Delegaci Wspólnot Życia Chrześcijańskiego w Buenos Aires: to konkretne powołanie osób świeckich

Delegaci Wspólnot Życia Chrześcijańskiego w Buenos Aires: to konkretne powołanie osób świeckich
(fot. CVX / cvx-clc.net)
Leszek Mądrzyk SJ / pch

XVII Światowe Zgromadzenie WŻCh odbyło się w Argentynie, w kolegium San Miguel, gdzie mieści się ośrodek rekolekcyjny Centro Loyola. Przez ponad 20 lat najpierw studiował, a potem pracował w tym miejscu obecny papież Franciszek.

Całe spotkanie, skupione wokół hasła: WŻCh jako dar dla Kościoła i świata, było okazją do ciekawej i pogłębionej refleksji nad sposobem przeżywania tego konkretnego powołania osób świeckich. Zakończyła je uroczysta msza święta we wspomnienie św. Ignacego. Uczestniczyli w nim delegaci wspólnot z ponad siedemdziesięciu krajów.

DEON.PL POLECAWspólnoty te już od ponad piećdziesięciu lat kontynuują w odnowionej formie wcześniejsze doświadczenie Sodalicji Mariańskiej i skupiają osoby świeckie, które w swoim codziennym życiu inspirują się doświadczeniem Ćwiczeń Duchowych świętego Ignacego.

Czym są Ćwiczenia Duchowe? >>

Osoba papieża Franciszka i jego przesłanie były jedną z najważniejszych inspiracji tego spotkania. Delegaci w modlitwie, rozmowie, dzieleniu oraz pracy w małych grupach, przechodzili doświadczenie rozeznawania duchowego we wspólnocie.

Jeden dzień spotkania był poświęcony na wyjście do pobliskiej parafii świętego Józefa, znajdującej się w ubogiej dzielnicy, barrio San Miguel, aby spotkać się z rodzinami tej parafii i porozmawiać o ich życiu oraz przeżywaniu wiary w Pana Boga. Parafia ta została utworzona z inicjatywy o. Jorge Mario Bergoglio SJ, późniejszego papieża Franciszka, który był jej pierwszym proboszczem od 1980 do 1985 r.

WŻCh jako dar dla kościoła i świata

Całe spotkanie, skupione wokół hasła: WŻCh jako dar dla Kościoła i świata, było okazją do pogłębionej refleksji nad sposobem przeżywania tego konkretnego powołania osób świeckich. Jednym z najważniejszych doświadczeń było przejście ciekawej i wymagającej drogi rozeznawania duchowego we wspólnocie, do którego zachęca cały kościół papież Franciszek. W zróżnicowanym gronie delegatów ze wspólnot z pięciu kontynentów ważne było doświadczenie jedności kościoła i wspólne odczytywanie wyzwań, które dostrzegamy w dzisiejszym świecie.

Istotnym i inspirującym punktem zgromadzenia delegatów było spotkanie z asystentem kościelnym, o. Arturo Sosą SJ, przełożonym generalnym jezuitów. W jego obecności do światowej wspólnoty zostały przyjęte narodowe wspólnoty, które rozwinęły się w ostatnim czasie na Łotwie, na Wyspie Mauritius i w Wietnamie.

Wdzięczność, zaproszenie do rozeznawania, wspólnota, współpraca i misja

O. Arturo Sosa SJ, jako Przełożony Generalny Jezuitów, jest jednocześnie Kościelnym Asystentem Światowym tej wspólnoty. Na początku przemówienia nawiązał on do swojej osobistej drogi, która łączy się z jego formacją w Sodalicji Mariańskiej, podczas uczęszczania do szkoły prowadzonej przez jezuitów w Caracas w Wenezueli. Poprzez bycie w sodalicji dla młodych uczył się on wierności codziennej modlitwie, odkrywania Eucharystii i zaangażowania apostolskiego. Ta droga formacji pomogła mu w odkryciu również osobistego powołania do Towarzystwa Jezusowego.

O. Sosa nawiązał również do przeżywanego obecnie pięćdziesięciolecia WŻCh, które jest okazją do wdzięczności Bogu oraz do odnowienia się i pogłębienia przeżywanego charyzmatu oraz misji w kościele. Przesłanie Soboru Watykańskiego II podkreśla wymiar Kościoła jako Ludu Bożego i w tym świetle Wspólnota Życia Chrześcijańskiego są jedną z możliwych dróg świadomego przeżywania powołania osób świeckich, które inspiruje się duchowością ignacjańską.

Jak na co dzień żyć duchowością ignacjańską? >>

O. Sosa przypomniał, że przeżywamy ten jubileusz wsłuchując się w przesłanie papieża Franciszka i czynimy to jako zgromadzenie w miejscu, które on dobrze znał. Papież ukazuje nam w swoich tekstach i przemówieniach marzenie o Kościele, który pełniej realizuje przesłanie Soboru Watykańskiego II. Kościoła, który jako Lud Boży, zrodzony z doświadczenia spotkania z Chrystusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, stając się wspólnotą, która prowadzi do pojednania człowieka z Bogiem, z innymi ludźmi i z otoczeniem, w którym żyje.

Generał jezuitów sporo miejsca poświęcił rozeznawaniu, do którego wytrwale wzywa całą wspólnotę kościoła papież Franciszek, a które na bazie rekolekcji ignacjańskich winno stawać się dla WŻCh narzędziem, z którego coraz bardziej potrafimy korzystać i również dzielić się nim z innymi. W tym kontekście pojawiło się nawiązanie do ostatniej adhortacji Gaudete et Exultate (n. 167 i 169), w której papież pisze o tym, do czego służy rozeznawanie oraz czym ono jest. Dalsze treści, jakimi podzielił się o. Arturo, dotyczyły m.in. wymiaru wspólnoty, współpracy oraz misji, do jakiej jesteśmy wzywani przez Boga.

Przesłanie papieża do Wspólnot Życia Chrześcijańskiego >>

Pod koniec zgromadzenia zostały wybrane nowe władze światowej wspólnoty i przygotowany tzw. dokument końcowy, który po ostatniej redakcji zostanie przekazany do wszystkich wspólnot. Zawarty jest w nim nie tylko opis przeżytego wspólnie doświadczenia, ale również przesłanie i wyzwania, jakie zgromadzenie rozeznało na najbliższe lata.

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce spotyka się w około pięćdziesięciu wspólnotach, które są miejscem dzielenia się życiem, ale również wzajemnego pomagania w zaangażowaniach apostolskich, które są ważnym aspektem tego ruchu. Członkowie WŻCh w wielu miejscach w Polsce organizują m.in. rekolekcje w życiu codziennym, proponują różne lokalne inicjatywy, a w ostatnich latach zaangażowali się w ciekawą propozycję na czas Wielkiego Postu, jaką jest tzw. Zdrapka wielkopostna.

Więcej o charyzmacie i życiu Wspólnot Życia Chrześcijańskiego w Polsce i na świecie można znaleźć na stronie: www.wzch.org.pl.

Zobacz miejsce, w którym modlił się i pracował św. Ignacy Loyola:

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
św. Ignacy Loyola

Św. Ignacy pozostawił po sobie kilka tysięcy listów przechowywanych w rzymskim archiwum Towarzystwa Jezusowego. Znajdują się wśród nich uprzejmościowe liściki i krótkie instrukcje, listy kierowane do władców i innych znacznych osobistości, do pierwszych towarzyszy, do...

Skomentuj artykuł

Delegaci Wspólnot Życia Chrześcijańskiego w Buenos Aires: to konkretne powołanie osób świeckich
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.