Bp Kamiński zawiesił celebrowanie mszy trydenckiej w diecezji warszawsko-praskiej

Bp Kamiński zawiesił celebrowanie mszy trydenckiej w diecezji warszawsko-praskiej
fot. Salve NET / YouTube
KAI / pk

"Do czasu wskazania miejsca, gdzie celebrowana będzie Eucharystia według Mszału Rzymskiego z 1962 r. oraz powołania prezbitera, który będzie sprawował opiekę duszpasterską nad tą grupą, zawieszone zostają na terenie diecezji warszawsko-praskiej wszelkie liturgie według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego" - napisał w liście hierarcha.

Zgodnie z Motu proprio papieża Franciszka Traditionis custodes (Strażnicy Tradycji) z 16 lipca br., w którym papież wprowadził nowe zasady odnośnie życia liturgicznego, zwłaszcza sprawowania liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r., biskup diecezji warszawsko-praskiej zawiesił wszelkie liturgie według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

W diecezji warszawsko-praskiej tzw. msze według Mszału Rzymskiego z 1962 r. celebrowane były w kilku kościołach. W swoim liście do prezbiterów i wiernych bp Kamiński napisał, że zgodnie z decyzją papieża jest zobowiązany do wyznaczenia miejsc sprawowania liturgii według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego dopiero po konsultacjach z proboszczami tych parafii, w których dotychczas je sprawowano, aby się upewnić się, że "nie były to wspólnoty, w których podważano ważność i prawowitość reformy liturgicznej, nakazów Soboru Watykańskiego II i Magisterium papieży".

Po drugie, biskup przypomniał, że od dnia 16 lipca 2021 r. prezbiterzy utracili prawo sprawowania liturgii w rycie nadzwyczajnym. Biskup poprosił, by kapłani, którzy chcą ją nadal celebrować, zwrócili się do niego z pisemną prośbą o zgodę do końca sierpnia 2021 r. Przypomniał warunki podane w Motu proprio: "umiejętność posługiwania się Mszałem Rzymskim z 1962 r., znajomość języka łacińskiego w stopniu pozwalającym na pełne zrozumienie rubryk i tekstów liturgicznych". Biskup napisał, że przed wydaniem zgody nałożono na niego obowiązek skonsultowania kandydatur ze Stolicą Apostolską i dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii będzie mógł pozwolić na celebrowanie przez nich Mszy św. w rycie nadzwyczajnym.

Biskup warszawsko-praski w swoim liście powtórzył prośbę papieża Franciszka "o czuwanie, by każda liturgia była sprawowana godnie i z dochowaniem wierności księgom liturgicznym promulgowanym po Soborze Watykańskim II, bez ekscentryczności, które łatwo przeradzają się w nadużycia".

Biskup Kamiński postanowił w najbliższym czasie odnowić skład Komisji Muzyki Sakralnej i powołać w diecezji Komisję Liturgiczną. Obie komisje opracują jasne zasady pomocne w zadbaniu o godziwość, dyscyplinę i piękno liturgii w diecezji warszawsko-praskiej, zarówno tej sprawowanej w rycie zwyczajnym, zgodnej z dekretami Soboru Watykańskiego II i będącej jedynym wyrazem lex orandi rytu rzymskiego, jak i liturgii sprawowanej według Mszału Rzymskiego z 1962 roku w wyznaczonym miejscu.

Na zakończenie bp Romuald Kamiński oznajmił, że "do czasu wskazania miejsca, gdzie celebrowana będzie Eucharystia według Mszału Rzymskiego z 1962 r. oraz powołania prezbitera, który będzie sprawował opiekę duszpasterską nad tą grupą, zawieszone zostają na terenie diecezji warszawsko-praskiej wszelkie liturgie według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego".

W miniony piątek, 16 lipca 2021 roku, papież Franciszek ogłosił List Apostolski w formie Motu proprio Traditionis custodes (Strażnicy Tradycji), którym wprowadził nowe zasady odnośnie życia liturgicznego, zwłaszcza sprawowania liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r.

 

Źródło: KAI / pk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Raniero Cantalamessa OFMCap

Droga wiary jest zapisana w Credo

Dla chrześcijan Credo to znacznie więcej niż recytowanie dogmatu. To publiczne wyznanie, że prawdy wiary stały się treścią ich życia. Czy jesteśmy świadomi, co tak naprawdę deklarujemy, ilekroć powtarzamy...

Skomentuj artykuł

Bp Kamiński zawiesił celebrowanie mszy trydenckiej w diecezji warszawsko-praskiej
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.