Niezłomni Ludzie Kościoła

Niezłomni Ludzie Kościoła
"Niezłomni Ludzie Kościoła. Sylwetki", Wydawnictwo WAM
10 lat temu
Logo źródła: WAM Wydawnictwo WAM

W latach 1944-1989 Kościół katolicki w Polsce, nie po raz pierwszy w dziejach, chronił wartości religijne i narodowe, wychowywał kolejne pokolenia kapłanów i katolików świeckich - łączył nas, Polaków, w wierze oraz wierności określonym normom moralnym.

A przez samo swe istnienie usuwał negatywne skutki procesu sowietyzacji, któremu ulegaliśmy za sprawą narzędzi pozostających w gestii ówczesnego państwa. Państwem tym zarządzali zaś politycy komunistyczni, wzorujący się w swojej polityce wyznaniowej - szczególnie w pierwszym dziesięcioleciu po wojnie - na doświadczeniach bolszewickiej Rosji z lat 1918-1939. Powyższa prawda o wyjątkowym wpływie ludzi Kościoła na podtrzymywanie w narodzie ducha oporu wobec komunizmu jest widoczna przez pryzmat badań naukowych poświęconych relacjom państwo - Kościół, ale także poprzez biografie konkretnych osób - biskupów, kapłanów, zakonnic, zakonników, katolików świeckich.

NOTATKA SŁUŻBOWA

W dniu 21.01 1989 r. o godz. 10.45 dokonałem oględzin zewnętrznych zwłok ks. S. Niedzielskiego, znajdujących się w pokoju plebanii przy u. Powązkowskiej w Warszawie.

Zwłoki leżały w pierwszym pokoju plebanii, wzdłuż ściany okiennej przy kaloryferze, ułożone na brzuchu i prawym boku. Głowa zwrócona była w stronę otwartej szafy wnękowej, w której znajdowała się bielizna.

Powojenna historia Kościoła katolickiego w Polsce, w tym szeroko pojętego stanu duchownego, jest już dziś dobrze znana. Szczególnie od 1989 r. wielu historyków zapisało niejedną stronicę, dowodząc, iż w latach 1947-1989 kapłani diecezjalni, zakonnicy i siostry zakonne, a także aktywni katolicy świeccy, stanowili - zdaniem władz komunistycznych - największą przeszkodę w procesie wdrażania w Polsce marksistowskiego postępu. Należało zatem tak instytucje kościelne, jak też wiernych inwigilować i poddawać represjom, a dzieła przez nich tworzone deprecjonować lub marginalizować, spychając wiarę do sfery prywatnej.

W latach 1944-1989 Kościół katolicki w Polsce, nie po raz pierwszy w dziejach, chronił wartości religijne i narodowe, wychowywał kolejne pokolenia kapłanów i katolików świeckich - łączył nas, Polaków, w wierze oraz wierności określonym normom moralnym. A przez samo swe istnienie usuwał negatywne skutki procesu sowietyzacji, któremu ulegaliśmy za sprawą narzędzi pozostających w gestii ówczesnego państwa. Państwem tym zarządzali zaś politycy komunistyczni, wzorujący się w swojej polityce wyznaniowej na doświadczeniach bolszewickiej Rosji z lat 1918-1939.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Niezłomni Ludzie Kościoła
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.