a href="http://zeslanieducha.myartsonline.com">http://zeslanieducha.myartsonline.com</a> REWELACJA, ZGADZA SIĘ! Mam ten dar!! Dzięki :-))))
P
pam
11 czerwca 2011, 22:11
mnie też się podoba to losowanie ze strony podanej przez pawła :)
J
Janek
11 czerwca 2011, 22:04
Paweł - bardzo ciekawa ta "zabawa" z losowaniem Daru. Pobudza do refleksji :) Polecam i pozdrawiam.
P
Paweł
11 czerwca 2011, 21:40
Witam, zapraszam do "zabawy" - wylosujcie jeden z Darów Ducha i rozważcie Jego działanie w swoim życiu. Zapraszam na chwilę refleksji na stronie: http://zeslanieducha.myartsonline.com

Skomentuj artykuł

Zostali napełnieni Duchem Świętym - Dz 2, 1 - 11
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.