Aniołowie. Ich moc i obecność w naszym życiu

Aniołowie. Ich moc i obecność w naszym życiu
Joel J. Miller, "Aniołowie. Ich moc i obecność w naszym życiu"
7 lat temu
Joel J. Miller / Wydawnictwo WAM

Słowo anioł wywołuje w umysłach wiele rozmaitych obrazów. Niektórzy wyobrażają sobie zwiewne skrzydlate istoty - dziewczęce i rozpromienione, w długich i cienkich jak pajęczyna sukniach. Inni widzą przysadziste, pucołowate cherubiny - dziecięce i przesłodzone, z miniaturowymi łukami i strzałami. Filmy i telewizja pokazując pozaziemskie istoty, wzmacniają te wyobrażenia, a muzyka rozrywkowa i nasze babcie rozwadniają słowo anioł do poziomu prostej czułostki.

Nie znacie bynajmniej aniołów.

AUGUSTYN

Ja chciałbym odmalować nieco inny obraz tej istoty, wykorzystując barwniki, które można znaleźć w Piśmie Świętym, sztuce, nabożeństwach, hymnach oraz nauczaniach starożytnego Kościoła chrześcijańskiego. Obraz, jaki powstaje na podstawie tych źródeł, jest w moim przekonaniu bardziej ekscytujący, bardziej zatrważający; w większym stopniu uczy pokory i inspiruje, w końcu jest bardziej realny niż nasze popularne wyobrażenia.

Co mnie uderza, to przede wszystkim znaczenie tej realności. Wiele ludzi nie wierzy w anioły. To nic nowego. W czasach Jezusa Saduceusze także zaprzeczali ich istnieniu. Ale w wierze chrześcijańskiej od początku leżało przekonanie o aktywnej obecności aniołów w życiu bożych ludzi. A jeśli takie założenie jest prawdziwe? Czy miałoby na nas jakikolwiek wpływ? Czy wpływa na nas teraz? Myślę, że tak, i mam nadzieję na stronach niniejszej książki pokazać jak to się dzieje - szczególnie w jaki sposób aniołowie doprowadzają nas do zbawczego doświadczenia Chrystusa i jak przez nie przeprowadzają.

Zawsze wierzyłem w aniołów. Ale przez długi czas moja wiara pozostawała niesprawdzona i niezbadana. Aniołowie jawili mi się jako odległe, dwuwymiarowe, przypominające bardziej bajkowe niż rzeczywiste postacie. Jednak pewnego razu natknąłem się na zacytowany na początku niniejszej książki fragment z Państwa Bożego św. Augustyna, w którym autor sugeruje nie tylko to, że aniołowie istnieją, ale że pozostajemy z nimi w szczególnej relacji, że niebo i ziemia połączone są pewnym braterstwem. Ten fragment zapoczątkował zmianę mojego zapatrywania. Przedstawiał wizję aniołów jako istot trójwymiarowych, bezpośrednio dostępnych i osobowych. Dla starożytnych chrześcijan wyobrażenie to było prostym założeniem oraz przedmiotem łatwej wiary. Być może pod koniec podróży, w którą się wybieramy, będzie ono tym samym dla nas.

Nasza droga jest dość prosta. W niniejszym rozdziale zajmiemy się wiarą pierwszych świętych, związaną z pochodzeniem i naturą aniołów. Jacy oni są? Co robią? Rozdział drugi przedstawia nagły zwrot w historii, w której upadek szatana i jego aniołów jest czymś więcej niż komplikacją fabuły; jest to kosmiczna katastrofa. Rozdział ten zgłębia tę katastrofę, jak również upadek rodzaju ludzkiego i wynikające z niego nasze odsunięcie się od Boga. Rozdział trzeci opisuje dramatyczną historię Izraela. Zobaczymy, jak poprzez aniołów Bóg czuwał nad swym narodem wybranym i ochraniał go po to, by ten mógł wydać Chrystusa, Pana zastępów. Rozdział czwarty przedstawia Jego triumf nad szatanem oraz nasz w udział tym zwycięstwie i ponowne połączeniem z Bogiem.

Rozdziały te, przywołując wydarzenia z przeszłości, mają charakter historyczny. Kolejne są bardziej osobiste; opisują czasy i miejsca teraźniejsze, w których najczęściej dochodzi w naszym życiu do styczności z aniołami. Rozdział piąty traktuje o roli aniołów stróżów, którzy niczym pasterze ochraniają nas i prowadzą na drodze do Boga. Rozdział szósty bada, jak aniołowie towarzyszą nam w praktykach religijnych: w modlitwach, uwielbieniu i uczestnictwie w sakramentach. W końcu rozdział siódmy ukazuje nam sprawy ostateczne. Zgodnie ze starożytnym chrześcijańskim przekonaniem, aniołowie towarzyszą każdemu z nas w momencie śmierci. Będą również towarzyszyć Chrystusowi przy jego powtórnym przyjściu.

Mam nadzieję, że podczas lektury tych siedmiu rozdziałów dostrzeżemy zarys szeroko zakrojonej i dramatycznej historii zbawienia, historii, w którą nasi starożytni przodkowie wierzyli z całego serca, historii, w której aniołowie odgrywają kluczową rolę. Czy takie stwierdzenie nie jest przypadkiem przesadne? Chyba nie. W końcu w pierwszym rozdziale Listu do Hebrajczyków św. Paweł Apostoł zadaje pytanie o aniołów: "Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?".

Aniołowie. Ich moc i obecność w naszym życiu - zdjęcie w treści artykułuCzyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? Aniołowie są realni. Taką tezę stawia autor książki "W objęciach aniołów". Ale jacy oni są? I kim są? Chcę przeczytać tę książkę >>

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Aniołowie. Ich moc i obecność w naszym życiu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.