W Wielkim Poście modlę się za abp. Adama Szala. Wylosuj biskupa, którego otoczysz duchowym wsparciem

W Wielkim Poście modlę się za abp. Adama Szala. Wylosuj biskupa, którego otoczysz duchowym wsparciem
Abp Adam Szal. Fot. Archiwum BP KEP
DEON.pl

Arcybiskup Adam Szal urodził się 24 grudnia 1953 roku w Wysokiej k. Łańcuta. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1979 a biskupie w 2000. Abp Adam kieruje diecezją przemyską, a jego zawołanie biskupie brzmi: "Chwała Tobie, Trójco".

Współpracownikami abp. Adama Szala są bp Krzysztof Chudzio i bp Stanisław Jamrozek, oraz arcybiskup senior Józef Michalik, których również otaczamy naszą modlitwą.

Aby wylosować "swojego" biskupa, kliknij w baner:


Modlitwa za arcybiskupa Adama Szala i jego współpracowników, którą będziemy odmawiać w Wielkim Poście:

Panie Jezu, Ty zechciałeś zbudować Twój Kościół na ziemi, dlatego posłałeś Świętych Apostołów, aby nauczali i chrzcili wszystkie narody oraz prowadzili je na drodze do Zbawienia. Dziękujemy Ci za łaskę wiary, którą otrzymaliśmy za ich pośrednictwem i prosimy Cię: obdarz łaską naszego pasterza, księdza arcybiskupa Adama Szala, który pełni apostolską misję wśród nas.

Wybrałeś go spośród Twego ludu i ustanowiłeś biskupem, aby opiekował się i kierował tą trzodą, którą Duch Święty mu wyznaczył. Wspomóż go Panie, aby był dobrym pasterzem, który troszczy się o swą trzodę, pilnuje i przewodzi jej ze świętą mocą, mądrością w miłości.

Umocnij go i jego urząd, oraz błogosław mu pełnią Twych łask. Wzmacniaj w nim każdego dnia moc Ducha Świętego, którą otrzymał podczas święceń jako następca apostołów. Spraw, by miłość płynąca z Twego serca panowała w nim i by mądrość Ducha Świętego kierowała jego postępowaniem tak, aby jego słowa oraz czyny wydały bogate owoce duchowe i pomogły budować Twe królestwo w naszym kraju.

Prosimy Cię Panie, który jesteś miłosierny, daj mu, jego współpracownikom i nam wszystkim wciąż większą pewność Twojej miłości i opieki tak, abyśmy razem mogli podołać wszystkim trudnościom. Panie Boże, napełnij nasze serca cierpliwością i uczuciem pojednania. Nie pozwól, aby trudności i zwątpienie odwiodły nas od Ciebie, który przez Twój Krzyż i Zmartwychwstanie prowadzisz nas wszystkich w Twoim Świetle, Twym pokoju i radości.

O to prosimy Cię Boże, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. (źródło: Parafia w Bergen)

Pod Twoją obronę…

Koniecznie podziel się "swoim" biskupem na Facebooku i zainspiruj innych do modlitwy!


Cały Kościół bardzo potrzebuje naszej modlitwy. Dlatego w Wielkim Poście, zamiast klasycznych wyrzeczeń, proponujemy wam wyzwanie "WYLOSUJ BISKUPA". Polega ono na otoczeniu modlitwą konkretnego biskupa diecezjalnego, jego biskupów pomocniczych, biskupów seniorów oraz całej diecezji, której służą.

DEON.PL POLECATworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Andrzej Draguła

Niebanalne, esencjonalne i prowokujące do myślenia teksty o Kościele

Być z Kościołem, gdy przeżywa momenty swojej świetności, swój „złoty wiek”, nie jest trudno. Wyzwaniem stają się chwile, w których przechodzi on przez „noc”; okresy, gdy...

Skomentuj artykuł

W Wielkim Poście modlę się za abp. Adama Szala. Wylosuj biskupa, którego otoczysz duchowym wsparciem
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.