Święty Juda Tadeusz pomoże ci w sprawach trudnych i beznadziejnych. Módl się do niego w ciężkim strapieniu

Święty Juda Tadeusz pomoże ci w sprawach trudnych i beznadziejnych. Módl się do niego w ciężkim strapieniu
(fot. neonbrand / unsplash)
6 lat temu
Stanisław Mrozek SJ

Jeśli modlitwa człowieka może poruszyć Boga, co dopiero może zrobić modlitwa ofiarowana za nas przez świętych! Dobrze, że przez życie nie idziemy sami, ale w ich towarzystwie. Okazują się bowiem skutecznymi orędownikami.

Dawne i czcigodne było w narodzie żydowskim imię Judy. Nosił je przecież syn patriarchy Jakuba, którego potomkowie mieli być i byli faktycznie władcami Izraela. Jakub przepowiedział także, że z pokolenia Judy przyjdzie Zbawiciel świata (Rdz 19, 35; 35, 23).  Imię Juda znaczy tyle, co "godny czci" (Juda od hebr. jada- chwalić, dziękować). Największą chwałą okrył jednak to imię syn kapłana Matatiasza, który stanął na czele powstania i wyzwolił swój naród z niewoli syryjskiej (1 i 2 Księga Machabejska).

W gronie Apostołów dwóch nosiło to imię: nasz Święty i Judasz Iskariota, zdrajca. Św. Juda miał przydomek Tadeusz. Wyraz ten znaczy tyle, co "odważny" (Tadeusz od aram. tadda- pierś; godny czci, odważny). Nie wiemy, dlaczego Ewangeliści nadali ten przydomek Judzie Apostołowi. W Ewangeliach świętych raz tylko osobno figuruje św. Juda, kiedy to przy Ostatniej Wieczerzy zapytał on Pana Jezusa: "Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?" Zasadne jest przypuszczenie, że św. Tadeusz przystępując do grona Apostołów, kierował się interesem własnym, perspektywą zrobienia przy Chrystusie-Mesjaszu kariery. Ta myśl nie opuszczała go jeszcze w ostatnich chwilach pobytu Pana Jezusa na ziemi (J 14, 22). Dopiero po Zesłaniu Ducha Świętego zrozumiał on i inni Apostołowie, że Chrystus Pan mówił o królestwie duchowym, nadprzyrodzonym. Przypisywane mu imię i godność "brata Pańskiego" wzięło się z przekonania, że należał do rodziny Jezusa przez swoją matkę, choć nie wiadomo, jaki stopień pokrewieństwa łączył Go z Jezusem.

Św. Juda Tadeusz zostawił piękny List, który należy do ksiąg Pisma Świętego. To dowodzi, że św. Juda był człowiekiem wykształconym. Nie musiał go sam pisać odręcznie, ale - jak to było wówczas w powszechnym zwyczaju - mógł go podyktować. Na wstępie Listu przedstawia się jako brat Jakuba. Nie wspomina natomiast ani słowem o tym, żeby miał być bratem Szymona. Na tej podstawie współczesna egzegeza odrzuca pokrewieństwo Judy z Szymonem. To jednak byłby za słaby argument. Św. Juda mógł powoływać się na św. Jakuba, gdyż był on wtedy biskupem Jerozolimy, pierwszej gminy chrześcijańskiej.

Język św. Judy jest jędrny i plastyczny. Pana Jezusa, na którego pokrewieństwo mógłby się powoływać, nazywa Panem, a siebie Jego sługą (w. 1, 4 itp.). List ten napisał św. Juda około roku 67, gdyż zapożycza w nim pewne zwroty z Listu św. Piotra. Tradycja starochrześcijańska przekazała nam nowe informacje o św. Judzie Tadeuszu. I tak, Hegezyp, który żył w wieku II podaje, że Apostoł był żonaty, gdy przystąpił do grona uczniów Pana Jezusa, podobnie jak św. Piotr. Późniejsze świadectwa głoszą, że św. Juda po Zesłaniu Ducha Świętego głosił Ewangelię w Palestynie, w Syrii, w Egipcie i Mezopotamii. Śmierć męczeńską miał ponieść w Libanie lub w Persji. W Edessie powstała legenda, że św. Juda miał spotkać się z tam tejszym królem Abgarem i w ten sposób miał spełnić obietnicę Pana Jezusa. Król bowiem zaprosił Pana Jezusa do siebie. Chrystus Pan miał mu przyrzec, że mu pośle swojego ucznia.

Kult św. Judy Tadeusza był żywy w wielu krajach, także w Polsce. Św. Juda Tadeusz odbierał i nadal odbiera cześć jako patron od spraw beznadziejnych. W wielu kościołach naszej Ojczyzny odbywają się raz w tygodniu specjalne nabożeństwa ku czci św. Judy Tadeusza z odczytaniem próśb i podziękowań. Święty miał w Polsce swoje sanktuaria. Np. jeszcze dzisiaj w Warszawie w kościele misjonarzy gromadzą się spore grupy wiernych na cotygodniowe nabożeństwo ku Jego czci. Prężnie działa parafia pod Jego wezwaniem na warszawskiej Sadybie; jest poza tym patronem diecezji siedleckiej. Imię św. Tadeusza należy u nas do często spotykanych.Ikonografia przedstawia św. Judę Tadeusza z pałką lub włócznią w ręku, od których miał ponieść śmierć męczeńską. Przedstawia także świętego z obrazem Pana Jezusa. Według bowiem legendy miał on wizerunkiem Pana Jezusa uzdrowić Króla Abgara w Edessie.

Osobiście żywię szczególną cześć i wdzięczność dla św. Judy Tadeusza. Pozwolę sobie na króciutkie świadectwo. Wszystko zaczęło się w latach szkoły podstawowej, kiedy mówiono, że jestem trudnym dzieckiem. Wynikało to pewnie z tego, że byłem bardzo chorowity, a jednocześnie żywy w kontaktach z bliźnimi. Jedna z sióstr powiedziała mi, że jej kaktus wyrośnie na dłoni, jeśli ja będę księdzem. Słysząc, że Juda Tadeusz jest patronem od spraw trudnych, a nawet beznadziejnych, postanowiłem przy bierzmowaniu obrać Go sobie za Patrona. I od tego czasu zawsze mogę liczyć na Niego tak w sprawach związanych z wiernością swojemu powołaniu, jak i w sprawach zdrowotnych. Przeszedłem w życiu wiele operacji, niekiedy trudnych i skomplikowanych. Po jednej z nich - na cystę w gardle - nie goiła mi się rana. Konsultacje z lekarzami nie przynosiły żadnego skutku. Poszedłem na "konsultację" przed obraz św. Judy Tadeusza czczonego w naszym kościele. Poprosiłem mojego Patrona od bierzmowania, by zechciał mnie swoim możnym orędownictwem poratować. W czasie tej modlitwy przyszła mi myśl, by zakupić balsam kapucyński, o którym ongiś słyszałem, że ma także właściwości gojenia ran. Gdy zacząłem go stosować, dolegliwości ustały i mogłem swobodnie jeść i pić.

MODLITWA DO ŚW. JUDY TADEUSZA W CIĘŻKIM STRAPIENIU

O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy.

O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.

O święty mój Orędowniku, Ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
3,51 zł
3,90 zł
Święty Juda Tadeusz żył w I wieku. Był jednym z dwunastu apostołów i krewnym Pana Jezusa (zob. Mk 6,3; Mt 12,46). Po wniebowstąpieniu Chrystusa wyruszył do Edessy, gdzie dzięki darom udzielonym przez Ducha Świętego leczył...

Skomentuj artykuł

Święty Juda Tadeusz pomoże ci w sprawach trudnych i beznadziejnych. Módl się do niego w ciężkim strapieniu
Komentarze (21)
WC
~Wyznawczyni Chrystusa
22 września 2020, 01:29
Polecam uciekanie się do Św. Judy Tadeusza w sprawach trudnych i beznadziejnych. Dzięki Jemu moje modlitwy zostały wysłuchane. Dziękuję Ci Św. Judo Tadeuszu, że uwolniłeś mnie z mojego utrapienia i ucisku, i nie pozwoliłeś mi dłużej się smucić, a nie było wyjścia z tej trudnej sutuacji i już nie miałam na nic nadzei. Wszystko wydawało się być stracone. Bóg zapłać.
DE
~Dziewanna Em
5 września 2020, 02:07
Dziękuję Św. Judo Tadeuszu za Twoje wstawienictwo w mojej sprawie. Dziękuję, że nie zostawiłeś mnie w moim ciężkim strapieniu. Wdzięczny jestem za Twoje wstawienictwo w tej sprawie. Dziękuję za cud. Bóg zapłać.
DJ
~Dagmara Jachimiak
3 sierpnia 2020, 10:50
Dziekune Sw.Tadeuszu Juda zenigdy mnie nie opuszczasz i zawsze jestes ze mna
ZM
~Zagadkowa Madzia
24 lipca 2020, 01:02
Dziękuję Ci Św. Judo Tadeuszu za Twoje wstawienictwo w mojej potrzebie. Dziękuję, że przyszedłeś mi z pomocą w sytuacji po ludzku bez wyjścia. Polecam Twoje wstawienictwo. Bóg zapłać
AK
~Ania Ko
18 lipca 2020, 12:20
sw Judo z calego serca blagam Cie bys sprawił by Jarek zabrał mnie w styczniu na zawsze
AK
~Anita Kaźmierczak
8 lipca 2020, 14:22
Święty Judo Tadeuszu z całego serca BŁAGAM Cię o pomoc, wstawiennictwo u Boga Ojca w intencji znalezienia przeze mnie pracy ....
SH
~Sweet Heart
8 lipca 2020, 09:54
Dziękuję Ci Św. Judo Tadeuszu za Twoje wstawienictwo w moich sprawach. Dziękuję, że dzięki Tobie moje modlitwy stały się skuteczne przed tronem Boga, szczególnie dziękuję za uwolnienie mnie od mojego prześladowcy i ocalenie relacji z z osobą na której mi zależało. Proszę o Twoje dalsze wstawienictwo w sprawach Bogu wiadomych. Amen
KP
~Krewna Potrzebującej
6 lipca 2020, 22:46
Sw Judo Tadeuszu proszę wstaw się u Boga za moją zmarła krewną ,daj jej dostąpić królewstwa niebieskiego i oglądać oblicze naszego Pana
KG
~Krzysztof Gdynianin
30 czerwca 2020, 10:48
Św. Judo Tadeuszu, proszę o wstawiennictwo w mej tak ciężkiej chorobie. Niech Pan Cię wysłucha.
BM
~Bogusława Marek
26 czerwca 2020, 18:45
Sw Juda Tadeuszu proszę o opiekę w moim zagmatwanym świecie , wstawiaj się za mną u Pana Boga
NN
~Nikt Nobody
26 czerwca 2020, 07:20
Św. Judo Tadeuszu dziękuję za Twoje potężne i skuteczne wstawienictwo w moich dwóch bardzo trudnych sprawach. Dziękuję za zwycięstwo nad moimi nieprzyjaciółmi i o uzdrowienie i ocalenie relacji, która jest dla mnie ważna. Polecam Twoje wstawienictwo dla innych modlących się w trudnej sytuacji. Bóg zapłać.
JG
~Janusz Gawelek
23 czerwca 2020, 23:45
Proszę o wstawiennictwo dla bliskiej znajomej która jest w trudnej sytuacji rodzinnej
JG
~Janusz Gawelek
23 czerwca 2020, 23:41
Wspieraj i pomagaj w codziennym życiu mojej rodzinie
HW
~Helena Wrona
23 czerwca 2020, 18:02
Błogosław mojej rodzinie swiety Juda Tadeuszu
JK
~Jola Kowal
23 czerwca 2020, 16:18
Proszę o pomoc w relacji rodzinnej , pomóż mi sw Juda
EN
~Ewa Nwak
23 czerwca 2020, 00:34
Proszę o wsawenncw u Boga
AM
~Alicja Mirek
22 czerwca 2020, 23:30
Święty Juda Tadeuszu błagam cię o pomoc dla syna aby wyszedł z nałogu alkoholu i ułożył sbie życie z dziewczyną w stanie błogosławionym, pomóż mi,blagam
BN
~Beata Niewiadomska
9 czerwca 2020, 13:36
Św Tadeuszu Judo prosze o pomoc i laski dla brata mojego. Dla siebie o nic nie proszę lecz dla brata. B;agam wstawa się za nim u Boga.
EZ
Ewa Zurawska
19 maja 2020, 06:20
Św Judo Tadeuszu błagam Cię pomóż uwolnić się córce od byłego partnera tyrana i msciwego podlego chorego psychicznie człowieka który ze swoją rodziną niszczy ją i nas.pozwol nam żyć w spokoju .Bóg zapłać za modlitwy św Judo Tadeuszu patronie od spraw trudnych i beznadziejnych
SP
~Sławomira Panna
23 kwietnia 2020, 00:27
Św. Judo Tadeuszu dziękuję, że poparłeś moje modlitwy przez tronem Boga Wszechmocnego. Dzięki Tobie moje modlitwy zostały spełnione. Bóg zapłać
PZ
~Paula Zaczerwieni
18 kwietnia 2020, 00:50
Św. Judo Tadeuszu dziękuję Ci za wstawienictwo w mojej potrzebie i za pomoc w moim utrapieniu. Proszę Św. Judo Tadeuszu módl się za tymi, którzy nie mają nadziei ratunku, pomnóż nam wiary i daj wytrwałosc w modlitwie. Bóg zapłać.

Skomentuj artykuł

Święty Juda Tadeusz pomoże ci w sprawach trudnych i beznadziejnych. Módl się do niego w ciężkim strapieniu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.