‘Porzućcie wojnę, odpłacajcie dobrem za zło’ – św. Bonifacy

‘Porzućcie wojnę, odpłacajcie dobrem za zło’ – św. Bonifacy
Św. Bonifacy udzielający Chrztu św.; Męczeństwo św. Bonifacego - Sakramentarz z Fuldy (XI w.) - Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
0:00
- 0:00

Winfryd urodził się w Anglii, w VII wieku. Papież Grzegorz II nadał mu imię Bonifacy („dobrego losu” albo „czyniący dobro”). Prawie całe swoje dorosłe i apostolskie życie spędził na misjach wśród pogańskich Fryzów i Germanów, na terenach dzisiejszych Niemiec i Holandii. Zyskał przydomek ‘apostoła Niemiec’. Był niezmordowany w głoszeniu Ewangelii, był zręcznym organizatorem, który odnowił struktury administracyjne kościołów Niemiec, Francji i Anglii. Utrzymywał ścisłą więź ze Stolicą Apostolską. Był stanowczy, ale i otwarty. Miał ujmujący charakter. 5 czerwca Kościół wspomina św. Bonifacego.

Urodził się około roku 675 w Dewonshire, w Anglii. Otrzymał imię chrzcielne Winfryd. Od młodości czuł powołanie do życia monastycznego. Wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego w Exeter, a potem przebywał w opactwie w Nursling.

Imiona świętych - Bonifacy

Święcenia kapłańskie przyjął mając trzydzieści lat. Przez kilka lat był nauczycielem łaciny. W 716 roku udał się na misje na tereny dzisiejszej Holandii, ale szybko powrócił do Anglii, ze względu na sprzeciw miejscowego władcy.

Niepowodzenie nie załamało go, ale nauczyło, że wszelka próba ewangelizacji, rozwoju Kościoła, musi być w ścisłej łączności z Rzymem. Dlatego po dwóch latach wybrał się do papieża Grzegorza II, który go przyjął ‘z uśmiechniętym obliczem i pełnym słodyczy spojrzeniem’. Nadał mu imię Bonifacy, zaopatrzył w oficjalne pisma i wysłał na misję głoszenia Ewangelii wśród narodów Niemiec.

Modlitwa do św. Józefa za małżeństwa, które nie mogą mieć dzieci

Bonifacy głosił z zapałem Ewangelię, walczył z kultami pogańskimi, starał się zakorzenić w ludziach podstawy moralności chrześcijańskiej, bardzo zabiegał o umocnienie struktury kościelnej i przywrócenie karności wśród duchowieństwa.

Widząc owoce tej misji i dla zapewnienia jej trwałości papież wyświęcił Bonifacego na ‘biskupa regionalnego’ dla całych Niemiec. Jego władza rozciągała się też potem na Kościół w Galii, czyli dzisiejszej Francji. Bonifacy z konsekwencją i roztropnością przywracał dyscyplinę kościelną, zwoływał liczne synody, umacniał jedność tych wspólnot kościelnych z Biskupem Rzymu.

Św. Bonifacy - Cornelis Bloemaert (1603-1684), Public domain, via Wikimedia CommonsŚw. Bonifacy - Cornelis Bloemaert (1603-1684), Public domain, via Wikimedia CommonsWszyscy papieże cenili i wspierali działalność Bonifacego. Następca Grzegorza II, papież Grzegorz III mianował go arcybiskupem, a nakładając mu paliusz powierzył władzę organizowania życia i administracji Kościoła. Zachariasz potwierdził decyzje poprzedników. Do Stefana III Bonifacy wysłał po wyborze list z wyrazami uszanowania.

Bonifacy nie tylko ewangelizował i organizował administrację kościelną. Zakładał wiele klasztorów, męskich i żeńskich, aby promieniowały wiarą i kulturą. Sprowadził z Anglii wielu mnichów i mniszek, którzy szerzyli wśród ludzi nauki humanistyczne i sztukę.

Modlitwa o opiekę św. Antoniego

Sam Bonifacy pozostawił bogatą korespondencję. Napisał traktat Ars grammatica. Język łaciński był dla niego narzędziem do szerzenia wiary i kultury. Przypisuje mu się autorstwo traktatu Ars metrica. Zostawił też wiele utworów poetyckich. Zachowało się także piętnaście kazań Bonifacego.

Mając już 80 lat, udał się na misje na tereny dzisiejszej Holandii. Kiedy 5 czerwca 754 roku rozpoczynał w Dokkum Mszę św. dla zgromadzonej wspólnoty, napadli na nich poganie. Bonifacy wyszedł na przód i „zakazał swoim walczyć, mówiąc: ‘Zaniechajcie, syneczkowie, walk, porzućcie wojnę, bo świadectwo Pisma Świętego napomina nas, abyśmy nie odpłacali złem za zło, ale dobrem za zło. Oto nadszedł dzień od dawna upragniony, oto dzień naszego kresu; miejmy ufność w Panu!’” Wszyscy zginęli śmiercią męczeńską.

Audiencja Benedykta XVI - św. Bonifacy

Bonifacy został pochowany w klasztorze w Fuldzie. W ikonografii ukazywany jest w stroju biskupim lub jako mnich benedyktyński. Jego atrybutami są: kruk, lis, krzyż z podwójnym ramieniem – symbol legata papieskiego i księga Ewangelii przebita mieczem – taką znaleziono przy nim po męczeństwie.

DEON.PL

Wcześniej duszpasterz akademicki w Opolu; duszpasterz polonijny i twórca Jezuickiego Ośrodka Milenijnego w Chicago; współpracownik L’Osservatore Romano, Studia Inigo, Posłańca Serca Jezusa i Radia Deon oraz Koordynator Modlitwy w drodze i jezuici.pl;

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Patricia Cattaneo

Poznaj historię wielkiego człowieka. 24 000 uzdrowień i cudów. 4 000 000 pielgrzymów rocznie. To dzieje się teraz. Na czym polega fenomen tego świętego? Kim był? Jak żył? Aby odpowiedzieć na te pytania, trzeba bliżej...

Skomentuj artykuł

‘Porzućcie wojnę, odpłacajcie dobrem za zło’ – św. Bonifacy
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.