Ekologiczne rekolekcje wielkopostne #2 - Woda, która daje życie

Ekologiczne rekolekcje wielkopostne #2 - Woda, która daje życie
fot. Modlitwa w drodze

Bóg rozpoczynając swoje dzieło stwórcze, uruchamia pewien proces. Rzeczy dzieją się jedna po drugiej, w swoim rytmie, w harmonii. Słowa: niechaj się stanie są początkowym akordem tej Bożej symfonii, a wielkim finałem jest powtarzane każdego dnia: Bóg widział, że były dobre.

Wielki Post jest czasem szczególnym, kiedy chcemy wracać do tego, co najważniejsze, przywracać codziennemu życiu właściwe znaczenie. Proponowane na ten okres, we współpracy z Modlitwą w drodze, medytacje „A Bóg widział…”, oparte na biblijnym opisie stworzenia, poprowadzą nas do doświadczenia Tego, który jest początkiem wszystkiego, co było, jest i będzie. On stwarza, powołuje do istnienia. Każdy z nas jest chciany i potrzebny. Inaczej by nie zaistniał. Bóg nie daje życia bytom zbędnym. Odkrywanie tego pozwoli nam odnaleźć swoje miejsce i wypełnić to, co jest naszym przeznaczeniem.


A Bóg widział, że były dobre #2 - Woda – środowisko życia

I. Znajdź sobie wygodne miejsce… Uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem, twoim stwórcą… Wzbudź sobie pragnienie spotkania z Nim i otwartości na Jego działanie… Zrób jakiś gest uszanowania, by to wyrazić…

Bóg rozpoczynając swoje dzieło stwórcze, uruchamia pewien proces. Rzeczy dzieją się jedna po drugiej, w swoim rytmie, w harmonii. Słowa: niechaj się stanie… są początkowym akordem tej Bożej symfonii, a wielkim finałem jest powtarzane każdego dnia: Bóg widział, że były dobre…

Bóg nie daje życia bytom zbędnym. Odkrywanie tego pozwoli nam odnaleźć swoje miejsce i wypełnić to, co jest naszym przeznaczeniem.

Zatrzymaj się, aby posłuchać tej Boskiej muzyki w świecie, który cię otacza i w tobie samym… Wycisz swoje wnętrze… Posłuchaj dźwięków, które teraz do ciebie docierają… Nie zatrzymuj się na żadnym, nie musisz ich analizować… Po prostu posłuchaj tej muzyki życia, która gra w tobie i wokół ciebie właśnie w tym momencie…

II. Dzisiaj Bóg oddziela suchą powierzchnię od wód „górnych” i „dolnych”, stwarza dla ciebie przestrzeń życia i jego główną zasadę – wodę…

Woda ma znaczenie nie tylko materialne, ale jest też ważnym symbolem, elementem życia duchowego… Wystarczy pomyśleć o wodach potopu, Paschy i przejścia przez Morze Czerwone, o wodach tryskających ze skały na pustyni, o chrzcie w rzece Jordan, czy o wielu cudach, które dokonały się na wodach Jeziora Genezaret…

1. W wyobraźni zobacz i usłysz szemrzący, czysty górski strumyk... Popatrz, jak woda obmywa kamienie… Poczuj zapach życiodajnej wilgoci… Wsłuchaj się w łagodny szmer strumienia wody…

Woda stanowi najistotniejszy element wszelkich organizmów żywych. Rośliny korzystają z wilgoci, jaka jest nagromadzona w glebie… Woda stanowi ¾ masy ciała noworodka, a 60% masy ciała człowieka dorosłego… Każdy organizm żywy we wszystkich swoich komórkach ma przede wszystkim wodę jako podstawowy składnik…

Posłuchaj, jak w tobie odbijają się echem słowa Boga: niechaj powstanie sklepienie wód… Woda jest środowiskiem życia, najważniejszym jego elementem… Pomyśl o tym, jak dzielisz je z wszelkim organizmem żywym… Życie człowieka i całej przyrody ożywionej zależy od wody… Poczuj się częścią tego wielkiego ogólnoświatowego organizmu, dla którego woda jest środowiskiem życia…

2. Ostatnie dziesiątki lat, zwłaszcza czasy rozwoju przemysłowego, uświadamiają jak często brakowało ludzkości odpowiedzialności za to, by odpowiednio dbać o wodę jako środowisko życia i wspólne dziedzictwo… Przypomnij sobie, jak jeszcze niedawno wiele rzek było niemalże ściekami… Zobacz ich zaśmiecone odpadkami brzegi… Wróć oczyma wyobraźni do tych widoków… Przypomnij sobie obrazy olbrzymiego niemalże „kontynentu” śmieci, jaki pływa po Oceanie Spokojnym…

Pomyśl o tym przez chwilę… Jakie odczucia budzą w tobie te obrazy?... Poczuj się współodpowiedzialnym za to, co jako ludzkość czynimy na szkodę tego wspólnego środowiska życia, jakim jest woda…

3. Brak dostępu do czystej, pitnej wody jest klęską, która dotyka coraz większe grupy ludzi i coraz więcej obszarów na ziemi… Wyobraź sobie pustynię, albo pustynniejące obszary pól i lasów… Popatrz na wysychające rośliny, na umierające zwierzęta… Pomyśl o konsekwencjach, jakie brak dostępu do czystej wody powoduje dla ludzi, gdziekolwiek mieszkają…

Wiele z tych sytuacji pustynnienia ziemi czy zanieczyszczenia źródeł jest spowodowanych działalnością człowieka. Brak wyobraźni administratorów i użytkowników, bezmyślna i grabieżcza działalność przemysłowa, pogoń za zyskiem, spekulacje finansowe, a nawet działania militarne, są często powodem, że czysta woda, która jest darem i prawem wszystkich staje się zakładnikiem i orężem przeciwko drugiemu… Pomyśl o tym, jak ty korzystasz z daru wody… Porozmawiaj przez chwilę z Bogiem, twoim stworzycielem, o tym jak realizujesz Jego stwórczy zamysł w korzystaniu z daru wody…

III. Poczuj na nowo miejsce, w którym jesteś… Posłuchaj dźwięków… Postaraj się zapamiętać jakieś skojarzenie, obraz, intuicję, które wywołał w tobie temat wody… Pomyśl o tym, jakie obrazy wody, które odwołują się do historii biblijnych, nosisz w sobie… Jakie skojarzenia i emocje one w tobie wywołują?... Zrób jakiś gest uszanowania, aby wyrazić wdzięczność za ten czas medytacji…

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Szymon Hołownia

Czy zwierzęta idą do nieba, a jeśli tak, to gdzie są, gdy my jesteśmy w czyśćcu? 

Nowa książka Szymona Hołowni jest o tym, że Bóg nie stworzył zwierząt przez przypadek i cały czas jest...

Skomentuj artykuł

Ekologiczne rekolekcje wielkopostne #2 - Woda, która daje życie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.