Najświętsza Maryja Panna Królowa

Najświętsza Maryja Panna Królowa
Maryja jako Królowa - Old Chapel - Regensburg - Christoph Thomas Scheffler, CC BY-SA 3.0 www.creativecommons.org
3 miesiące temu

22 sierpnia Kościół wspomina Najświętszą Maryję Pannę, Królową. Liturgiczne wspomnienie zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi, w 1954 roku. Kult Maryi Królowej jest jednak obecny w Kościele od starożytności.

Nie mamy wzmianek o przypisaniu królewskiego tytułu Maryi w Piśmie św. Możemy się odwołać do tekstów pośrednich, które w pewnym sensie mówią o tej prawdzie. W raju Maryja jest ukazana jako ta, która zniszczy głowę węża (Rdz 3, 15). Archanioł Gabriel nazywa ją ‘Błogosławiona między niewiastami’ (Łk 1, 48). Apokalipsa mówi o niej, jako Niewieście obleczonej w słońce, z księżycem pod jej stopami i wieńcem z gwiazd dwunastu na głowie. Sam Jezus, kiedy spotyka się z Piłatem potwierdza, że jest królem. Jeśli Synowi przypisać ten tytuł, to i Matkę można określać jako Królową.

Św. Efrem w IV wieku pisze o Maryi: ‘Dziewico czcigodna, Królowo i Pani’, oraz ‘po Trójcy jest Panią wszystkich’. Św. Jan Damasceński nazywa Maryję ‘Królową rodzaju ludzkiego’ i ‘Panią wszechstworzenia’.

Potwierdzeniem wiary ludu Bożego jest także ikonografia chrześcijańska, która od zawsze przedstawiała Maryję na tronie, jako panującą. Od wczesnego średniowiecza przedstawiana jest w otoczeniu aniołów podtrzymujących jej koronę. Przejawem czci oddawanej Maryi Królowej jest także zwyczaj koronowania jej wizerunków i figur, zwłaszcza tych słynących łaskami.

Przejawem kultu Maryi Królowej są także modlitwy, które z upodobaniem odmawia lud Boży, jak choćby Pod Twoja obronę czy Salve Regina – Witaj Królowo. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi jest jedną z tajemnic różańca, odmawianego chętnie przez wielu wiernych na całym świecie.

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele mówi o Maryi, że „z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna swego”.

Maryja nie jest Królową samoistną. Jest nią, ponieważ jest związana w szczególny sposób ze swoim Synem, Panem panujących i Królem królujących. Jak pisał o tym papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej Marialis Cultus: „W Maryi Pannie wszystko odnosi się do Chrystusa i od Niego zależy: mianowicie ze względu na Niego Bóg Ojciec od wieków wybrał Ją na Matkę pod każdym względem świętą, a Duch Święty przyozdobił darami, jakich nikomu innemu nie udzielił”.

Ukoronowanie NMP na Królową - Cleveland Museum of Art, Public domain, via Wikimedia CommonsUkoronowanie NMP na Królową - Master of Rubielos-de-Mora - Cleveland Museum of Art, Public domain, via Wikimedia CommonsKrólowanie Maryi jest konsekwencją Jej zjednoczenia z Jezusem – Synem. Maryja ma udział w odpowiedzialności Boga za świat i miłości Boga do całego świata. Papież Benedykt XVI zwraca uwagę, że królowanie Jezusa i Maryi nie odpowiada popularnym obrazom królów i władców. „Królowanie Chrystusa jest utkane z pokory, służby i miłości. Jest to przede wszystkim służenie, pomaganie, miłowanie. Pamiętajmy, że Jezus został ogłoszony królem na krzyżu, gdy Piłat napisał ‘Król żydowski’. Na krzyżu ukazał On, że jest królem i w jaki sposób jest królem – cierpiąc za nas, z nami, miłując aż do końca i w ten sposób rządzi, tworzy prawdę, miłość, sprawiedliwość. Czy też podczas Ostatniej Wieczerzy, pochylając się i obmywając stopy swoim uczniom. Tak więc królowanie Jezusa nie ma nic wspólnego z panowaniem władców tego świata, jest Królem, który służy swoim sługom”. Tak też Maryja jest Królową służby, daru z siebie, uniżenia. Pomaga ludziom i jest Królową kochającą, pokorną służebnicą. Jej królowanie wpisuje się całkowicie w królewską godność i misję Syna, Króla królujących.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Marek Wójtowicz SJ
24,43 zł
34,90 zł

Maryja najlepszą przewodniczką na drodze wiary

Matka Kościoła, Królowa Polski, Boża Rodzicielka. Maryja. Znamy Ją dobrze i czujemy się przy Niej bezpiecznie, nawet gdy spotykają nas rozmaite trudności. Wiemy, że otacza nas opieką i w...

Skomentuj artykuł

Najświętsza Maryja Panna Królowa
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.