23 stycznia. Niedziela Słowa Bożego w Kościele katolickim

23 stycznia. Niedziela Słowa Bożego w Kościele katolickim
Papież Franciszek ustanowił Niedzielę Słowa Bożego (fot. Grzegorz Gałązka)
KAI/mk

Z inicjatywy papieża Franciszka 23 stycznia br. obchodzona będzie w Kościele kolejna Niedziela Słowa Bożego.

Niedziela Słowa Bożego obchodzona będzie w całym Kościele. Zainicjował ją Franciszek w 2019 r., aby “w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”.

- Ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego, papież akcentuje rolę Kościoła jako wspólnoty, w której Słowo Boże winno być odczytywane, rozważane, kontemplowane i którym Kościół się modli - zauważa ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego św. Jana Pawła II.

Biblista przypomniał, iż wedle nauczania Kościoła, biorąc do ręki ewangelie z umiłowaniem i szacunkiem, wierny bierze do ręki Ciało Chrystusa. “

DEON.PL POLECA

- Dla naszych dusz i naszego myślenia Ewangelia jest potrzebna jak tlen podtrzymujący życie i stanowi źródło chrześcijańskiego dynamizmu i zaangażowania - powiedział ks. Witczyk KAI.

W indywidualnym jak i wspólnotowym rozważaniu Pisma Świętego może być pomocna bezpłatna aplikacja „Dzieło Biblijne”. Zawiera ona naukowy komentarz do wszystkich czytań, łącznie z Psalmem.

- Aplikacja ma być pomocą dla księży, katechetów i wszystkich ludzi dla solidnej, naukowej refleksji nad Pismem Świętym – podkreśla ks. Marcin Zieliński, wiceprzewodniczący Dzieła Biblijnego św. Jana Pawła II i twórca aplikacji.

Ustanowienie Niedzieli Słowa Bożego przez papieża Franciszka

Franciszek ogłosił ustanowienie Niedzieli Słowa Bożego w Liście Apostolskim z 30 września 2019 r. Inicjatywa ma służyć temu, „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”.

Dokument został podpisany w 1600. rocznicę śmierci św. Hieronima, który przetłumaczył Pismo święte z greki na łacinę. Niedziela Słowa Bożego obchodzona jest w III niedzielę okresu zwykłego. W tym roku będzie to 23 stycznia.

Papież wskazuje, że Biblia nie może być dziedzictwem tylko nielicznych, ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych. Wskazuje na znaczenie homilii i apeluje do kapłanów, by poświęcili odpowiednio dużo czasu na jej przygotowanie.

„Od nas, kaznodziejów, oczekuje się raczej, że będziemy się starać nie rozciągać ponad miarę przemądrzałych homilii lub poruszać nieodpowiednich argumentów” – wskazał papież Franciszek.

Warto dodać, że w Kościele w Polsce już od 2008 roku obchodzony jest Tydzień Biblijny. Inauguruje go Niedziela Biblijna, podczas której od pięciu lat organizowane jest Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Wydarzenie obchodzone jest w II niedzielę po Wielkanocy. W tym roku przypada ona 1 maja.

Tradycyjnie już patronat nad Narodowym Czytaniem Pisma Świętego objęli Przewodniczący KEP i Premier RP. W tym roku wydarzeniu towarzyszy motto: “Słowa moje są Duchem i Życiem” (por. J 6,63)

Organizatorem Narodowego Czytania Pisma świętego jest „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”. Jest to publiczne stowarzyszenie wiernych erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski.

Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych.

Przewodniczącym Dzieła Biblijnego jest ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, który jest także przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Papież Franciszek, Stefan von Kempis

Daj się rozpalić Słowu

Stary i zniszczony egzemplarz Biblii towarzyszy Franciszkowi od kilkudziesięciu lat. To najcenniejszy skarb naszego papieża, świadek jego radości i płaczu, prawdziwe źródło jego Ewangelicznej energii. Dla Franciszka Biblia nie jest pięknym...

Skomentuj artykuł

23 stycznia. Niedziela Słowa Bożego w Kościele katolickim
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.