"Bądźcie wiarygodnymi świadkami wiary"

"Bądźcie wiarygodnymi świadkami wiary"
(fot. CTV)
8 lat temu
KAI / wm

Aby być wiarygodnym świadkiem wiary, trzeba żyć dla Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, przemieniając własne życie według najwyższych wymogów bezinteresowności. Przypomniał o tym Benedykt XVI w przemówieniu do członków Wspólnoty Kolegium Capranica z Rzymu, których przyjął na audiencji 20 stycznia w Sali św. Klemensa Watykańskiego Pałacu Apostolskiego.

Wyrażając radość z przyjęcia - jak co roku - wykładowców i słuchaczy tej placówki, będącej jednym z rzymskich seminariów duchownych, papież nawiązał do przypadającego jutro święta św. Agnieszki, patronki Kolegium. Zwrócił uwagę, że jej podwójny tytuł - dziewicy i męczennicy - podkreśla całość wymiarów przyjaźni z Chrystusem. "Chodzi o pełnię świętości, której wymagają także od was wiara chrześcijańska i szczególne powołanie kapłańskie, przez które Pan was wezwał i łączy z sobą" - stwierdził Ojciec Święty. Zaznaczył, że dla św. Agnieszki męczeństwo oznaczało "wielkoduszną i wolną akceptację ofiary z własnego, młodego życia w całej jego pełni i bez zastrzeżeń, aby Ewangelia była głoszona jako prawda i piękno, które rozświetlają istnienie".

Swym męczeństwem Agnieszka pieczętuje również inny ważny składnik swego życia, jakim jest dziewictwo dla Chrystusa i Kościoła - mówił dalej Benedykt XVI. Wyjaśnił, że całkowity dar z męczeństwa został bowiem przygotowany przez świadomy, wolny i dojrzały wybór dziewictwa, które jest świadectwem woli całkowitego należenia do Chrystusa. "Jeśli męczeństwo jest ostatecznym aktem bohaterstwa, to dziewictwo jest owocem długotrwałej przyjaźni z Jezusem, dojrzewającej w stałym słuchaniu Jego Słowa, w dialogu modlitwy i w spotkaniu eucharystycznym" - zauważył papież.

 

Zwrócił następnie uwagę, że także formacja kapłańska wymaga integralności, pełni, ćwiczeń ascetycznych, wytrwałości i heroicznej wierności we wszystkich swych aspektach. W głębi tego wszystkiego musi być mocne życie duchowe, ożywiane przez intensywną więź z Bogiem w wymiarze zarówno osobowym, jak i wspólnotowym, ze szczególną troską o liturgię i korzystanie z sakramentów. Życie kapłańskie wymaga coraz większego dążenia do świętości, jasnego "sensus Ecclesiae" i otwarcia się na braterstwo bez wyjątków i podziałów - tłumaczył Ojciec Święty. Dodał, że częścią drogi świętości kapłana jest także jego wybór na rzecz wypracowania, z Bożą pomocą, własnej inteligencji i zaangażowania, prawdziwej i mocnej kultury osobistej, będącej owocem stałych i pełnych zapału badań.

Papież przypomniał, że zaangażowanie na drodze świętości i solidna formacja kulturalna są zgodne z pierwotnymi zamiarami twórcy Kolegium, kard. Domenico Capraniki, który założył je 555 lat temu. "Miejcie zawsze głębokie poczucie historii i tradycji Kościoła!" - zaapelował Ojciec Święty. Wezwał też swych gości, aby byli wrażliwi na fakt, że ich placówka znajduje się w Rzymie i już w budynku, w którym studiują, mogą namacalnie obcować z całą głębią tradycji katolickiej. Lata studiów w tym miejscu pozwalają też na szczególną bliskość z Następcą św. Piotra, dzięki czemu można wyjątkowo jasno odczuwać powszechne wymiary Kościoła i pragnienie dotarcia z Ewangelią do wszystkich narodów.

"Z przyjaźni, która rodzi się z życia razem, uczcie się poznawać różne sytuacje narodów i Kościołów lokalnych na świecie oraz kształtować wizję katolicką. Przygotujcie się do bycia blisko każdego człowieka, którego spotkacie, nie pozwalając, aby jakakolwiek kultura mogła być przeszkodą dla Słowa życia, którego jesteście głosicielami także swoim życiem" - zaznaczył Benedykt XVI. Na zakończenie życzył przyszłym kapłanom, aby pośród codziennych trudów, "zakorzenieni w pięknie prawdziwej tradycji i zjednoczeni głęboko z Chrystusem", byli zdolni do zaniesienia Go do swych wspólnot "z prawdą i radością".

Kolegium Capranica jest jedną z najważniejszych instytucji kościelnych w Rzymie. Założył je 5 stycznia 1457 kard. Domenico Capranica (1400-58), od którego wzięło swoją nazwę. Było ono przeznaczone przede wszystkim dla niezamożnej młodzieży Rzymu i okolic, aby zdobywała odpowiednią formację kapłańską. Z czasem Kolegium stało się jedną z najbardziej prestiżowych placówek naukowo-kształceniowych Wiecznego Miasta, z której wyszło wielu wybitnych kapłanów i wyższych hierarchów. Capranikę ukończyli m.in. przyszli papieże: Benedykt XV (1914-22) i Pius XII (1939-58). Dwukrotnie - w 1980 i 1992, zawsze 21 stycznia - odwiedził te uczelnię Jan Paweł II.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Bądźcie wiarygodnymi świadkami wiary"
Komentarze (2)
S
sn
20 stycznia 2012, 18:57
Może chodziło o mały świat czyli światek, też ma trochę sensu.
G
gizmo
20 stycznia 2012, 18:39
świaDkami

Skomentuj artykuł

"Bądźcie wiarygodnymi świadkami wiary"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.